Hlavní navigace

Testování kvality potravin stojí i 8 tisíc. Prodejci ho využívají

Sdílet

 Autor: DLG.org /
ROZHOVOR – V letácích i přímo na výrobcích se začaly objevovat pečetě kvality, o jejichž existenci, původu a zárukách málokdo něco tuší. Zjistili jsme, co zlatá medaile na potravinách znamená.

Pokud pravidelně sledujete letáky obchodníků, dost možná už jste zaregistrovali další punc, kterým lákají ke koupi. Je jím ocenění DLG, které v podobě zlaté, stříbrné a bronzové medaile najdeme na obalech převážně masných výrobků.

Co je to DLG, odkud se vzalo a co nám tento znak vlastně zaručuje? Není to jen další značka v řadě, kterou kdosi ušil horkou jehlou jaksi do počtu a pro peníze? Zeptáme se přímo Roberta Gála, z Ústavu technologie potravin Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Josefa JandáskaRaps GmbH&Co.KGVeterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Právě tito pánové totiž navázali úspěšnou spolupráci se společností DLG a nově provádí testování kvality českých výrobků.

DLG existuje téměř 130 let

Německá zemědělská společnost DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) je v Evropě vedoucí a nezávislou odbornou organizací pro hodnocení kvality potravin a udělování cen za kvalitu. Vznikla již v roce 1885 a krátce poté otestovala kvalitu potravin poprvé. Dnes odborníci DLG hodnotí ročně zhruba 30 000 výrobků, a to metodou senzorické analýzy. Systém oceňování výrobků je podložen odbornou metodickou kompetencí testovacího centra, s nímž spolupracuje asi 3500 dobrovolníků. Hodnotitelé – odborníci z oblasti potravinářského průmyslu, vědci či kontroloři potravin – jsou přitom pravidelně školeni.

Robert Gál a Josef Jandásek stáli u zrodu myšlenky testování potravin metodou DLG v ČR a úspěšně ji realizovali až do konce. My jsme se jich v rozhovoru zeptali na to, kolik takové testování stojí, i proč bychom ho do výrobců měli vyžadovat.

Jaká jsou mezinárodní kritéria kvality společnosti DLG?

Přísná kritéria prověřování kvality jsou zapracována do hodnotících formulářů pětibodových stupnic, speciálně vytvořených, pravidelně aktualizovaných a doplňovaných pro jednotlivé druhy výrobků. Hodnotící metoda je sestavena a vyvinuta tak, aby byl kladen maximální důraz na spotřebitelské priority. Posuzují je proškolení a certifikovaní odborníci z jednotlivých potravinářských odvětví.

Co v těchto pětibodových stupnicích odborníci hodnotí?

Především intenzitu zjištěných vlastností testovaného výrobku. Optimální standard kvality, který musí testovaný výrobek splnit, je předem definován příslušnou komisí. Odborná komise stanoví mimo jiné i chyby produktu, které pak vedou k odečtení bodů při hodnocení. Testování je tak zcela transparentní. Na základě výsledků testování (bodů) uděluje testovací centrum DLG jednotlivým výrobkům zlaté, stříbrné nebo bronzové vyznamenání „Cena za kvalitu DLG“.

Čtěte také: Ladislav Steinhauser: předlistopadové potraviny byly kvalitní asi jako tesilky

Jaký je rozdíl mezi bronzovou, stříbrnou a zlatou pečetí a jak často se udělují?

Nejvyšší ohodnocení zlatou medailí obdrží pouze produkty bez sebemenších vad. Jakákoliv drobná odchylka snižuje maximální hodnocení na stříbrnou, případně bronzovou medaili. Velká část výrobků však zůstává v tomto přísném systému bez medaile, proto i ocenění stříbrnou a bronzovou medailí je ve světě vnímáno velmi pozitivně. Hodnocení masa a masných výrobků probíhá dvakrát do roka.

Kdy má maso nebo masný výrobek nárok na udělení pečeti DLG?

Ocenění medailemi se uděluje pouze výrobkům, jež splňují nejpřísnější parametry, kterými jsou: vnější vlastnosti, vzhled, barva, složení, konzistence, struktura, vůně a chuť. Dále je při pomocných hodnoceních posuzováno označení na etiketách obalu, nepropustnost obalu, ochrana produktu, příjemné působení produktu a obalu s ohledem na kvalitu, vliv obalu na potravinový produkt, funkčnost a snadnost zacházení s produktem. Produkty také podléhají laboratorním analýzám, jako je kontrola trvanlivosti, kontrola použitých surovin, mikrobiální nezávadnost, obsah aditivních látek atd.

Jak dlouho takové testování trvá?

Hodnocení se účastní vyškolení certifikovaní hodnotitelé a výjimečně zvaní hosté, kteří mají pouze poradní hlas. Každý hodnotitel hodnotí nejprve sám na samostatný formulář a následuje závěrečná diskuse, kde dochází ke společnému konsenzu všech hodnotitelů. Všichni hodnotitelé společný výsledek podepíší. V případě sporů je přizván vedoucí hodnotící komise, případně hlavní arbitr, který má poslední slovo. Hodnocení jednoho výrobku tedy trvá obvykle 10 min. Kvalitnější výrobek je zhodnocen zpravidla rychleji nežli výrobek s vadami. 

Testuje se touto metodou jen maso?

U nás je v současnosti 16 certifikovaných hodnotitelů DLG, kteří mohou hodnotit maso a masné výrobky podle systému DLG metody 5 bodů®. Netestuje se ale pouze maso, ale i masné výrobky, lahůdky, polotovary, dále mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, nápoje, víno, destiláty, pivo, voda a další. Principielně všechny produkty, pro které jsou vytvořena hodnotící kritéria, což je základem úspěšného hodnocení.

Čtěte dále: 10 % mletého není maso. Náhražky navíc vyjdou dráž

Jaký je zájem o testování metodou DLG, kdo k němu nejčastěji přistupuje?

V loňském roce proběhlo historicky první hodnocení masných výrobků vyškolenými hodnotiteli z České republiky. K hodnocení bylo přihlášeno okolo 200 masných výrobků, což lze považovat za velmi vysoký počet. O hodnocení mají zájem nejenom samotní výrobci, ale také obchodní řetězce. K hodnocení se může přihlásit každý výrobce, třeba i menší regionální řezník a uzenář, který vzorek přihlásí k hodnocení dle platných kritérií, která jsou obvykle zveřejňována s předstihem v odborném časopise Maso.

Kolik masozávodů v ČR se může pečetěmi za kvalitu pochlubit?

Doposud se pečetí kvality DLG mohou z českých masozávodů pochlubit jen asi 6 výrobců. Jedním z nich je Masozávod Kaufland (pozn. redakce: své výrobky touto metodou testuje i Lidl). V dohledné době se dočkáme dalšího hodnocení. Můžeme tedy očekávat pozitivní tendenci a tlak na zvyšování kvality masných výrobků, právě díky těmto hodnocením, ve kterých nemají nekvalitní výrobky šanci na úspěch.

Kdo tyto testy platí a jak moc jsou finančně náročné?

Nejprve je potřeba si uvědomit, že hodnocení provádí nestátní akciová společnost zemědělských a potravinářských podniků a dalších fyzických osob. Tato společnost má přes 23 000 členů. Ochraňuje a vylepšuje pětibodovou hodnotící metodu (5-Punkte-Skala) po řadu desetiletí a vychovává hodnotitele již více než 100 let. Převážná většina příjmu této společnosti tudíž pochází ze seminářů, školení a hodnocení zemědělských a potravinářských výrobků. Poplatek za hodnocení šunky a uzeniny je 186 EUR a za konzervované, mražené, chlazené, sušené pokrmy a maso je 294 EUR. I přes tak vysokou cenu počet hodnocených výrobků každoročně celosvětově roste. Hodnotitelé obdrží na vyžádání výsledky hodnocení a mohou je použít ke zlepšování své produkce. 

Proč by měl chtít výrobce výrobky s certifikátem a logem DLG? 

Jedná se o jedno z neuznávanějších světových hodnocení potravin, které je velmi významně vnímáno spotřebiteli nejenom v Evropě, ale i v Asii, jižní Americe a dalších kontinentech. Dává výrobci možnost prezentovat výsledky své práce ve srovnání s evropským (světovým) standardem. Obdobně prodávají svou práci již desetiletí i jiná odvětví, například vinařství, pivovarnictví atd. 

Na českém trhu je téměř šedesát různých značek (Klasa, CEFF, Česká regionální potravina…). Proč myslíte, že se v takovém množství log to vaše neztratí?

Přestože se na českém trhu vyskytuje takové množství značek kvality, tak všem, kteří toto faktum opakují, uniká několik zásadních skutečností. Zaprvé DLG hodnocení neplatí žádný daňový poplatník, ale výrobce sám. Hodnocení se provádí striktně anonymně, za přesně daných standardních postupů daných mezinárodní normou. Pro vlastní hodnocení se používá neustále inovovaná pětibodová hodnotící stupnice, která má velkou řadu předností. V současné době patří k nepropracovanějším senzorickým hodnotícím metodám na světě. Hodnocení neprovádí náhodně přizvaní hodnotitelé nebo protekční hosté, ale náročně vyškolení hodnotitelé, kteří musí projít přípravou a školení si hradí z vlastních zdrojů. Školení a závěrečné zkoušky se pohybují okolo 1000 EUR. Výsledky hodnocení na vyžádání obdrží každý výrobce a slouží mu pro zlepšování jeho produkce na základě nestranných odborných připomínek. Jakým způsobem lze využít těchto výsledků, dokázali v posledních desetiletích především japonští zpracovatelé masa.

Hodnotící skupinu tvoří vždy lichý počet hodnotitelů, jejichž minimální počet je 3, obvykle však 5. Rozdělení hodnotitelů do skupin je plně v kompetenci organizátorů a není ničím neobvyklým, že v jedné komisi hodnotí dva největší konkurenti. Také není ničím neobvyklým, že hodnocení se účastní nejen řadoví zaměstnanci, technologové, zaměstnanci výzkumných ústavů a školství, ale také ředitelé a majitelé významných firem a obchodních řetězců. Na závěr každého hodnocení probíhá rozsáhlá diskuse o výsledcích hodnocení jednotlivých skupin, kterou přednáší vedoucí skupin. Výsledky tohoto hodnocení jsou mediálně publikovány jako celek v odborné a populární literatuře a opět slouží výrobcům k zamyšlením se nad zjištěnými nedostatky, případně jsou doplněny o rady odborníků, jak tyto vady eliminovat. Výše uvedené skutečnosti není možné komplexně najít ani u jedné z různých značek prezentovaných na našem trhu, přestože každá z nich má své určité přednosti.

Čtěte dále: Loga na potravinách: Průvodce zmateného spotřebitele

GALERIE – Hlavní značky kvality potravin v ČR:

Autor článku

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).