Hlavní navigace

Test zjistil ve čtyřech pastách příliš fluoridu. Jedna z nich získala v Německu dobrou známku

17. 2. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Fluorid je častá a užitečná složka zubní pasty. Jeho množství je ale dáno legislativou a nemá překročit určitou mez. Hodnocení dTestu ukázalo, že limit byl hned u několika výrobků překročen. Starší německé hodnocení výrobku Rossmann tomu neodpovídá.

Spotřebitelská organizace dTest podrobila hodnocení univerzální zubní pasty pro dospělé s obsahem fluoridu. Padlo několik dílčích nedostatečných známek, jak informuje v tiskové zprávě.

Proti zubnímu kazu

Na našem trhu převládají zubní pasty obsahující fluorid. Jde o látku, která pomáhá remineralizovat zubní sklovinu, a působí tak jako ochrana před zubním kazem. V běžné prodejní síti drogerií a supermarketů redakce dTestu nakoupila celkem čtrnáct výrobků s fluoridem, které nechala podrobit několika zkouškám.

V první části testování laboratoř zkoumala, jakou ochranu a péči pasty zubům poskytují – kolik fluoridu obsahují, do jaké míry obrušují sklovinu a jestli dokážou odstranit pigmentové skvrny. V další části hodnotil panel dobrovolníků vzorky subjektivně z hlediska kosmetických vlastností (konzistence, pěnivosti, příchuti atd.).

Prakticky zaměřená část ukázala, že hodnotitelé byli s pastami většinou spokojeni, a přípravky tak získaly dobrá nebo uspokojivá hodnocení.

Laboratorní měření naproti tomu odhalila u čtyř přípravků nadlimitní obsah fluoridu.

Příliš fluoridu může škodit

Právě příjem vyššího množství fluoridu může vyvolat fluorózu zubní skloviny nebo nežádoucí účinky v podobě vyrážek, bolestí břicha a hlavy nebo poruch imunity. K tomu autoři testu dodávají, že fluorid přijímáme kromě zubních past či ústních vod i z dalších zdrojů.

„Maximální povolené množství fluoridu v zubních pastách stanovuje evropské nařízení o kosmetických přípravcích,“ říká šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová. „To také vyžaduje, aby celkový obsah fluoridu výrobce na krabičce či tubě uváděl. Tento limit se přitom různí v závislosti na tom, pro koho je pasta určena, a uvádí se v jednotkách ppm (parts per million – počet částic na milion).“ V případě past pro dospělé je limit stanovený na 1500 ppm. S touto hodnotou měly podle zjištění dTestu některé pasty problém.

Fluorid: 4 pasty v testu neuspěly

„Některé výrobky v našem testu hranici překročily o několik desítek jednotek, u jiných šlo až o 222 ppm,“ uvádí Hana Hoffmannová. Na všechny výrobky, u nichž analýza zjistila překročení povoleného limitu, byl proto podán podnět Krajské hygienické stanici.

Jednalo se o pasty Alterra Zahncreme Bio-Minze (výrobce Rossmann), Elmex Anti-Caries Professional (výrobce Colgate Palmolive), Signal Cavity Protection (výrobce Unilever) a Vademecum Complete (výrobce Henkel).

Pasta od Rossmanna: v českém testu propadla, v Německu byla hodnocena velmi dobře

Server Vitalia.cz oslovil výrobce uvedených zubních past.

„Porovnání zubních past bylo mezi klasickými a s těmi na přírodní bázi, což je z našeho pohledu ne zcela objektivní, a výsledek tak může být zavádějící,“ komentuje závěry testu Olga Stanley ze společnosti Rossmann.

Mluvčí upozorňuje, že v Německu tato zubní pasta dokonce obdržela vysoké hodnocení v nezávislých testech Oko-test. Hodnoceními kvality se produkt pyšní na webu Rossmann.de německým spotřebitelům.

Více však výrobce pasty nechce český test hodnotit: „Na obale je deklarované množství fluoridů, parametr, na který se zaměřili hodnotitelé při testování, k tomu se my jako prodejce nechceme vyjadřovat. Toto je na odbornou diskuzi na úrovni výrobce a testovacích laboratoří,“ říká mluvčí.

Výrobce pasty Vademecum – společnost Henkel – slíbil vyjádření zaslat později: „Spojili jsme se zatím s časopisem dTest a požádali o bližší informace ohledně testování a postupu při výpočtu hodnot fluoridu,“ sděluje šéfka komunikace Zuzana Kaňuchová.

Společnost Unilever, výrobce pasty Signal Cavity Protection, nám zaslala k závěrům testu své oficiální stanovisko:

„Zdraví našich spotřebitelů je pro nás prioritou u každé značky. Naše výrobky jsou bezpečné a na trh uváděny po pečlivém vývoji a prozkoumání příslušnými odděleními. Co se týče měření fluoridu ve výrobcích, potvrzujeme, že naše výrobky prochází několikastupňovým testováním ve výrobních závodech, což platí pro každou vyrobenou šarži. Úroveň fluoridů přítomných v našich zubních pastách je pod 1500 ppm F, a to v souladu s platnými legislativními požadavky. Oslovili jsme redakci magazínu dTest o nasdílení zvolené metodiky a výrobní šarže produktu, abychom ověřili, zda byla zvolena vhodná metodika pro dané složení zubní pasty. Na základě výrobní šarže jsme schopni provést detailní prošetření výroby ve výrobním závodě a zaslat referenční vzorky na analýzu do externí laboratoře, zda opravdu došlo k pochybení na naší straně, či zvolená metoda není vhodná pro testování uvedeného složení zubní pasty, a tedy poskytuje zavádějící informace spotřebitelům o bezpečnosti našich produktů.“ Nyní firma čeká na odpověď a spolupráci ze strany dTestu. „Po prvních interních kontrolách jsme však neshledali žádné odchylky ve výrobním závodě ani pochybení z naší strany,“ doplňuje Magdalena Leimerová z Unileveru.

Zbývají výrobce, Colgate Palmolive coby producent značky Elmex, kterého redakce Vitalia.cz také oslovila, se nevyjádřil.

S pigmentem si lépe poradí pasta za dvacet korun než za stovku

Testování ověřující míru obrušovaní skloviny žádný nebezpečný výrobek neodhalilo. Všechny vzorky se dokázaly vejít pod limitní hodnotu 250 RDA (relativní dentinová abrazivita).

Stejně tak výrobky dokázaly efektivně odstranit pigmentové skvrny, podle indexu účinnosti čištění (CEI) získaly dobrá nebo uspokojivá hodnocení:

„Tyto zkoušky ukázaly, že lepší službu než pasta za více než stovku může nabídnout výrobek za dvacet korun,“ uzavírá Hana Hoffmannová hodnocení testu, který vyšel v únorovém čísle časopisu dTest.

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).