Hlavní navigace

Systemické konstelace – uzdravující cesta k rodinné duši

20. 7. 2010

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Napadlo vás někdy, že k tomu, aby mnohé vaše velké problémy zmizely, stačí jednoduše změnit úhel pohledu? Slyšeli jste o netradiční terapeutické metodě, která dokáže ledacos vyřešit?

Věříte, že existuje něco jako „rodinná duše“, která způsobuje, že občas bezděky opakujeme činy svých předků? Slyšeli jste o netradiční terapeutické metodě, která dokáže vyřešit problémy rodinné, vztahové, problémy na pracovišti i chronické zdravotní potíže a jejíž účinky údajně zasahují i do míst, která lze nazvat paralelními světy?

Konstelace je psychoterapeutická metoda anebo metoda osobního růstu, kterou vyvinul v Německu Bert Hellinger. Metoda se široce používá v Evropě a rozšiřuje se i v USA. Konstelace se provádějí ve skupinách pod dohledem psychologů nebo odborníků, kteří byli v této metodě vytrénovaní. Cílem je najít cestu k vyřešení psychic­ké bolesti nebo napětí jak ve vlastním vnitřním světě, tak i mezi lidmi, rodinami a organizacemi.

Čtěte téma: Princip noceba aneb Může nám víra škodit?

Možná jste se podvědomě rozhodli, že budete škodit, i sami sobě. Jenže o tom ani nevíte…

Zakladatel

Bert Hellinger
Autor: www.synergon.nl

Bert Hellinger

Netradiční a provokativní německý psychoterapeut Bert Hellinger (nar. 1925) je tvůrcem originální metody nazývané Systemické konstelace nebo Rodinné konstelace. Poté, co opustil dvacetiletou kněžskou dráhu, začal studovat psychoanalýzu, zvláště ho zaujala gestalt terapie a transakční analýza.

V rámci svého tréninku v rodinné terapii se Hellinger setkává s rodinnými konstelacemi, které se staly charakteristickým rysem jeho terapeutické práce a přístupem, k němuž přidal nové významy a možnosti. Jeho bestsellery – knihy i videa – a jeho semináře jej uvedly do popředí současné rodinné terapie.

Průběh konstelace

Klient krátce představí svůj problém a vybere si ze spoluúčastníků zástupce, kteří mají reprezentovat důležité osoby v jeho systému, včetně jeho samého. Rozestaví je do prostoru způsobem, který cítí jako správný. Poté sleduje, jak se zástupci ve své roli projevují. Zástupci většinou přesně vyjadřují pocity skutečných členů systému, často říkají i tytéž věci. Po čase se klient postaví na místo svého vlastního zástupce, aby mohl vše vnímat i z pozice uvnitř systému. Sleduje situaci na úrovni pocitů, objevuje skryté souvislosti…

Účastník by se v prvé řadě měl otevřít průběhu semináře. Práce se až úzkostlivě vyhýbá obviňování a jakékoliv zkreslující interpretaci. Zaměřuje se na holá fakta. Klienti shromažďují konkrétní historické informace o své rodině. Tak zvaná původní rodina zahrnuje rodiče, sourozence (včetně mrtvě narozených, nebo i potracených dětí), strýce, tety, prarodiče, někdy i praprarodiče… Do rodinného systému náleží i oběti, kterým členové rodiny ublížili, a pachatelé, kteří naopak poškodili členy rodiny.

„Zažil jsem… konstelaci s dívkou, která byla matkou nenarozeného dítěte, a byl silný zážitek vnímat, co cítí, a zažít její přerod z nevědomého přístupu k přijetí toho, že je matkou té nenarozené duše,“ napsal jako diskuzní příspěvek čtenář serveru Vitalia.cz.

Čtěte téma: New Age – hnutí za zenitem?

Možná si představíte zkomercionalizované publikace o pozitivním myšlení okořeněné přesladkým úsměvem autorů na obálce. Co je skutečným cílem hnutí Nového věku? 

Důležitost minulosti

Při své práci s několika tisíci rodinami odhalil Bert Hellinger archaické „řády lásky“ hluboce zasazené v nevědomí rodinných skupin. Porušení těchto řádů se často projevuje v dysfunkčních vzorcích, které se objevují v rodinném systému generaci za generací. Svou sounáležitost s rodinným systémem můžeme prožívat i tak, že trpíme stejným způsobem jako ti, kteří zde byli před námi. Někdo může být „zapleten“ do těžkého osudu předka a bezděky přitahovat neštěstí, neúspěchy nebo škodlivé závislosti do svého vlastního života. Smyslem rodinných konstelací je vyjevit skrytou dynamiku podobných situací a ukázat cestu k řešení.


Autor: Isifa.cz

„Pamatujte, že naši předci jako systém nebo rodinná duše hluboce touží, abychom v tomto způsobu života my a naše rodiny prospívali. Často vidíme, že oni byli tou skutečnou silou, která nás přivedla ke konstelacím,“ tvrdí zastánci terapie.

Zástupci zakoušejí fyzické pocity, emoce nebo nutkání, která nepatří jim, ale rodinným členům, které reprezentují. Jako by se stali anténami, které přijímají informace od „rodinné duše“, která je v místnosti tajemně přítomná. Spekulací ohledně tohoto jevu je více: Britský biolog Rupert Sheldrake např. hovoří o „morfogenetickém poli“ – organizující síle, která vytváří vzorce chování v sociálních skupinách jako je hejno ryb nebo ptáků.

Čtěte téma: Lékaři, léčitelé a šamani

Je rozdíl mezi doktorem v bílém plášti a filipínským léčitelem, který „podvádí“ se slepičí krví? Platí, že každý postup, který vzbudí naši víru v uzdravení, je v pořádku? 

Pohled skeptiků z klubu  Sisyfos

I když je provádění této metody licencováno některými psychoterapeu­tickými společnostmi, jde o metodu spornou, jejíž účinnost nelze standardními metodami ověřovat. Podobně jako u všech pseudovědeckých metod, i zde má léčbu zprostředkovat jakási „energie“.

Nevěrohodné jsou sliby, že jedním sezením lze klienta zbavit jeho potíží. Vážnou námitkou je i to, že ji většinou provozují nekvalifikované osoby. V ČR jde o metodu v oficiální psychoterapii nepoužívanou a šířenou především na alternativních, esoterických webových stránkách. Někteří kritici považují metodu za magické divadlo, za destruktivní kult.

„Rodinná konstelace“ je alternativní metoda, u které dosud chybí dlouhodobé zhodnocení. V českých podmínkách se jí ujali nekvalifikovaní esoteričtí léčitelé a propojili ji s jinými pseudovědeckými postupy.

Zdroj: Sisyfos (www.sisyfos.cz)


Na závěr je třeba upozornit: Konstelační sezení nejsou zamýšlena jako náhražka profesionální medicínské konzultace nebo terapie. Neměl by se jí zúčastnit ten, kdo trpí emocionálními nebo zdravotními potížemi, které konstelaci činí nevhodnou.

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).