Hlavní navigace

Sinice ve vodě vadí jen při přemnožení

13. 6. 2014

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Čas sinic přichází… Letos celkem brzy. Jak poznáte, kde je bezpečné se koupat a proč sinice ve vodě vlastně vadí?

Na webové aplikaci www.koupacivody.cz postupně přibývá červených ušklíbajících se kapiček, které označují vody v přírodních koupalištích, které jsou aktuálně nevhodné ke koupání. Za taková omezení mohou obvykle se vzrůstajícími letními teplotami sinice. Některé jejich druhy vylučují toxické látky a zejména pro jedince s citlivější pokožkou mohou představovat zvýšené riziko alergií, především při delším pobytu ve vodě. Obecně se má za to, že nejvyšší riziko představují sinice pro těhotné ženy.

Sinice ve vodě vadí jen při přemnožení

Na druhou stranu, reálné riziko alergií začíná až při velkém přemnožení sinic, kdy se na hladině vod tvoří takzvaný vodní květ. Nadměrné přemnožení sinic tak lze odhalit již pouhým okem nebo často doporučovanou zkouškou. Ta spočívá v nabrání vody z příslušného koupaliště do nějaké průhledné nádoby, v níž lze po ustálení vody rozeznat zrakem v blízkosti hladiny drobné zelenavé útvary buď ve tvaru krupiček, nebo čárek připomínající drobné jehličí. Což jsou sinice, v odborné literatuře nazývané také cyanobakterie.

K tématu: Sinice ve vodě odhalíte jednoduchým testem

O nadměrném výskytu sinic na veřejných přírodních koupalištích by měli být navíc jejich návštěvníci informováni, například varovnými tabulemi.

Zelená hladina není důkazem sinice

Základní podmínkou pro přemnožení sinic ve vodě je teplo a dostatek potravy (živin) pro tyto organismy, což je především fosfor. Ten se do vodních nádrží dostává nejčastěji z obecních kanalizací v lokalitách, kde není vybudována čistička odpadních vod, nebo z polí z nejbližšího okolí. Sinice mají také rády vody s vyšší hodnotou pH.

Ne všechny sinice ale vylučují jedovaté toxiny a ne všechny drobné žoužele, které se v létě ve vodách pomnožují, jsou sinice. Prakticky ve všech vodních plochách jsou ve větší či menší míře přítomné především řasy, které sice nevytvářejí pozitivní estetický dojem pro koupající, pro člověka jsou ale neškodné. Aktuálně s řasami bojují například v Brněnské přehradě a důkazem, že pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí, je nijak neomezená možnost koupání. Skutečnost, že voda není toxická, dokazují tamní vodohospodáři výskytem neškodné řasy v lokalitě Rakovec, kde se zároveň, jak již z názvu vyplývá, aktuálně vyskytují i raci, kteří jsou obecně na jakoukoli kontaminaci vody velmi hákliví.

Doušek sinice neškodí, dlouhodobé ráchání ano

I když nelze riziko nadměrně přemnožených sinic nijak podceňovat, není nutné jej ale na druhou stranu příliš přeceňovat. Obávat se například není třeba jednorázového polknutí vody kontaminované i toxickými sinicemi, vyšší riziko spíše přináší dlouhodobý a opakovaný pobyt ve vodě po dobu více než deset minut. Pakliže se tedy ve vodě s nadměrným výskytem sinic koupeme déle, je žádoucí se po ukončení koupele řádně osprchovat.

Situaci na hlavních veřejných koupalištích pravidelně monitorují místně příslušné krajské (nebo městské) hygienické stanice, v jejichž kompetenci je i zákaz koupání na zvláště znečištěných lokalitách. Což zdaleka nemusí být vždy vinou přemnožených sinic.

Sinice samotné si mimochodem zaslouží spíše náš obdiv. Jde o jedny z mála běžně se vyskytujících organismů, které žily na naší planetě dlouho před prvními trilobity nebo všeobecně uctívanými žraloky. Svou schopností fotosyntézy napomáhají po celou dobu své existence na Zemi vytvářet kyslík, z nutričního hlediska jsou zase sinice vydatným zdrojem proteinů a některé z nich se využívají ke komerční produkci jako surovina pro výrobu vitamínových tablet, například s vysokým obsahem vitamínu B. Z toho důvodu jsou v řadě zemí, zejména v Africe, využívány sinice jako nedílná součást potravy. Je přitom docela dobře možné, že se v budoucnosti stanou součástí i jídelníčků našich. Když už ne jako přímé kulinářské výtvory, tak jako surovina pro výrobu medikamentů, jako jsou antibiotika či antivirotika. Ostatně, některé pigmenty ze sinic se jako přírodní barviva, i při výrobě potravin, používají již dnes.

Autor článku

Agrární analytik, novinář na volné noze se zaměřením na zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).