Hlavní navigace

Proč jsme se o nelegálním polském hovězím v ČR dozvěděli tak pozdě?

6. 2. 2019

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Veterináři kontrolují maso polského původu v České republice. Žádné z doposud provedených vyšetření sice neprokázalo nebezpečnost rizikového hovězího pro zdraví, přesto se lidé ptají: jak se k nám maso dostalo a dalo se tomu předejít?

Odbor Bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravil odpovědi na časté dotazy ke kauze hovězího masa z Polska.

Jaké je identifikační číslo dotčených jatek v Polsku? Musí být uvedeno na konkrétním kusu masa, které jsem si zakoupil v obchodě?

Identifikační číslo provozovatele jatek je PL 14160202 WE. Toto číslo však nemusí být uvedeno na štítku na baleném mase. Provozovatel se může rozhodnout, že pro označování hovězího masa použije systém šarží. Šarže může být tvořena masem ze zvířat poražených až na třech jatkách. Podrobné informace o označování původu masa najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy.

Je hovězí maso z Polska z dotčených jatek zdravotně závadné?

Žádné z doposud provedených vyšetření nebezpečnost masa pro zdraví lidí neprokázalo. Ke stahování z trhu se přistoupilo v rámci předběžné opatrnosti, neboť vzhledem k absenci veterinárního vyšetření zvířat před porážkou a jejich masa a orgánů po porážce nelze vyloučit všechna rizika.

Galerie: Nejhorší potraviny roku 2018

Mohl jsem si koupit/sníst hovězí maso z nelegální porážky?

Cca 300 kg hovězího masa, které polské úřady nařídily stáhnout z trhu, bylo doručeno do ČR. Z těchto 300 kg bylo 135 kg prodáno přímo konečným spotřebitelům buď jako čerstvé maso v řeznictví, nebo jako pokrm v restauraci. Žádné z doposud provedených vyšetření neprokázalo nebezpečnost masa pro zdraví lidí, spotřebitelé se tedy nemusí obávat, ani pokud si uvedené maso zakoupili.

Bylo maso dodáno do školních jídelen?

Maso, které polské úřady nařídily stáhnout z trhu, nebylo v ČR distribuováno do žádné školní jídelny, a to ani přímo z Polska, ani žádným dalším distributorem v ČR.

Jak zjistím, zda jsem maso nezkonzumoval v restauraci?

Všichni příjemci masa, které polské úřady nařídily stáhnout z trhu, byli Státní veterinární správou informováni, že se v jejich provozovně takové maso vyskytovalo. V době kontroly bylo již veškeré maso spotřebováno. Provozovatel restaurace by vám měl být schopen na váš dotaz odpovědět.

Uvažuje se, že by bylo zcela zakázáno dovážet maso z Polska?

Evropská komise provádí auditní šetření v Polsku, na základě jeho výsledků bude ČR postupovat v souladu s platnou legislativou a koordinovaně s ostatními členskými státy EU a Evropskou komisí.

Jakým systémem je kontrolováno dovážené maso z Polska?

V souladu s vyhláškou č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, musí být všechny potraviny živočišného původu (s výjimkou čerstvých produktů rybolovu, živých mlžů, plžů, ostnokožců, pláštěnců určených pro lidskou spotřebu a s výjimkou kolagenu a přírodních a kolagenových střev určených pro výrobu potravin) oznámeny prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správě nejpozději 24 hodin před příchodem potraviny na místo určení.

Aktuálně probíhají zesílené kontroly všech zásilek z Polska, včetně fyzických kontrol kamionů na hranicích.

Můžu zjistit původ zakoupeného hovězího masa?

Na webových stránkách eagri.cz je možné si ověřit původ zakoupeného masa na trhu v ČR, které pochází ze zvířat v tuzemsku chovaných, vykrmovaných a také poražených. Nenajdete zde však údaje o zvířatech dovezených ze zahraničí za účelem porážky v ČR (pro tato zvířata neplatí povinnost registrace v ústřední evidenci).

TIP: Jak si ověřit původ masa

Kde se dozvím všechny aktuální informace o této kauze?

Všechny informace naleznete na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz.

Proč se k nám hlášení o vývozu problémového masa dostalo tak pozdě?

Je nezbytné si uvědomit, že řetězec obchodu s potravinami může mít mnoho článků. V případě prodeje masa, které nařídily polské úřady stáhnout z trhu, byly zahrnuty minimálně tři polské a čtyři české subjekty. V souladu s požadavkem legislativy musí každý subjekt poskytnout informaci o tom, od koho potravinu získal a komu ji poskytl, tedy krok zpět a krok vpřed. V první fázi tedy probíhá šetření, komu dodala maso jatka, která prováděla ilegální porážku (příjemcem byly pouze polské subjekty).

Maso, které doputovalo do ČR, bylo doručeno polské bourárně, která opět dodala maso pouze polským subjektům. Teprve ve třetím kroku bylo maso doručeno přes hranice do ČR. Šetření sledovatelnosti v jednom podniku může být zahájeno až po skončení šetření v jiném podniku, proto může někdy trvat až několik dní, než je určeno, kam byla potravina doručena.

Jaký je rozdíl v procesu kontrol polských a českých veterinářů?

V České republice je možné uvádět na trh pouze hovězí maso ze zvířat poražených na jatkách, kde každé zvíře projde veterinární prohlídkou před porážkou a následně také po porážce. Veterinární prohlídku na jatkách smí provádět pouze tzv. úřední veterinární lékaři, tedy státní zaměstnanci. V Polsku může stát kontrolou na jatkách pověřit i soukromého veterinárního lékaře, tedy osobu, která primárně provádí preventivní, diagnostické a léčebné úkony v chovech hospodářských zvířat. V ČR se úřední veterinární lékaři na jatkách zabývají také kontrolou identifikace a evidence zvířat a kontrolují přesuny zvířat, žádné zvíře tedy nemůže být poraženo ilegálně bez vědomí veterinárního lékaře.

V telefonickém rozhovoru mezi ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a jeho polským protějškem Janem Krzysztofem Ardanowskim, který se uskutečnil 5. 2. 2019, uvedl polský ministr, že do konce března Polsko přijme změnu legislativy, díky které budou jatka pod nepřetržitým kamerovým dohledem, a dále nebude moci být delegován státní dozor na soukromé veterináře.

Galerie: Průvodce hovězím masem

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).