Hlavní navigace

Letošní ňamky z tržnice SAPA

29. 11. 2018

Sdílet

 Autor: SVS
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou kontrolovaly během letošního roku opakovaně provozovny v pražské tržnici SAPA. Mají pro to dobrý důvod.

Vietnamské velkoobchodní centrum a tržnice SAPA v Praze patří k pravidelným cílům kontrolních orgánů.

Problémy s prodejem potravin, jejich uskladněním, dopravou, hygienou, hlodavci, nelegálním původem atp. se tu neustále opakují. Toto jsou případy letošního roku:

Rizikové potraviny v tržnici SAPA – květen 2018

Kontrola v provozovnách a dopravních prostředcích pro přepravu potravin. Výsledek:

 • Provozovna v nepřijatelném hygienickém stavu – výskyt škůdců, plísní a dlouhodobě zanedbaný úklid. Riziko ohrožující zdraví spotřebitelů, uzavření provozovny, zákaz uvádění do oběhu veškerých potravin nacházejících se v tomto zařízení.
 • Automobil pro přepravu potravin v nevyhovujícím technickém stavu, mimořádně neuspokojivá hygienická situace v přepravní části vozu a zaplísnění vestavěných chladicích zařízení. Riziko ohrožující zdraví spotřebitelů, zákaz používání automobilu pro přepravu potravin, zákaz uvádění do oběhu veškerých přítomných potravin.
 • 34 pytlů (celkem cca 170 kg) mungo klíčků, které provozovatel skladoval při nevyhovujících teplotách 16–22,3 °C. Právní předpis přitom stanovuje požadavek na maximální teplotu +4 °C, protože se jedná se o potravinu s velkým rizikem výskytu salmonelly. Zákaz uvádění do oběhu.
 • 20 kg citronové trávy s výskytem plísně, nedostatky ve značení a nepředložení dokladů. Zákaz na uvádění do oběhu.
 • 295 kg mraženého masa (mj. krevet) i rozpracovaných pokrmů v restauračním zařízení bez označení, provozovatel neměl zaveden systém sledovatelnosti. Zákaz uvádění do oběhu.

Vysoké teploty při přepravě potravin – červen 2018

Kontrola přepravy potravin. Výsledek:

 • Tři automobily zcela nevyhovovaly a hrubě porušovaly bezpečnost při přepravě potravin:
 • Automobil bez chladicího zařízení zajišťoval převoz mražených, originálně balených potravin (např. surimi tyčinky, plněné taštičky a další mražené zboží). Přestože mražené potraviny vyžadují úschovu při teplotně –18 °C, provozovatel tyto potraviny přepravoval bez chladicího zařízení. Inspektoři v automobilu naměřili teplotu až 34 °C.
 • Další automobil bez chladicího zařízení převážel původně chlazené potraviny – exotické byliny a ovoce (např. vodní výhonky, kapao, liči a další chlazené potraviny). Teplota v automobilu přesáhla 28 °C a na potravinách byly patrné smyslové změny – zápach, zapaření a orosení obalů. Potraviny nebyly označeny buď vůbec, nebo nedostatečně.
 • Třetí automobil bez chladicího zařízení převážel tofu při teplotě přesahující 28 °C, navíc s významnými nedostatky v označení (chybějící DMT, hmotnost atd.).
 • 1733 kg potravin transportovaných ve zcela nevyhovujících podmínkách. Nedodržení teplotního řetězce může u potraviny vést k bakteriální kontaminaci, kterou nelze odstranit ani opětovným zchlazením nebo zmrazením. Zákaz uvádění do oběhu.

Zkažené potraviny a závady ve značení – září 2018

Osm kontrol vozidel a provozoven, při šesti z nich byla zjištěna závada:

 • 17 kg neoznačeného vepřového masa a zkažených ryb ve výrobně lahůdek. Nařízena likvidace potravin.
 • 5 tun potravin skladovaných ve špatných podmínkách (prostory a jejich okolí nebyly udržovány v čistotě, nebyly vedeny záznamy o skladovacích teplotách zmrazených potravin), nedodržení povinného nahlášení zásilky SVS.
 • 4,5 tuny živočišných produktů nenahlášených SVS.
 • 300 kg rozváženého hovězího a vepřového masa – závady ve značení a dokladech.
 • 210 kg mořských plodů s nevyhovujícími doklady.
 • Vozidlo přepravující potraviny nebylo registrované k tomuto účelu.

Špatná hygiena – listopad 2018

Kontrola dodržování hygienických předpisů při prodeji, skladování a přepravě potravin. Výsledek:

 • Prodejna v neakceptovatelném stavu z pohledu hygienické situace. Na prodejní ploše i v zázemí výskyt exkrementů hlodavců. Prodejna byla na místě uzavřena.
 • 61 kg potravin bez jakýchkoli dokladů o původu. Zákaz uvádění do oběhu.
 • Automobil převážející potraviny s exkrementy hlodavců, dlouhodobě zanedbaný úklid, potraviny neoznačené v českém jazyce, absence dokladů o původu zboží u části potravin. Zákaz užívání automobilu k přepravě potravin.
 • Další automobil přepravoval potraviny, mj. mražené výrobky, v neodpovídajících teplotních podmínkách. Rozmrazením mražených potravin může dojít k bakteriální kontaminaci. Zákaz uvádění do oběhu.
 • Další automobil obsahoval potraviny přepravované zároveň s dalšími předměty, hrozila kontaminace převážených potravin. Zákaz uvádění do oběhu.
 • Další automobil přepravoval balenou zeleninu, byliny a tofu v nevyhovujících podmínkách pro nedostatky v hygieně a značení. Zákaz uvádění do oběhu.

Autor článku

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).