Hlavní navigace

Potraviny při záplavách: jen konzervy je možné umýt

10. 6. 2013

Sdílet

 Autor: Photl.com
Aktualizováno 2. 10. 2014 15:37
Aktualizováno: Většinu potravin, které byly pod vodou, byste měli vyhodit. Jídlo z odpojené lednice a mrazáku podle délky doby, kdy bylo vystaveno vyšším teplotám. A ovoce ze zahrady?

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení, jak nakládat s potravinami v oblastech zaplavených vodou. Základní hygienické pravidlo zní banálně, ale platí: Myjte si pečlivě a často ruce.


Autor: Isifa/MAFRA/Michal Klíma

Zaplavené potraviny vyhoďte, včetně úrody ze zahrady. Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, se doporučuje využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.

Ruce si umývejte pitnou vodou a mýdlem a utírejte do papírových ubrousků vždy zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití. Při styku s infekčním materiálem suché ruce dezinfikujte alkoholovými přípravky (např. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena
  • Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou nepromokavou gumovou obuv
  • Po vstupu do domu či bytu zkontrolujte ihned stav potravin

Zaplavené potraviny nejezte

Nekonzumujte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Čištění konzerv

Hermeticky zabalené potraviny nejprve pečlivě zkontrolujte. Jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, silně znečištěný uzávěr ap., zlikvidujte je.

Konzervu, která má neporušený obal, umyjte v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou.

Lednička a mrazák bez proudu?

Měli jste vypnutou elektřinu? Chlazené nebo mražené potraviny je nutné zlikvidovat, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6 °C déle než 4 hodiny a pokud mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.

Samozřejmě i pro potraviny uložené v lednici či mrazáku platí pokyny uvedené výše – pokud se k nim dostala záplavová voda, nelitujte a vyhoďte je.

Co bylo ve vodě, je potenciálně závadné

Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné.
Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.

Nebezpečné zemědělské plodiny ze zatopených polí a zahrad

Aktualizováno: Také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele, že kromě potravin zasažených povodňovou vodou, představují nebezpečí i zemědělské plodiny na polích a zahradách ze zatopených oblastí. „V důsledku kontaminace záplavovou vodou hrozí u těchto plodin vysoké riziko výskytu nebezpečných patogenních mikroorganismů a zárodků nebezpečných onemocnění. Dalším rizikem je i kontaminace chemickými látkami například z průmyslu nebo zemědělské výroby, které jsou škodlivé pro lidské zdraví,“ varuje Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI.

SZPI důrazně varuje: Nejezte tyto plodiny ani po tepelném zpracování, nemusí eliminovat všechna uvedená rizika.

Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji. V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky, varuje ministerstvo zdravotnictví.

Další informace o postupu, například doporučení pro sanaci studny s pitnou vodou, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro výrobce a prodejce potravin zasažených povodní

Státní zemědělská a potravinářská inspekce reaguje na situaci a nabízí součinnost všem členům Potravinářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a všem provozovatelům potravinářských podniků registrovaných u SZPI, kteří byli zasaženi mimořádnou povodňovou situací.

Výrobci a prodejci potravin se mohou obrátit na místně příslušný inspektorát SZPI a požádat o mimořádný kontrolní vstup do provozovny, při kterém inspekce provede dokumentaci způsobených škod a zároveň navrhne účinná řešení. Soupis kontrolních zjištění bude kontrolované osobě k dispozici v podobě oficiálního protokolu o úřední kontrole, jedná se tak o vysoce transparentní řešení vzniklé situace. „O tuto formu spolupráce již požádali někteří významní obchodníci,“ uvedl mluvčí Pavel Kopřiva.

Čtěte dále: Kdy se jídlo skutečně začne kazit?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).