Hlavní navigace

Lékař o tom, jak učí děti předcházet úrazům

30. 3. 2017

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Preventivní program Centra dětské traumatologie oceňují pedagogové i děti. V rámci ČR je výjimečný. „Preventivní programy, které se odehrávají ve školkách či školách, kde se dětem ukážou obrázky nebo si na modelu nacvičí nějakou záchrannou činnost, nemají takový účinek, jako když jsou děti v nemocnici a vidí své vrstevníky hospitalizované,“ říká prof. Ladislav Plánka.

Centrum dětské traumatologie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno se mimo léčby výrazně zaměřuje také na oblast prevence úrazů. V červnu 2016 zavedlo do praxe v rámci České republiky ojedinělý preventivní program. Přednosta kliniky prof. Ladislav Plánka vysvětluje, v čem je tento program specifický a jaké jsou jeho první výsledky.

V čem je váš preventivní program unikátní?

Tento program realizují v České republice pouze tři traumacentra, ale zatímco ostatní jej mají situovaný do školek a škol, jedině naše centrum přijímá děti přímo v nemocnici. Jedná se o program Norských fondů, který byl vypsán v roce 2014 a cílil na ochranu zdraví dětí. Jedna kapitola se týkala přímo prevence dětských úrazů, jak primární (tedy předcházení celému úrazovému ději), tak sekundární (uskutečňovaná po úraze – snaha realizovat všechna opatření, aby se následky úrazu minimalizovaly) a terciární (motivovat pacienty po ukončení léčby k návratu do běžného života).

Jak tento nápad vznikl?

Nápad vznikl na naší klinice, protože jsme chtěli prevenci udělat co nejcíleněji. Preventivní programy, které se odehrávají ve školkách či školách, kde se dětem ukážou obrázky nebo si na modelu nacvičí nějakou záchrannou činnost, nemají tak velký účinek, jako když jsou děti v nemocnici a vidí své vrstevníky hospitalizované.

Jak je preventivní program koncipován?

Pro každou věkovou kategorii je program koncipován odlišně. První kategorií jsou předškoláci, dále pak děti z třetích a osmých tříd. To proto, abychom mohli přesněji zvolit adekvátní způsob prezentace tématu. Víme tedy, že ze školek přijdou děti ve věku pěti let, ze základní školy osmi či devítiletí a z druhého stupně mládež ve věku čtrnáct nebo patnáct let.

V čem konkrétně je program pro jednotlivé věkové skupiny rozdílný? 

Pro nejmenší děti je program prezentován formou hry, rizikové situace máme nasimulované pomůckami (např. textilní model zvětšené krabičky zápalek, horkého hrnce s unikající párou, vesty s modely vnitřních orgánů).

Starším dětem ukazujeme model kosti se zavedenými drátky a hřebíky a klademe také větší důraz na videoprezentace, na kterých děti přímo vidí, co dělá modelový chlapec Hugo špatně. Máme k dispozici také interaktivní hru, ve které děti samy doprovází Huga místnostmi a venkovními prostory, aby se bez úrazu dostal až k pokladu. Tuto interaktivní hru si mohou děti stáhnout na stolních počítačích i do mobilních telefonů. U těch úplně nejstarších vedeme více dialog a ukazujeme jim reálné snímky nebezpečných situací a zraněných dětí.

Můžete popsat, jak návštěva dětí na klinice probíhá? 

Děti jsou do děje uvedeny teoretickou částí, ze které si odnesou tiskové materiály a reflexní prvky, ale velký důraz samozřejmě klademe na to, že jdou přímo po našich provozech a vidí, kde se vyšetřuje. Navštíví příjmovou ambulanci, sádrovnu, tam si vyzkouší, jaké to je mít zasádrovanou končetinu, dále rentgen, lůžkové oddělení a prohlédnou si také operační sál. Fakt, že se setkají se svým vrstevníkem po úraze přímo v autentickém prostředí nemocnice, na děti působí velmi emotivně a stávají se vůči rizikům více vnímavé.

Kdy jste program zahájili a jaké máte výsledky?

První děti za námi na kliniku přišly v červnu 2016. Aktuálně nás navštívilo pětadvacet školních kolektivů. V lednu jsme museli návštěvy zrušit kvůli chřipkové epidemii. Na březen je naplánováno dalších osm kolektivů a duben se již také zaplňuje. Z aktuálních nabízených termínů jsou na dva měsíce všechny obsazené. Největší zájem mají základní školy, ale už se přihlásila i gymnázia. Zviditelnění preventivního programu dopomohla rovněž tisková konference v prosinci 2016, školy se o programu dozvěděly z médií a nyní se skutečně jejich zájem o projekt rapidně zvyšuje. Také učitelé se shodují na tom, že návštěva na klinice je mnohem účinnější než promítání obrázků ve škole.

Kdyby o program projevil zájem nějaký pedagog, kde může zjistit podrobnější informace? 

Celý projekt má vlastní webové stránky na adrese www.detibezurazu.cz, kde si mohou zájemci vybrat z nabídky preventivních programů a přihlásit se. Pak se mohou stát např. kontaktní osobou pro školu a chodit každý rok s různými třídami.

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Přednosta kliniky

Centrum dětské traumatologie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno

Zdroj: FN Brno,www.detibezurazu.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).