Hlavní navigace

Kdo již nemusí nosit roušku

1. 5. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Máme tu první máj a nové vládní opatření. Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují například na děti ve školkách a dětských skupinách, umělce a moderátory, to vše ovšem za splnění určitých podmínek.

Na základě nového mimořádného opatření, které ve čtvrtek 30. dubna vydalo ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti mladší sedmi let v mateřské škole a v dětské skupině, na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu, na vystupující umělce při tvorbě audiovizuálních děl a také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech bez hostů. Informuje o tom ministerstvo v tiskové zprávě. Kdo tedy – kromě členů domácnosti – nemusí ve společnosti druhých nosit roušku?

Bez roušky již dříve

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví navazuje na opatření z 9. dubna 2020 s tím, že rozšiřuje dosud platné výjimky z povinnosti nošení roušek.

Ty se dosud týkaly – a platí nadále – dětí do dvou let a osob se závažnými poruchami autistického spektra.

Dále osob v uzavřeném vozidle, ovšem pouze pokud jsou všechny členy společné domácnosti.

Výjimku mají také řidiči ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob.

Pravidla pro sport

Informace o podmínkách nošení roušek při sportu lze najít na webu ministerstva v sekci věnované uvolňování opatření. „Vzhledem k tomu, že při sportu dochází zpravidla k intenzivnějšímu dýchání, je nošení roušky nebo jiného ochranného prostředku dýchacích cest významnější komplikací. Proto se v některých případech připouští, aby sportující roušku při sportování nenosili,“ uvádí ministerstvo.

Je to dovoleno na sportovištích, kde jsou sportující odděleni od jiných osob nějakou fyzickou překážkou, například stěnou nebo plotem.

Dále je nenošení ochranného prostředku dýchacích cest přípustné při sportech, kde sportující od sebe udržují vzdálenost alespoň dva metry, například při běhu nebo cyklistice, ale pouze ve venkovním prostředí, kde bezprostředně nepotkávají jiné osoby. Dále například při jízdě na koni nebo při vodních sportech. „Pokud sportuji na místech, kde dochází k setkávání s dalšími osobami (cyklostezky, městské zástavby), je rouška nutná,“ stojí v materiálu.

Ve venkovních i vnitřních posilovnách je používání ochranného prostředku dýchacích cest zatím povinné. Specifické podmínky a výjimky se pak týkají sportovců s profesionální smlouvou a vrcholových sportovců.

Na svatbě bez roušky? Jen snoubenci

Od 20. dubna je umožněno konání svatebních obřadů, ovšem při dodržení odstupů s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů.

Další podmínkou je dodržování základních preventivních pravidel, jako je hygiena rukou a právě nošení roušek, zde mají výjimku pouze snoubenci – budoucí novomanželé.

Obřady se musí obejít i bez osobních gratulací, „s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost,“ zní definice. Po skončení svatebního obřadu má být prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek.

Kdo od května nemusí nosit roušku

Novou výjimkou je pobyt dětí od dvou do sedmi let v mateřské škole a dětské skupině v době, kdy pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních i vnějších.

Dále je stanovena výjimka pro osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a to vzhledem k povaze a projevům jejich onemocnění. Tato výjimka zahrnuje i osoby se závažnými poruchami autistického spektra.

Další výjimka se pak vztahuje na oprávnění nenosit ochranné prostředky dýchacích cest pro umělce při provádění autorského díla a jiné osoby vystupující v audiovizuálních dílech nebo pořadech. Tuto výjimku však lze dle ministerstva uplatnit pouze tehdy, pokud osoba organizující provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu zajistí splnění nezbytných hygienických opatření. „Rozšířili jsme výjimky ohledně povinnosti nošení roušek také na vystupující umělce a na moderátory. Ale vše je podmíněno přísným dodržováním stanovených podmínek při natáčení. Dezinfekce je naprostou nutností, stejně tak negativní PCR test u vystupujících umělců,“ uvedl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podmínky pro umělce

S uvedenými výjimkami se ovšem pojí také řada podmínek. „Pokud organizátoři požadují po osobě vystupující v rámci audiovizuálních děl, aby při výrobě pořadu vystupovala bez ochranných prostředků dýchacích cest, musí splnit řadu podmínek,“ uvádí například ministerstvo.

Umělec by měl mít negativní test RT-PCR na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, který není starší než čtyři dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu. Pokud provádění díla trvá, musí člověk testování absolvovat i nadále vždy alespoň jednou za čtrnáct dnů. Místo natáčení by mělo být pravidelně dezinfikováno, dezinfekce by měla být dostupná pro všechny účastníky a mezi účinkujícími a dalšími osobami by měl být dodržen odstup alespoň dvou metrů (tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci).

U dalších skupin, které mají „výjimku z nošení roušky“, vláda podmínky v novém nařízení nespecifikuje. Na webu Koronavirus.mzcr.cz najdete plné znění opatření.

Pro ostatní platí povinnost nosit roušku i nadále

Pro všechny ostatní, kteří do výše uvedených výjimek nespadají, nadále platí povinnost nosit pokrývku úst a nosu. Dle ministerstva nemusí jít vyloženě o roušku či respirátor, připouští šátek, šál či jiné prostředky bránící šíření kapének.

Lékaři však upozorňují, že u všech těchto pomůcek je potřeba dbát na dostatečnou hygienu, jinak mohou například škodit kůži, způsobovat alergie či podporovat jiná onemocnění.

„Toto opatření zůstává jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření koronaviru na území České republiky. Nejčastějšími cestami, kudy vir vniká do lidského těla, jsou právě sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Proto je třeba stále chránit sebe a své okolí používáním ochrany dýchacích cest. Je to to nejmenší, co můžeme udělat,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Cílem mimořádného opatření – povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest – je dle ministerstva zábrana proti šíření kapének od případných nosičů onemocnění COVID-19, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu této infekční nemoci a šíření epidemie.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).