Hlavní navigace

Jaký bude svět za pár desítek let?

3. 1. 2011

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Kde je předpovídaný konec světa, lety na Mars a jídlo typu amarouny? Nakolik se bude svět za 40 let lišit od toho dnešního? Stejně jako ten dnešní od světa roku 1800?

Pamatujete si - zvláště vy, dříve narození - jak si kdysi lidé představovali současnost? Svět přeplněný roboty, auta na vodu, jezdící chodníky v Praze, lety na Mars a ještě dál… Nic z toho se nevyplnilo. Na druhé straně sotvakdo předvídal pár „maličkostí“ s tak zásadním dopadem na náš každodenní život: mobily, internet, viagra…


Autor: SXC


Má po podobných zkušenostech vůbec smysl nastiňovat vizi budoucnosti? Pokusím se o to, byť možná jen pro pobavení čtenáře. Anebo k jeho zamyšlení.

Budu vycházet z několika „moderních Nostradamů“, z pozorování různých trendů a přidám i špetku vlastní fantazie. A snad bych měl dodat, že si záměrně volím tu optimističtější variantu budoucnosti. Tedy společnost, která se sama nezničí, a naopak rozvine svůj potenciál.

Duchovní vývoj dostihne technický pokrok

Co je hlavní příčinou většiny problémů současného světa? Názor, který předložím, pro vás nemusí být nijak objevný: je to fakt, že duchovní a morální vývoj lidstva se značně opožďuje za technologickým pokrokem. Zatímco dokážeme štěpit atom nebo létat do kosmu, nemáme jasno ani v těch nejzákladnějších otázkách, které se bezprostředně vztahují k lidskému životu: Je morálně přípustný potrat, eutanazie, trest smrti?

Podobně zaostává vývoj většiny světových náboženství; jejich mentalita často odpovídá středověku. Je zde však i jeden pozitivní trend: lidé se stávají stále vnímavějšími vůči spirituální inspiraci. Stále větší počet lidí dosvědčuje mystické zážitky, kontakt s duchy apod., jako by se hranice mezi tímto a jinými světy stírala. To dává naději, že lidé brzy pokročí i na poli spirituality a morálky: budou lépe chápat, co je správné, budou vnímavější k potřebám bližních i k přírodě. Protože budou schopni prožívat duchovní pravdy vnitřně, přestanou být závislí na organizovaných náboženstvích a vymaní se z područí přežilých náboženských tradic.

Přesto některé křesťanské církve přetrvají, pouze se zmodernizují a stanou liberálnějšími. Zanikne instituce papežství, katolickou církev bude řídit demokratickým způsobem sbor kardinálů. Duchovní a technický pokrok bude kráčet ruku v ruce a vzájemně se doplňovat.

Zrychlování světa

Je to fakt, kterého si může všimnout každý: svět se zrychluje. Zrychlování světa znamená, že se starší lidé cítí stále více dezorientováni a nestíhají držet krok s měnícími se technologiemi. Znamená to ale také zrychlování vývoje ve všech oblastech. Co dřív trvalo deset nebo i sto let, stíhá se dnes za rok. Zvyšuje se inteligence lidí. Mladí lidé stále lépe rozumí složitým technologiím. Snižuje se věk počítačové gramotnosti. Zakrátko už bude každé batole natahovat zpod peřinky ručičku po joysticku.

Prognóza? Tempo se bude zrychlovat i nadále, až bude nepředstavitelné. Možná za několik příštích desetiletí urazí lidstvo větší kus cesty než za několik posledních staletí. Svět za čtyřicet let se od toho dnešního bude lišit stejně výrazně, jako se ten dnešní liší od světa roku 1800.

Snížení počtu populace

Celosvětové snížení populace lidstva je nepochybně nezbytným předpokladem jeho dalšího zdravého vývoje. Naše prognóza je optimistická, čili předpokládejme, že osvícené lidstvo najde prostředky, jak omezením porodnosti nenásilně snížit svůj počet, a nemusí tudíž dojít k různým katastrofám, které by tuto nezbytnou redukci vykonaly za nás.

Nové uspořádání společnosti


Autor: Isifa.cz


Kapitalistický systém se jednoduše zhroutí díky tomu, že stále větší počet osvícených lidí se na něm dobrovolně a nenásilným způsobem odmítne podílet. Ruku v ruce s celosvětovým snížením počtu lidí převládne i nové, pro člověka přirozenější uspořádání společnosti. Půjde o jakousi imitaci starého kmenového soužití. Lidé budou žít v komunitách čítajících přibližně 150 lidí, všichni se budou navzájem znát, náčelníci budou mít přirozenou autoritu. Nepůjde o náhražku tradiční rodiny, pouze o její rozšíření.

Komunity budou žít v lůně přírody, ponechají si ale některé technické vymoženosti. Budou soběstačné, vzájemné odděleně, ale přitom propojeny komunikačními sítěmi (internetem). Členové různých komunit se mohou podle svého přání navštěvovat.

Ženy

Jestliže byla v minulosti ženám upírána práva a rovnoprávné postavení, současné ženy se snaží tuto dřívější podřízenost kompenzovat. Obsazují tradičně mužské pozice a chovají se způsobem, který by měl být vlastní jen mužům. Úsilí žen konkurovat mužům má však značně negativní dopad: vede ke ztrátě ženskosti a ochuzení světa o femininní aspekt. Předpokládejme, že se jedná o přirozený vývoj, který má svou paralelu v životě jednotlivých žen. Aby se z puťky stala zralá žena, musí si nejprve projít stádiem „mrcha“. (Ukázka ženy v přechodném stadiu vývoje: Když čtu vaše články, mám chuť ňákýho chlapa nakopnout, blog.baraka.cz)

Buďme optimisty a věřme, že ženy v současném pubertálním stadiu nezamrznou nadlouho. Dokážou si, že se mužům vyrovnají ve společenském postavení, v inteligenci, vydělávání peněz (čtěte dále: Ona vydělává víc. Jemu to nevadí), a také v alkoholismu, kriminalitě…, a dojde jim, že je ten mužský svět nijak nenaplňuje. Jako zralé ženy se vrátí ke své původní roli a - rodiny a svět budou šťastně fungovat dál.

Energetické zdroje

Problém energetických zdrojů nespočívá v jejich nedostatku. Vítr, moře, slunce nebo energie rostoucí vegetace, to vše přímo překypuje energií. Bohužel tyto přírodní a obnovitelné zdroje zdroje nedokážeme využít. Doufejme, že pokrok nám to umožní. Vlastně ani nemáme jinou možnost: fosilní paliva časem dojdou a ani jaderná energie nepředstavuje ekologické řešení.

Zemědělství, výživa a průmysl

Vyšlechtění víceletých obilovin bude jen prvním krokem revoluce v zemědělství, na jehož konci nás čeká naprostá změna způsobu výživy lidstva. Lidé už nebudou muset konzumovat potraviny. Energii pro svá těla budeme získávat přímo z aury, která obklopuje strom, byliny nebo zvířata. Namísto toho, aby si namazal chleba, si hladový konzument obleče skafandr, specializovaný k napojení se na auru určitého vegetativního druhu, a přetransformuje ji v energii své vlastní aury. Dostane-li chuť na hovězí, vezme na sebe jiný obleček a projde se mezi kravami. Tento způsob výživy bude ekologicky citlivý, protože použitý strom nebo tráva budou moci i nadále růst, „zkonzumované“ zvíře se pouze bude cítit vyčerpaně, ale nezemře a nebude ho to bolet. Nebude zapotřebí pěstovat zemědělské plodiny, pro aurální výživu bude stačit, když bude kolem dostatek jakékoliv zeleně. Zvířata se budou volně pást. Paralelně s tímto novým způsobem vstřebávání bioenergie se uchová i tradiční způsob výživy, už kvůli zachování funkce trávícího traktu lidí.

Průmyslová výroba (a její ekologický dopad) se výrazně omezí, řada nesmyslů se jednoduše přestane vyrábět. Protože energie, kterou budeme schopni využívat, je dostatek, stejně jako vegetace, jejíž energii dokážeme čerpat pro svou výživu, životní náklady budou natolik nízké, že lidé nebudou nuceni pracovat z existenčních důvodů. Práce se stane radostným vyjádřením naší tvořivosti a schopnosti přetvářet svět k lepšímu. Každý bude mít dostatek času na zábavu, studium, umění nebo meditaci.

Hudba

Stále se zrychlující tempo moderního světa nachází svůj výraz i v hudbě. Jaký vývoj prodělala hudba řekněme od 19. století do dnešní doby? Od klasické hudby k rocku přes punk až po současné techno nebo rap lze pozorovat tentýž trend: stále rychlejší rytmus a syrovější tóny.

Jaká hudba bude „in“ v budoucnosti? Tempo se bude zrychlovat i v muzice. Současně díky větší duchovní vnímavosti lidí i hudba nabude spirituálnější podoby. Představuji si, jak naši potomci na diskotéce paří na jakousi kombinaci zrychleného techna a hudby New Age – něco jako „spiritual gabber“.

Podle autorovy představy se v budoucnosti prosadí hudební styly podobné následující ukázce, budou však mít spirituálnější podobu:

Medicína

Pokrok vede současnou medicínu stále zřetelněji k holistickému pohledu na lidské zdraví. Další fáze začne masověji využívat práce s energiemi, jak ji dnes známe z alternativní medicíny. K léčbě se začne využívat hudba i barevné obrazy, obojí stimulující správné energetické vzorce. Ve vrcholné fázi si lidé uvědomí zásadní význam kladných emocí a dobrých mezilidských vztahů. Jelikož pochopí, že pozitivní emoce uzdravují, začnou se mít rádi, aby byli zdraví.

Světem zavládne mír, harmonie a láska. Nacházíme se ještě v oblasti optimistické prognózy, nebo jsme se již dostali na půdu vědeckofantastické utopie?

Jak si "svět za pár desítek let" představujete vy?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).