Hlavní navigace

Dvě vakcíny proti COVID-19: v čem se liší a pro koho je jaká vhodná

17. 1. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Aktuálně jsou v České republice schváleny dvě vakcíny proti onemocnění COVID-19. Jde o vakcínu Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech a vakcínu společnosti Moderna. Co o nich víme?

Přinášíme základní informace o vakcínách proti COVID-19 od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jde o dvě aktuálně schválené vakcíny: 1. Pfizer/BioNTech s označením Comirnaty, 2. Moderna od stejnojmenné společnosti. V otázkách a odpovědích se věnujeme tomu, pro koho je daná vakcína určena, jak se aplikuje i jaká je účinnost a nežádoucí účinky na základě zjištění klinických studií.

Na některé informace se v případě obou vakcín stále čeká. Vakcíně Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech i vakcíně Moderna byla udělena podmínečná registrace. Společnosti, které tyto vakcíny uvádějí na trh, tak budou i nadále předkládat výsledky klinického hodnocení, které potrvá ještě dva roky. Toto klinické hodnocení a doplňkové studie mají poskytnout informace o tom, jak dlouho ochrana vakcinací vydrží, do jaké míry vakcína brání vzniku závažného onemocnění COVID-19, do jaké míry chrání osoby se sníženou imunitou, děti a těhotné ženy a zda brání vzniku asymptomatických případů. Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcín a jejich přínosech pro obecnou populaci mají poskytnout rovněž další nezávislé studie koordinované orgány Evropské unie.

K čemu je vakcína určená?

Obě vakcíny jsou určeny k prevenci onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19).

O jaký druh vakcíny se jedná?

V obou případech se jedná o tzv. mRNA vakcíny. To znamená, že vakcína obsahuje molekulu označovanou jako „messenger RNA“ (mRNA), která v sobě má instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2, tedy viru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Vakcína neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.

Kde lze najít příbalovou informaci?

Pfizer/BioNTech: Souhrn údajů o přípravku Comirnaty

Moderna: Souhrn údajů o přípravku Moderna

Jak se vakcína používá?

Pfizer/BioNTech: Vakcína Comirnaty se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.

Moderna: Podává se ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 28 dní.

Komu lze vakcínu aplikovat?

Pfizer/BioNTech: Osobám ve věku od 16 let a starším.

Moderna: Osobám ve věku 18 let a starším.

Mohou se vakcínou očkovat děti?

Pfizer/BioNTech: Vakcína Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti do 16 let věku. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se se společností Pfizer/BioNTech dohodla na plánu klinického hodnocení vakcíny u dětí v pozdější fázi.

Moderna: V současné době se tato vakcína pro děti nedoporučuje. Nadále ale probíhají studie a situace se může změnit.

Mohou se vakcínou očkovat osoby se sníženou imunitou?

Pro obě vakcíny platí, že údaje o imunokompromitovaných osobách (osobách s oslabeným imunitním systémem) jsou omezené. Přestože imunokompromitovaní lidé nemusejí vykázat tak dobrou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Tyto osoby lze i přes jejich stav očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění COVID-19.

Mohou se vakcínou očkovat těhotné a kojící ženy?

Pro obě vakcíny platí, že údaje o používání v těhotenství či během kojení jsou dosud velmi omezené. Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat těhotným a kojícím ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika.

Mohou se vakcínou očkovat alergici?

Pro obě vakcíny: Lidem, kteří již vědí, že jsou alergičtí na některou ze složek vakcíny uvedených v části 6 příbalové informace, nemá být vakcína aplikována.

Vakcínu je třeba podávat pod lékařským dohledem. Každý očkovaný musí nejméně 15 minut po podání vakcíny zůstat v čekárně, protože pokud by se ve vzácném případě rozvinula závažná alergická reakce, je nutný urgentní zásah lékaře.

Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny.

Pfizer/BioNTech: U osob očkovaných vakcínou byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Od doby, kdy se vakcína začala používat v očkovacích kampaních, došlo k velmi nízkému počtu případů anafylaxe (závažné alergické reakce).

Jak vakcína účinkuje u osob různého pohlaví a etnického původu?

Pro obě vakcíny: Do klinického hodnocení byly zařazeny osoby různého etnického původu a různého pohlaví. Vysoká účinnost se nelišila v závislosti na pohlaví, rase nebo etnické příslušnosti.

Mohou se vakcínou očkovat lidé, kteří již COVID-19 prodělali?

Pfizer/BioNTech: U 545 osob, které byly v klinickém hodnocení očkovány vakcínou Comirnaty a které již dříve prodělaly onemocnění COVID-19, se neprojevily žádné další nežádoucí účinky. Z dostupných údajů z klinických hodnocení však není k dispozici dostatek informací pro hodnocení účinnosti vakcíny Comirnaty u osob, které již prodělaly onemocnění COVID-19.

Moderna: U 343 osob očkovaných v klinickém hodnocení vakcínou firmy Moderna proti onemocnění COVID-19, které již dříve prodělaly onemocnění COVID-19, se nevyskytly žádné další nežádoucí účinky.

Jaké přínosy vakcíny byly prokázány ve studiích?

Pfizer/BioNTech: Do klinického hodnocení bylo zařazeno zhruba 44 000 osob. Účinnost byla vyhodnocena u více než 36 000 osob ve věku 16 let a starších (včetně osob starších 75 let), které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Klinické hodnocení prokázalo 95% účinnost.

Klinické hodnocení rovněž prokázalo přibližně 95% účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného onemocnění COVID-19, včetně pacientů s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem nebo indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m2.

Moderna: Do klinického hodnocení bylo zařazeno přibližně 30 000 osob. Účinnost byla vyhodnocena u cca 28 000 osob ve věku od 18 do 94 let, které nevykazovaly žádné známky předchozí infekce. Vakcína v klinickém hodnocení prokázala 94,1% účinnost.

Klinické hodnocení rovněž prokázalo 90,9% účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného průběhu onemocnění COVID-19, včetně osob s chronickým onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem nebo infekcí virem HIV.

Jak dlouho trvá ochrana navozená vakcínou?

Pro obě vakcíny: V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou potrvá. Očkované účastníky klinického hodnocení je třeba nadále sledovat, aby bylo možné poskytnout o délce ochrany úplné informace.

Jaká rizika se pojí s vakcínou proti onemocnění COVID-19?

Pfizer/BioNTech: Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty v klinickém hodnocení byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly do několika dní po očkování. Patřily mezi ně bolest a otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zimnice a horečka. Vyskytly se u více než 1 osoby z 10 očkovaných.

U méně než 1 osoby z 10 se vyskytovalo zarudnutí v místě injekce a pocit na zvracení. Méně častými nežádoucími účinky (postihujícími méně než 1 osobu ze 100) bylo svědění v místě injekce, bolest v končetině, zvětšené lymfatické uzliny, potíže se spánkem a malátnost. Svalová slabost jedné strany obličeje (akutní periferní obrna lícního nervu) se vyskytla vzácně a postihla méně než 1 osobu z 1000 očkovaných.

U vakcíny Comirnaty podávané v rámci očkovacích kampaní se vyskytly alergické reakce, včetně velmi nízkého počtu případů závažných alergických reakcí (anafylaxe).

Moderna: Většina nežádoucích účinků je mírné až středně závažné intenzity a odezní během několika dnů. Nejčastější nežádoucí účinky zahrnovaly bolest a zduření v místě injekce, pocit velké únavy, zimnici, horečku, zduření nebo citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolest hlavy, svalů a kloubů, pocit na zvracení a zvracení. Vyskytly se u více než 1 osoby z 10 očkovaných.

U méně než 1 osoby z 10 se vyskytlo zarudnutí, kopřivka a vyrážka v místě injekce. U méně než 1 osoby ze 100 se vyskytlo svědění v místě injekce.

Tak jako jakoukoliv jinou vakcínu je třeba vakcíny Comirnaty a Moderna podávat pod bedlivým dohledem lékaře a zajistit dostupnost potřebné léčby.

Očkování proti COVID-19 je dobrovolné a zdarma. Informace ohledně možnosti objednání a další aktuální pokyny zveřejňuje na svém speciálním webu ke koronaviru Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zatím se nepočítá s možností výběru druhu vakcíny, do budoucna lze předpokládat registraci vakcín od dalších výrobců, z nichž některé se mohou lišit například počtem potřebných dávek.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).