Hlavní navigace

Domácí úpravou vody si spíše uškodíte. Odborníci varují před podvodníky i špatnými vodními filtry

13. 1. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Většina obyvatel ČR má vodu z veřejných vodovodů, část ze soukromých studní. V obou skupinách se najdou lidé, kteří mají – někdy oprávněně – obavy o kvalitu vody. Specialisté varují před případy, kdy tuto obavu vzbuzují a podporují klamaví prodejci, i před laickými zásahy do složení pitné vody.

Starost o kvalitu vody vede dnes mnohé spotřebitele k hledání alternativ ke klasickému zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů či soukromých studní. Zdaleka ne vždy je ale obava z nekvalitní vody odůvodněná, zvláště pokud se jedná o veřejné zásobování. Státní zdravotní ústav (SZÚ) zpracoval informace pro veřejnost, ve kterých vysvětluje, kdy je a kdy naopak není potřeba vodu v domácnosti upravovat a jak postupovat při případné koupi a provozu vodního filtru. Důrazně také upozorňuje na klamavé praktiky prodejců.

Co se dozvíte v článku
  1. Pokusy „vylepšovat“ vodu mohou vést k jejímu zhoršení
  2. Jak získat informace o kvalitě vody
  3. Desatero k domácím úpravám pitné vody a vodním filtrům
  4. Třicet let s vodními filtry
  5. Základ zdravé vody – kvalitní zdroj

Pokusy „vylepšovat“ vodu mohou vést k jejímu zhoršení

SZÚ uvádí, že v ČR existuje mnoho vodovodů i studní, ve kterých je kvalita vody velmi dobrá, někde se dokonce vyrovná i balené vodě kojenecké nebo ji i předčí. „A i tam, kde je kvalita ‚průměrná‘, je voda z vodovodu pro spotřebitele bezpečná (to se týká více než 99 % případů) – a nejen pro dospělého: pokud voda odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence. Pokusy ‚vylepšovat‘ takovou vodu vlastní úpravou mohou vést naopak k jejímu zhoršení,“ uvádí František Kožíšek, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu.

Proto je podle něj dobré hned nepodléhat reklamnímu strašení či vábení a nejdříve se seznámit s kvalitou své pitné vody. Někteří prodejci zařízení pro úpravu vody používají velmi důmyslné triky (často klamavé), aby své zboží prodali i tomu, kdo ho vůbec nepotřebuje.

Jak získat informace o kvalitě vody

Lidé napojení na veřejný vodovod (v ČR cca 95 %) si mohou informaci o kvalitě vody vyžádat od svého dodavatele vody. „Pokud chce spotřebitel vědět, jaká je aktuální kvalita vody nebo jaké chemické látky se používají k úpravě jemu dodávané vody, výrobce (dodavatel) vody mu musí podle zákona tyto informace poskytnout, dnes by dokonce už měly být i na webové stránce výrobce (dodavatele),“ radí SZÚ.

Galerie: Voda z Vltavy před a po úpravě na pitnou

Obyvatelé zásobovaní pitnou vodou z domovní studny jsou pak za její kvalitu sami odpovědni. Pokud chtějí vědět, jak jsou na tom, musí si nechat udělat rozbor. Je však nutné se obrátit na nezávislou laboratoř a nespoléhat na „podomní laboranty“, kteří nabízejí stanovení vybraných ukazatelů na místě a často opět používají klamavých praktik.

SZÚ na svém webu podrobně popisuje, jak postupovat v případě snížení kvality vody. Pokud není rychlé řešení možné, připadají v úvahu různé varianty: jiný zdroj vody, odstranění zdroje kontaminace (u vlastní studny nebo v domovním rozvodu vody), balená voda či právě domácí úprava.

Pro ty, kdo zvažují – z jakýchkoli důvodů – variantu domácí úpravy vody, pomůže v orientaci pomoci desatero, v němž SZÚ shrnuje to nejdůležitější:

Desatero k domácím úpravám pitné vody a vodním filtrům

1. Kdy (ne)koupit vodní filtr

Vodní filtr kupujte jen tehdy, když máte nějaký prokázaný problém s kvalitou vody. Nenechte se strašit tvrzením některých dealerů, co všechno by ve vodě mohlo být a jak může být nebezpečná. Pokud odebíráte vodu z vodovodu, máte podle zákona právo znát její kvalitu a dodavatel vám musí tuto informaci poskytnout.

2. Rozbor vody jen od odborníků

Pokud máte vlastní studnu, musíte si nechat udělat rozbor sami. Obraťte se na některou z okolních laboratoří. Nespoléhejte se na rozbory vody, které někteří lidé nabízejí provést u vás doma, kvalita těchto rozborů je sporná a zájem těchto „podomních laborantů“ je jediný – dokázat, že vaše voda je špatná, a nabídnout vám ke koupi vodní filtr. Někteří při tom používají i různé klamavé praktiky.

3. Porovnejte nabídku

Je-li limit některého ukazatele překročen, konzultujte s laboratoří nebo hygienickou stanicí jeho zdravotní riziko. Pokud je úprava vody nutná, obraťte se na tři různé firmy zabývající se úpravou vody. Pošlete jim výsledky rozboru své vody a požadavky na účel a množství upravené vody a vyžádejte si nabídku technického řešení, pořizovacích a následných provozních nákladů, nároků na obsluhu a údržbu.

4. Výběr filtru dle konkrétního problému

Zařízení na úpravu vody pracují na principu různých technologií a žádné z nich není univerzální na všechny druhy znečištění. Proto je před výběrem filtru nutné mít nejprve spolehlivý rozbor vody.

5. Tři podmínky pro správný provoz filtru

Zařízení bude pracovat spolehlivě a bezpečně jen tehdy, pokud je zároveň splněna trojice podmínek: a) zařízení nemá žádné konstrukční vady a je správně použito na daný typ znečištění; b) prodejce ho vybaví správným návodem k použití; c) uživatel dodržuje návod k použití. Bohužel ne vždy jsou tyto podmínky splněny.


Autor: Depositphotos.com

Typické pro nepoctivé firmy a dealery je zveličování problémů s vodou a strašení ohledně nebezpečnosti vody (ukázka z jednoho letáku: „Laboratorní testy odhalily, že více než polovina domácností pije vodu, která má nepříznivé účinky na zdraví. Arzén, azbest, olovo, železo, mangan, radium – to jsou jen některé škodlivé prvky, které může vodní zdroj obsahovat a způsobit Vám mnoho zdravotních potíží.“; ukázka z jiného letáku: „Jak se upravuje voda, která způsobuje smrt…“). Zdroj SZÚ.

6. Konzumace osmotické vody znamená prokázané zdravotní riziko

Pokud nemáte ve studni minerální vodu, což jsou jen výjimečné případy, nevolte přístroje na bázi reverzní osmózy (prodejci někdy hovoří jen o tzv. „membránové filtraci“), které vodu zcela zbavují všech nezbytných minerálních látek. Konzumace osmotické vody znamená prokázané zdravotní riziko. Ani deklarovaná „remineralizace“ nedokáže učinit z filtrátu vodu pitnou. Podobně nepitná voda bez minerálů vzniká i destilací nebo kondenzací vzdušné vlhkosti.

7. Změkčování vody jen pro technické účely

Jestliže vodu změkčujete z technických důvodů, upravte jen tu část vody, která jde do technických zařízení, a pro kohoutek v kuchyni zajistěte přívod nezměkčené vody. Vápník a hořčík v pitné vodě jsou důležité prvky chránící vaše zdraví a nedokáže je nahradit ani pestrá strava.

8. Pozor na magnetickou a elektromagnetickou úpravu vody

Nepoužívejte pro úpravu pitné vody magnetickou nebo elektromagnetickou úpravu vody, která má snížit tvorbu vápenatých usazenin v potrubí. Neexistují spolehlivé studie, jaký má takto upravená voda vliv na zdraví při dlouhodobém požívání. Proto je v ČR tato technologie povolena jen na úpravu teplé vody.

9. Všechna zařízení musí mít doklad o testování

Každý, kdo v ČR uvádí na trh nějaké zařízení na úpravu vody, si musí před uvedením na trh u akreditované laboratoře ověřit, zda zařízení splňuje hygienické požadavky definované ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. Pouze s kladným posudkem od příslušné české laboratoře může výrobek uvést na trh. Žádejte proto po prodejcích kopii tohoto posudku, ze kterého se dozvíte, jak bylo zařízení testováno a s jakým výsledkem.

10. Kde hledat pomoc

V případě problémů se zakoupeným zařízením, které není prodejce schopen nebo ochoten řešit, se obraťte se stížností na krajskou hygienickou stanici nebo ČOI.

Třicet let s vodními filtry

Trh s přístroji pro úpravu pitné vody prodělal za posledních třicet let několik výkyvů. Po velkém „boomu“ na počátku 90. let, kdy k nám bylo dovezeno též mnoho nekvalitních a zastaralých přístrojů, navíc prodávaných obchodníky bez patřičné odbornosti, následovala u veřejnosti celkem oprávněná vlna zklamání spojená s propadem prodeje, popisuje SZÚ.

Toto období přežilo nemnoho firem s kvalitnějšími výrobky a serióznějším přístupem, které se snažily obnovit důvěru zákazníků. „Jejich výrobky a servis povětšinou byly schopné splnit základní hygienické požadavky kladené na vodní filtry a jejich prodej: nezhoršit kvalitu vstupní vody, neumožnit pomnožování bakterií, nenarušit základní minerální složení, aplikovat specifický typ filtru na specifické znečištění, poskytnout jasný návod k použití a instruktáž zajišťující správnou obsluhu, nezveličovat možnosti filtrů atd.,“ popisuje dr. Kožíšek, avšak současně upozorňuje, že průběžně vstupují na trh také prodejci, jejichž jediným cílem je prodat výrobek, i za cenu klamavých obchodních praktik a bez ohledu na to, jaký užitek či škodu to spotřebiteli přinese.

Základ zdravé vody – kvalitní zdroj

Hygienici dle SZÚ tradičně přistupují k „vodním filtrům“ spíše s nedůvěrou, protože za základ „zdravé“ vody vždy považovali kvalitní zdroj vody, která již nemusí být nijak upravována. Mají také obavy z miniaturizované vodárenské úpravy svěřené do rukou laiků bez možnosti průběžné kontroly účinnosti zařízení a kvality upravené vody.

Přesto uznávají, že vhodný typ „vodního filtru“ se správnou obsluhou může být v řadě případů racionálním řešením některých místních problémů s kvalitou vody.

Podrobnější informace k problematice najdete na webu SZÚ v materiálech Vodní filtry (Problematika domácí úpravy pitné vody), Klamavé praktiky některých prodejců vodních filtrů a Stanovisko k zařízením na úpravu pitné vody.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).