Hlavní navigace

90 % studní není v pořádku, využijte rozbor vody zdarma

21. 3. 2018

Sdílet

 Autor: Pražské vodovody a kanalizace
Voda ve studních obsahuje velmi často rizikové látky – nechte si udělat její rozbory. Při příležitosti Světového dne vody je nyní na mnoha místech ČR rozbor vody ze studny, ale i z kohoutku zdarma, nebo za zvýhodněných podmínek.

Bývaly doby, kdy byla voda ze studní symbolem kvalitní vody a lidé jí dávali přednost před vodou z kohoutku. Bohužel už to docela dlouho neplatí, jak opakovaně ukazují rozbory (nejen) ve vodohospodářských laboratořích.

Kromě toho kvalita vody ve studních kolísá, například podle intenzity zemědělského hospodaření, ale také podle počasí, přičemž mezi faktory ovlivňující kvalitu patří sucho, ale i jarní tání.

Galerie: Voda z Vltavy před a po úpravě na pitnou

Rozbor vody ze studny i z kohoutku zdarma

Vhodná doba k tomu nechat si udělat rozbory vody ze studní je tak právě v současné době, například v rámci celé řady doprovodných akcí ke Světovému dni vody. Těch je několik desítek plošně po celém území naší země. Na řadě míst nabízejí vodohospodářské společnosti, ale i podniky Povodí, bezplatné, nebo cenově zvýhodněné rozbory, a to i vody z kohoutku.

Seznam akcí naleznete například na webovém portálu www.nase-voda.cz, i s prolinky na organizátory programu, u nichž si lze ověřit, zda a za jakých podmínek rozbory provádějí.

Především majitelé studní by měli tyto možnosti využít. Např. na webu Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) najdou zájemci návod pro odběr vzorků pro analýzu vody jak ze studní, tak z kohoutku a další praktické informace.

Naprostá většina studní nesplňuje parametry

Podle statistik totiž dlouhodobě nesplňuje zhruba 90 procent vody ze studní parametry pitné vody, a tento stav se nijak nemění. Evidenci si vedou například PVK, jejichž laboratoře prokázaly například v roce 2014 z celkem 360 provedených rozborů dokonce v 95 procentech vzorků, že minimálně v jednom ukazateli vzorek neodpovídal vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu. „Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele, v některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu zákalu a železa,“ informoval mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Středočeské vodárny (SVAS) loni v rámci rozborů vody při příležitosti Světového dne vody prověřily vzorky vody od 146 zájemců, pouze 17 z nich (11,5 procenta) ale vyhovělo zmiňované vyhlášce.

Kvalita vody ze studní

  • PVK: 95 % ze 360 rozborů neodpovídalo parametrům pitné vody
  • SVAS: 88,5 % ze 146 rozborů neodpovídalo parametrům pitné vody
  • nejčastější problémy: nevyhovující mikrobiologické ukazatele, překročené limity dusičnanů a limity pro hodnotu zákalu a železa

Ke kontrolám vody ze studní pravidelně nevybízejí jen vodohospodáři, ale také specializovaná pracoviště, například společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII). Lidé využívající studny podle AII často nevěnují pozornost tomu, zda je jejich voda zdravotně nezávadná a nepředstavuje pro ně zdravotní riziko. Platná legislativa jim pravidelné kontroly v případě, že využívají pitnou vodu ze studny jen pro své potřeby, nepřikazuje.

Podle expertů je ale potřeba kvalitu vody ve studních pozorně sledovat a minimálně jednou ročně nechat ověřit. „Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního původu, ale i chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. Na základě přesných výsledků analýz lze navrhnout opatření, která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie Chlebková.

Aby voda ze studny byla pitná

Podle technologa SVAS Tomáše Hlouška je absence základní kontroly a péče jednou z největší bolestí studní u nás. Optimální je přitom podle něj celková kontrola studny minimálně jednou do roka v jarních měsících. „Nejedná se pouze o kontrolu kvality vody, ale také, zda je studna vodotěsně kryta, uzamčená a nedochází k pronikání povrchové vody z okolí,“ upozorňuje Hloušek. Plocha kolem studny do vzdálenosti deseti metrů nesmí být jakkoliv znečišťována a nejsou na ní dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody. „Zejména hnojení a použití herbicidů k hubení plevele, chemických čisticích prostředků na mytí aut apod.“ upřesnil Hloušek.

Obecně je kontrola kvality vody ve studni doporučována jednou do roka, v případě, že je kvalita vody vyhovující a stálá, lze interval zvýšit na dva až tři roky.

Jak často čistit studnu, záleží na mnoha okolnostech. Obvyklý je interval jednou za pět až osm let. Samozřejmostí je kontrola a údržba technického zařízení studny alespoň jednou ročně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Agrární analytik, novinář na volné noze se zaměřením na zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).