Hlavní navigace

Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!

3. 5. 2013

Sdílet

 Autor: pozorkliste.cz
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.

V březnu tohoto roku jsem se dozvěděl o vskutku smělém záměru farmaceutické společnosti Baxter prohnat Českou republikou „očkovací kamión“ a ve spolupráci s očkovacími centry Avenier a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě FSME-IMMUN. Tato akce mne musela profesionálně zajímat, když porušení právních předpisů ČR a EU při ní hrozilo nejméně v 10 zcela samostatných případech a porušení principů humánní medicíny nejméně ve třech. Nejen tedy z pouhé zvědavosti, vydal jsem se 13. 4. 2013 v Praze na Zličín před obchodní dům IKEA, kde měl být přistaven očkovací kamión. – Byl tam. Čekala mne velmi hezká a inspirativní zážitková sekvence, o jejíž části bych se s vámi rád podělil a v některých momentech ji navázal na díly tohoto seriálu (Kauza očkování – humánní medicína, nebo byznys?) i na teorii.


Zdroj: pozorkliste.cz

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě za zvýhodněnou cenu aneb Co všechno je v ČR v oblasti marketingu vakcín ještě možné

S ohledem na tu skutečnost, že očkování proti klíšťové encefalitidě bude po odborné stránce věnován samostatný díl seriálu, uvedu na tomto místě pouze informace související s touto reklamní akcí jako takovou. I tak bude o čem povídat.

Právo – neprávo

Přestože právo Evropské unie zakazuje jakékoliv provádění přímé (tzv. brandové) reklamy konkrétních vakcín, podařilo se farmaceutické lobby v ČR tento zákaz zlikvidovat špatným provedením evropské směrnice (2001/83/ES) do zákona o regulaci reklamy. Ten, kdo dnes pozoruje, co všechno je v oblasti marketingu vakcín možné v ČR a co všechno z toho není možné, ba ani myslitelné v některých vyspělých členských státech EU, si musí položit tuto otázku: Jsme tady s naším právem a zdravotnickým rozumem pověstných sto let za opicemi, nebo už dávnou ujel vlak zpátečnickým byrokratům v Německu, v Rakousku, ve Švédsku nebo například ve Velké Británii? Jak je možné, že podle stejného unijního práva (tzv. plně harmonizované právo) vypadá situace v jednotlivých členských státech úplně jinak? Nepochybujte vůbec o tom, že pokud by nějaký očkovací kamion propagující vakcínu FSME-IMMUN, nabízející slevy a vouchery na vakcíny „zdarma“, měl vyjet v rámci reklamní kampaně ve Spolkové republice Německo, byl by zastaven ještě na úrovni garáže a nevyjel by vůbec nikam.

U nás však vakcinační lobby zvládla prosadit nejen 9 typů povinného očkování, ale i „standardní“ reklamu dobrovolných vakcín. To je velmi silný nástroj podpory prodeje, který je u léčiv vždy nebezpečný. (Poznámka autora: Zbavit farmaceutický průmysl možnosti provádět reklamu vakcín vůči široké veřejnosti je jeden z mála reálně a v reálném čase dostupných cílů, na který by se proto měla soustředit pozornost angažovaných zájmových skupin. Když nejde Caponeho dostat „za vraždy“, je pořád ještě rozumné pokusit se jej dostat „na daně“.)

Povinná a nepovinná očkování v ČR:

Kde jsou peníze, tam je milý personál

Abych nebyl pouze kritický, musím se přiznat, že personál uvnitř kamiónu byl velice příjemný. Kde jsou peníze, jsou i úsměvy, hezké tváře, vlídné chování, zkrátka ochota sama. Na první pohled však bylo možné rozlišit marketingové zaměstnance firmy Baxter a jejích reklamních agentur, zdravotnické zaměstnance od Avenieru a kolegy z VZP. Namířím to nyní do vlastních řad, ale chtít od zdravotníků a úředníků, aby se k pacientům chovali jako hostesky a profesionální marketingoví „vlídníci“, není zkrátka možné.

Každý, kdo má tento typ kontaktu s „prostými“ lidmi každý den, se přirozeně nedokáže tolik přemáhat jako profesionálové na komunikaci, kteří to mají pouze za dočasný úkol. Tím ale nechci říct o jednání kolegů z Avenieru ani z VZP vůbec nic špatného. Pouze nevypadali na to, že by mi opravdu chtěli třikrát nabídnout kávu a přitom pokaždé se mne přitom ještě důvěrně dotknout dlaní na předloktí, abych věděl, že tady to každý s každým myslí pouze dobře a každý je s každým kamarád – možná spíše i důvěrný přítel. Ti ostatní na to totiž nejen vypadali, ale dokonce tak i příjemně činili.

Jouda s blbými dotazy

Protože jsem potřeboval zjistit a zajistit určité informace, musel jsem se tvářit nenápadně, abych nevzbudil pozornost nejen organizátorů, ale ani samotných lidí uvnitř. Na tuto návštěvu jsem se proto vybavil pokrčenou igelitkou, svetříkem již nepříliš zánovním a několika dotazy, které bych se nebál označit za „úplně blbé“. (Jako například dotaz, jestli bych si nemohl nafotit „ty moc hezké“ informační postery vystavené uvnitř kamionu – pro svou manželku.)

Přesto jsem se obával, že mne někdo odhalí a nějak mi zabrání získat to, co jsem především potřeboval. S mírně dezorientovaným přístupem k věci jsem nicméně dobře zapadl do malého davu v kamiónu. Chtěl jsem vám původně popsat komunikační triky a manipulace, kterých jsem byl osobně svědkem. Bylo by to zajímavé i humorné. Tento záměr jsem si však rozmyslel. Nebylo by to ode mne korektní k těm prostým, upřímným a přespříliš důvěřivým lidem, kteří byli uvnitř kamiónu „cílem“ těchto profesionálních komunikačních technik. Osobně jsem však byl překvapen jak velmi scestným způsobem rodiče a mladí lidé o očkování proti klíšťové encefalitidě nejen hovoří, ale i uvažují.

Přečtěte si: Jedna dvě, klíště jde… Stojí za očkováním v Česku podplacení lékaři?

Očkování dětí „on the road“

Ačkoliv bylo z reklamních materiálů (viz pozorkliste.cz) předem zřejmé, že přímé očkování dětí uvnitř kamionu se provádět nebude, byla tato informace zveřejněna spíše až „na poslední chvíli“. Uvnitř kamiónu jsem pak slyšel, jak personál několikrát vysvětloval rodičům, že očkování uvnitř kamiónu zakázalo Ministerstvo zdravotnictví z „nějakých“ hygienických důvodů. Byl jsem docela šokován již tím, že tento záměr – skutečně děti uvnitř kamiónu očkovat – se vůbec někdy někomu mohl urodit v jeho choré marketingové hlavě.

Očkovací kamión, který není registrován jako nestátní zdravotnické zařízení, je zkrátka jenom kamión a žádná ambulance. Systematické provádění terapeutických zákroků „v autě“ by bylo vedle mnoha dalších přestupků také tzv. potulnou lékařskou praxí. Velmi cynicky poté budu komentovat tu skutečnost, že pokud by se některému očkovanému dítěti uvnitř něco náhodou stalo (např. by dostalo anafylaktický šok), kamión poskytuje zjevnou výhodu, když může s dítětem vyrazit ihned do nemocnice a nemusí se tedy čekat na sanitku. (To by ale musel být nejprve k návěsu kamionu připojen nějaký ten tahač!) V tom případě bych ale pro příště doporučil společnosti Baxter spíše očkovací sanitku nebo rovnou očkovací vrtulník.

Pokud očkování „on the road“ zakázalo Ministerstvo zdravotnictví pouze z hygienických důvodů, tak by měl být někdo z MZ ČR okamžitě na hodinu propuštěn. Osobně se však domnívám, že těch důvodů bylo určitě mnohem více a ony hygienické důvody byla jen marketingová písnička pro lidi uvnitř kamiónu.

Vakcíny neprodáváme – předplaťte si očkování u Avenieru

Mnohem méně jisté z reklamních materiálů však bylo, zda bude možné si v očkovacím kamiónu se slevou vakcíny přímo zakoupit? Vakcíny nejsou příliš termostabilní produkty a měly by být vždy aplikovány „z lednice“ přímo do očkovance. Jejich kupování na jiných místech a přenášení v taškách a kabelkách k lékařům je nejen nevhodné, ale v podstatě by k něčemu takovému nemělo nikdy docházet. Očkovací kamión, stejně jako není registrovaným zdravotnickým zařízením, není ani registrovaným zařízením pro výdej léčivých přípravků. I z tohoto důvodu nesmělo k ničemu takovému uvnitř dojít. Přesto jsem ve skrytu duše doufal, že marketingová nestoudnost současného farmaceutického průmyslu způsobí, že si jednu vakcínu s účtenkou přeci jen odnesu domů. Nestalo se tak. Vakcíny se uvnitř kamiónu lidem nevydávaly. – Naštěstí pro firmu Baxter.

Ačkoliv se vakcíny uvnitř nikomu nevydávaly, o vaše peníze uvnitř kamiónu zájem byl. Mohli jste si totiž se skvělou slevou (nedostupnou nikde jinde) předplatit očkování proti klíšťové encefalitidě v očkovacích centrech Avenier. Uvnitř kamiónu vám byla založena zdravotní karta a po zakoupení vakcíny jste si přímo mohli dohodnout termín provedení očkování na některé z vámi zvolených poboček Avenieru. Zdánlivě na tomto postupu není nic špatného.

Ovšem pouze zdánlivě. Zásadním problémem je zde zcela obecně propagace a reklama léčivých přípravků pomocí slev a akčních nabídek, včetně poskytování vakcín „zdarma“ při jejich nestandardní úhradě ze strany VZP. Tuto odbornou právní problematiku zde nebudu dále rozvíjet – není populárně zajímavá. Je však závažná ve svých důsledcích. Rozhodně nic takového není přípustné podle stejného práva ve vyspělých členských státech EU. Tento problém by mohl být již brzy předložen nezávislým soudům.

Za určitou zmínku také stojí, že zcela jednoznačná preference společnosti Baxter ve vztahu k očkovacím centrům Avenier odklání zájemce o očkování a o vakcíny od soukromých lékařských ambulancí praktických lékařů. Lékaři, kteří mají zájem na provádění tohoto očkování osobně u svých pacientů, by tuto cenovou výhodu, kterou Baxter cíleně dohodl pouze s jejich konkurencí, mohli nést nelibě a nikdo by se jim vůbec nemohl divit. Ostatně jde o přímé ekonomické poškozování jejich pacientů, kteří mají ke svému praktickému lékaři důvěru, ale pokud chtějí na vakcíně ušetřit, musejí si ji nechat aplikovat někde jinde a od někoho jiného – v Avenieru. Mnohým se tak mohou náklady relativně ušetřené na ceně vakcíny prodražit na cestovném (a možná právě i na cestě k očkovacímu kamiónu). A je proto možné, že někde nějaký lékař zavře do budoucna reprezentantům od Baxteru i svoje dveře a otevře je kolegům z Novartisu s vakcínou ENCEPUR, kteří mu nebudou dávat tak zjevně najevo, že jsou pro ně jeho ambulance a jeho pacienti méně zajímaví než očkovací řetězec center Avenier.

Čtěte dále: Očkování a reklama: Jak ze sedmdesáti procent udělat sto

Zákony přírody a zákony VZP

To, že medvěd a tygr se nemají rádi, to platí snad na celém světě s výjimkou systému zdravotnictví. Tam, kde leží jenom jedna mršina, každý dravec se přirozeně pokouší urvat si ji pouze sám pro sebe. Mršina rozpočtu veřejného zdravotnictví ČR poté poskytuje o to menší sousto pojišťovnám, oč větší sousto si z ní dokážou odervat farmaceutičtí výrobci. Proto vidět medvěda a tygra, jak navzájem čile spolupracují a s konzumací mršiny si vzájemně pomáhají, je pro každého darwinistu úkazem pozoruhodným a hodným hlubšího zamyšlení.

Proto, když jsem vstoupil do očkovacího kamiónu společnosti Baxter, nepřekvapila mne přítomnost pravé tlapy tygra – zástupců očkovacích center Avenier, ale přítomnost usměvavého medvěda. Úředníci VZP zde měli svou kukaň na výdej voucherů (slev), kterými se mohl v očkovacích centrech Avenier prokázat pojištěnec VZP, a tím získat první dávku vakcíny FSME-IMMUN zdarma – tedy hrazenou plně ze strany VZP.

Taková symbióza přirozeně vzniká pouze tehdy, pokud z ní všechny zúčastněné organismy mají nějaký užitek. O tom, jaký užitek má společnost Baxter a očkovací centra Avenier z prodeje a aplikace vakcíny FSME-IMMUN, o tom není třeba vést větší diskusi. To je zjevné. Jaký užitek má však ze svého dobrovolně provedeného výdaje na úhradu vakcíny Všeobecná zdravotní pojišťovna? Na tomto místě nebudu provádět žádný konkrétní výpočet, ale je téměř jisté, že pokud by se proti klíšťové encefalitidě naočkovalo všech 10 000 000 osob v ČR, poté již souhrnné výdaje na první dávku vakcíny v několika řádech přesáhnou výdaje VZP na zdravotní péči v souvislosti s léčbou klíšťové encefalitidy u pacientů. To, že je to pro VZP velmi špatný obchod, je tedy ještě „hodně slabý“ komentář dané skutečnosti.

Pokud by někoho postihl nyní záchvat pojišťovnického altruismu a tvrdil by, že tohle dělá VZP přece pro lidi a pro jejich zdraví, protože to je její poslání, poté je velmi snadné mu předložit desítky či stovky konkrétních důkazů, co mnohem užitečnějšího VZP pro lidi a pro jejich zdraví ze svého rozhodně nedělá. Nedělá to zcela logicky – protože na všechno užitečné peníze zkrátka opravdu nejsou. Na všechno nejsou, ale na proč na právě tohle jsou? Proto otázka, co z toho VZP vůbec má, je otázka velmi zajímavá a možná i velmi důležitá.

Přečtěte si: Očkování proti tetanu a jeho otazníky

Fenomén většinové spoluúčasti pacienta

Ryze spekulativně si nyní zahraji na smyšleného ředitele smyšlené farmaceutické společnosti, která prodává lidem levně vyráběnou vakcínu za velmi hodně peněz. Mým úkolem v roce 2013–2014 je o 25 % zvýšit prodej vakcíny a přitom můžu klidně o 10 % snížit celkový zisk. Proč tento pokles mým akcionářům nevadí? To je jednoduché. Zachytím totiž do systémů „našich“ očkovanců o 25 % více duší. S ohledem na skutečnost, že každých 5 let je potřeba se přeočkovat naší vakcínou, je ztráta na obvyklé míře zisku v roce 2013–2014 pouze relativní a bude za pár let překonána ziskem z přeočkovávání, protože budeme mít o 25 % více přeočkovávaných.

Abych dlouhodobě získal do skupiny očkovanců mé vakcíny co nejvíce osob – a dlouhodobě poté na nich a na přeočkovávání vydělával, rozhodnu se vytvořit na úkor vlastního zisku fiktivní spotřebitelský atraktant. Udělám to tak, že povečeřím s ředitelem jedné smyšlené zdravotní pojišťovny a řeknu mu toto:

Hele, Franto, když zaplatíte svým pojištěncům jednu dávku naší vakcíny zdarma, tak my vám tyto náklady uhradíme z našeho tučného zisku. Rezervu na to máme dostatečnou. Vy na úhradu vakcíny nalákáte své pojištěnce a my zajistíme, aby vás to přitom na výdajích nestálo ani korunu. Naši právníci jenom vymyslí, jak se ty peníze přes vás protočí, aby to zůstalo jenom mezi námi. Vy budete za borce, kteří myslí na lidi, a my – my dosáhneme toho, co potřebujeme.

Franta – ředitel pojišťovny – ale váhá… proto medle reaguji a doplňuji: Jedno procento bude samozřejmě pro tebe. Politickou podporu tohoto záměru jsem již předem zajistil. Ve sněmovně a na ministerstvu jsou lidé, se kterými lze vždy rozumně pohovořit. Navíc, podívej se, Františku, kdo ti sedí ve správní radě…

Ředitel Franta však stále váhá… a proto ještě dodávám: Rozumím tvé obtížné situaci, že nemůžeš „protlačit“ pouze jednu zcela konkrétní vakcínu, abyste neměli problémy s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Měl bys tu úhradu z pozice pojišťovny udělat nepochybně pro všechny vakcíny proti klíšťovce. To ale, Franto, nejde. Ačkoliv je to logické, rozumějme si. Nebudu ti přece platit z našeho rozpočtu příspěvky tvojí pojišťovny na cizí konkurenční vakcíny. Buď si tohle dohodneš i s ostatními a my si to poté navzájem rozdáme „o našeho spotřebitele“ reklamou, nebo naší konkurenci musíš tu první dávku vakcíny zdarma zkrátka zaplatit z rozpočtu pojišťovny. – To chápu, že tohle se ti ale vůbec nelíbí. Tak co kdybychom zůstali pouze u té naší vakcíny? Dobře, Franto, dohodnuto. Je vidět, že jsi rozumný chlap…

Ačkoliv osobně vůbec nevím, co se to odehrálo na půdě VZP „v hlavě medvěda“, ani jak se to odehrálo a rozhodně také nechci výše uvedený smyšlený konspirační příběh vztahovat na současnou situaci kolem vakcíny FSME-IMMUN, velmi mne zarazilo, když jsem se přímo na webu VZP dočetl právě tohle:


Zdroj www.vzp.cz / repro Vitalia.cz

To jsou informace, které by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodně měly zajímat. Selektivní úhradová podpora vakcíny FSME-IMMUN společnosti Baxter ze strany VZP je vskutku zarážející, když na trhu je další vakcína proti klíšťové encefalitidě ENCEPUR společnosti Novartis. Odborníci VZP však na této druhé vakcíně od firmy NOVARTIS možná nalezli něco špatného a bojí se to svým pojištěncům otevřeně říct. Možná je FSME-IMMUN mnohem lepší vakcína než ENCEPUR a VZP tedy jedná vlastně velmi odpovědně. (Ptejte se na to přímo u VZP.) Já však žádné takové informace nemám, ale i kdybych je měl, nemohl bych vám je poskytnout z důvodu vlastní bezpečnosti.

Finanční limit – aneb péče pouze pro někoho

Jako na asijské tržnici však již působí nabídka slevy na vakcínu pouze „do vyčerpání finančního limitu“ (viz závěr prvního odstavce textu na obrázku). Již z této formulace musí být každému jasné, že VZP rozhodně nepočítá s tím, že by tento program pro ni mohl být finančně výhodný a v důsledku úsporný. To by jej přece ráda nabídla a poskytla úplně všem pojištěncům. Pokud se už mají vyhazovat peníze, tak rozhodně omezeně. Ačkoliv zdravotní péče opravdu nemůže být poskytnuta vždy a všem, dosud jsem se nesetkal v medicíně s tím, že bude poskytnuta pouze prvním, kteří se o ni přihlásí – a ostatní už budou mít smůlu. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

VZP nějak pozapomněla, že poskytování úhrady zdravotní péče se vždy řídí objektivními skutečnostmi na straně pacienta. Jakékoliv jiné kritérium totiž nutně představuje diskriminaci spotřebitelů, kteří se nacházejí ve stejné zdravotní situaci. Úhrada zdravotní péče pouze těm, kteří si pospíšili, má de facto charakter výhry ve spotřebitelské soutěži. Znáte možná teleshoppingovou ikonu Horsta Fuchse a jeho již klasických „prvních sto volajících“. U poskytování zdravotní péče a propagace léčivých přípravků je něco takového naprosto nepřijatelné a je to v rozporu mj. se základními lidskými právy. Pokud už má být poskytnuta sleva či úhrada první vakcíny – poté rozhodně všem pojištěncům do určitého konkrétního data. Osobně však pochybuji, že tyto akční úhradové nabídky pojišťoven vymezené časovým intervalem jsou i v této své „právně šetrnější“ podobě legální dle unijního práva.

* * *

Ať už tak nebo tak, očkovací kamión je úžasvyvolávající reklamní akce, která na mne osobně působí jako právní provokace. Je to široce vyplazený jazyk na směrnici 2001/83/ES, ale Baxter dle mého názoru nejsou takové hvězdy jako Rolling Stones. Nebylo by od věci zkusit tomu obličeji ťuknout zespoda pěstí do brady. Možná ten jazyk vůbec není tak tuhý a pevný, jak vypadá…

V příštím díle seriálu bych pokračoval po vzoru tetanu ve speciální problematice jednotlivých očkování. Na řadu přijde očkování proti HPV virům – lidově tzv. očkování proti rakovině děložního čípku. Protože mám sám třináctiletou dceru, je to pro mne téma citlivé i jako pro otce a věnoval jsem mu soukromě hodně času a úsilí, než jsem si na to udělal finální názor. (I já chci pro svou dceru to nejlepší.) Dnes mám jasno, jak u ní budeme postupovat, a rád se s vámi o své rodičovské závěry podělím.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).