Hlavní navigace

Zpomalování stárnutí vašich kožních buněk je kanadský žertík

9. 8. 2013

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Nebudeme tvrdit o našich výrobcích a obchodnících s kosmetikou, že to jsou lumpové, podvodníci, sprosťáci či lháři, kteří jen profesionálně okrádají ty druhé. Vsadíme na druhou možnost.

Každý z vás už určitě mnohokrát uviděl v reklamě na nějaký ten kosmetický přípravek tvrzení, že právě tento výrobek ZPOMALUJE STÁRNUTÍ KOŽNÍCH BUNĚK. A protože v reklamě smí každý slušný a zákona dbalý výrobce uvádět jen takové informace, které jsou dostatečně vědecky prokázanou skutečností, uděláme si nyní takový malý společný experiment.


Autor: Isifa.cz

„Slečna Míla bude jednou v rakvi vypadat stejně hrozivě jako my všichni, ačkoli se poctivě mazala krémem proti stárnutí …“

Nebudeme tvrdit o našich výrobcích a obchodnících s kosmetikou, že to jsou lumpové, podvodníci, sprosťáci či lháři, kteří jenom profesionálně okrádají ty druhé. Vsadíme si na druhou možnost. Jsou to slušní, seriózní a zákona dbalí podnikatelé, jimiž používaná marketingová tvrzení jsou samozřejmě pravdivá.

Jak tedy poté vlastně fungují tyto úžasné kosmetické přípravky, které zpomalují stárnutí našich kožních buněk?

Kůže, pokožka a podkoží

Nejprve si ale udělejme vědomostní pořádek v tom, co je to vlastně kůže. Kůže se skládá z několika vrstev. Nejvíce nahoře je pokožka (epidermis). Pod ní je škára (dermis). Pod škárou se poté nalézá podkoží, které teprve obsahuje cévy, nervy, podkožní tuk apod.


Autor: Autorem přepracované různé obrazové zdroje

Evropské právní normy již mnoho let říkají, že kosmetické přípravky jsou určeny k nanášení na zevní povrchy lidského těla s cílem právě tyto povrchy ošetřovat a chránit. Bylo již mnohokráte odborníky upřesněno, že za zevní povrch lidského těla lze považovat pouze epidermis – pokožku (včetně povrchů sliznic a struktur vlasového váčku a mazových žlázek). Epidermis je jediná legální cílová struktura kosmetických přípravků určená k účinku jejich látek.

Pokud tedy předpokládáme, že naši kosmetičtí výrobci a obchodníci dodržují zákony, musíme předpokládat, že tvrzení KOSMETICKÝ KRÉM ZPOMALUJE STÁRNUTÍ KOŽNÍCH BUNĚK, je tvrzením o účinku výrobku na buňky naší epidermis. A právě zde kouzlo legálního marketingu a dodržování zákonů začíná…

Stratum basale a kmenové buňky jako hranice naší pokožky

Pokožka (epidermis) jako svrchní vrstva kůže začíná tenkou vrstvou zárodečných kmenových buněk zvanou stratum basale (zárodečná vrstva). Jde o buňky, které se velmi rychle dělí a z nichž oddělené buňky poté směřují a putují směrem k povrchu pokožky. Velmi důležité je, že tyto kmenové kožní buňky z vrstvy stratum basale s námi stárnou společně po celý náš život. Jsou zjednodušeně právě tak staré jako my sami.

Stratum spinosum – buňky pomnožující se

Nad stratum basale se histologicky nalézá vrstva nových (čerstvě oddělených) kožních buněk, které se ještě také samy dělí a současně již začínají vyzrávat v budoucí buňky rohové. Začínají se v nich již vytvářet látky, které z nich jednou vytvoří ty „placaté ztvrdlíky“ úplně na povrchu pokožky. Této vrstvě buněk se říká stratum spinosum.

Stratum granulosum a stratum lucidum – buňky zrající

Nad stratum spinosum se histologicky nalézá vrstva buněk zrajících – stratum granulosum a ještě povrchověji nad ním stratum lucidum. Tyto buňky se již zdaleka tolik nedělí. Začínají však zevnitř vyzrávat v rohové buňky. Ukládají se v nich zhusta zrna bílkoviny keratinu a buňky nám pověstně „tuhnou“. Mj. ztrácejí také svá buněčná jádra a vodu.

Stratum corneum – buňky rohové

Nejsvrchnější částí pokožky jsou již vlastně úplně mrtvé buňky, tzv. korneocyty (jde o poslední fázi vyzrávání keratinocytu – kožní buňky obecně). Tyto buňky se z nás celý život odlupují a mj. živí v našich pelíšcích spousty nehezkých roztočů. Dalo by se říci, že člověk, který je naživu, práší kolem sebe pořád korneocyty.


Autor: Převzato z www.viewzone.com

Tloušťka pokožky a magické odstraňování vrásek

Histologové uvádějí, že tloušťka naší pokožky se pohybuje od 0,02 do maximálně 0,3 mm! Jde tedy o extrémně tenkou vrstvičku, která nás spíše jen pokrývá jako jakýsi tenký film, který kopíruje všechny nerovnosti nalézající se a mající svou příčinu hluboko pod ním.

Kromě mnoha dalšího je proto zajímavou otázkou, jak vůbec technicky mohou kosmetické krémy odstraňovat dámám vrásky svými výhradně legálními účinky na buňky pokožky? Ono to totiž tak nějak z principu nejde. Je to úplně totéž, jako kdybyste někomu tvrdili, že vypnutím prostěradla na své posteli odstraníte všechny vyležené dolíky a nerovnosti vaší molitanové madrace.

Pokožka se obmění za 28 dní

Je všeobecně uváděným údajem, že tkáň pokožky se vám cele obmění již za pouhých 28 dní (21–28 dní). Abyste tomu správně rozuměli, po 28 dnech vám z původních buněk pokožky zůstanou pouze „vytrvalé“ kmenové buňky ze stratum basale. Všechny ostatní buňky od stratum spinosum vám postupně dozrály, vyzrály, odumřely a odlouply se a byly mezitím zespoda nahrazeny buňkami novými. Pokožka a její buňky tedy prodělávají opravdu velmi rychlý cyklus tkáňové obměny. U některých kožních onemocnění je poté tento cyklus obměny pokožky enormně zrychlen na 3–5 dní a vznikají závažné problémy (například u lupénky/psoriázy).

Připravím si nyní situaci k dalšímu populárnímu povídání, když si buňky vaší pokožky rozdělím pouze na tři skupiny:

  1. Buňky kmenové, které stárnou s vámi.
  2. Buňky živé – zrající, které postupně tuhnou a odumírají a jejichž „život“ není delší než 15–20 dní.
  3. A poté na buňky „mrtvolky“. Tedy již odumřelé korneocyty, které pouze mechanicky plní svou funkci tvrdého štítu na povrchu vaší pokožky.

Co se stane, když zpomalíme stárnutí buněk pokožky? 

Položme si tedy nyní otázku, co se vlastně stane, když skutečně zpomalíme stárnutí kožních buněk? A odpovězme si na ni zvlášť ve vztahu k těm třem skupinám buněk, jak jsem je výše uvedl.

První humorný výstup se nám přímo nabízí ve třetí skupině – ve skupině rohových buněk. Proč? No protože zpomalovat stárnutí již úplně mrtvých buněk je zkrátka bláznivé. Je to takové industriálně-reklamní „zmrtvýchvstání“ vaší kožní buňky. Někdo by tomu ale odlišně mohl říkat třeba zázrak a chtít svatořečit výrobce kosmetických přípravků. Odlišně lze na skupině rohových buněk rozumět „zpomalení stárnutí“ jako o něco delší dobu, po kterou se váš mrtvý korneocyt na vás udrží a neodloupne se. Že bychom našim ženám nabízeli v drogeriích vlastně jen více vrstev mrtvých buněk? Vskutku „hezká“ představa pro zaplacení takové užitné hodnoty nějakého kosmetického krému. Možná by bylo pro ženy levnější jen nepoužívat žádný peeling. – Tak to ale samozřejmě v praxi nebude. Lze spolehlivě tvrdit, že výrok o zpomalování stárnutí kožních buněk je myšlen jako účinek na jiné buňky pokožky než na mrtvé korneocyty. Takže – na jaké?

Zpomalení stárnutí zrajících kožních buněk

Co se stane, když zpomalíme procesy stárnutí ve zrajících a ještě živých buňkách pokožky? Především si uvědomme, že stárnutí těchto buněk (obměnu pokožky) není vůbec možné ani účelné úplně zastavit. Jde pouze o zpomalení, spíše jen mírné oproti přirozené rychlosti jejich stárnutí. Pokud tedy zpomalíme stárnutí buněk této zrající vrstvy, pravděpodobně se stane něco nepříjemného. Tyto buňky (zejm. stratum spinosum) se totiž mj. velmi rychle dělí. Pokud budou pomaleji stárnout (pomaleji vyzrávat v korneocyt), ale budou se stále stejně rychle dělit, tak nám zkrátka anatomicky zhrubne pokožka, protože těchto buněk v ní bude více a ve více vrstvách. Pojem „jemná hebká pleť“ tím jaksi přirozeně bere za své, ačkoliv pojmy hebká a vláčná mohou platit i pro anatomicky silnější a vícevrstevnou pokožku.

Ještě názornější „užitek“ ze zpomalení stárnutí zrajících kožních buněk si však lze demonstrovat touto otázkou: Milá slečno, ženo, dámo, přejete si mít ve své pokožce zrající kožní buňky 20 dní nebo 22 dní? Nelekejte se této nabídky. Ty zjevně starší 22 denní buňky, stárly po našem krému o něco pomaleji, a tak i po 22 dnech života vypadají stejně tak „dobře“ jako vaše buňky po 20 dnech bez kosmetiky. Jsou tedy na hranici své smrti. Rozhodně tedy nevypadají vůbec o nic lépe, protože právě úplně stejně „umírají“ v tvrdý korneocyt jako vaše buňky po 20 dnech bez našeho krému. Takže: Jste, milá dámo, opravdu ochotna zaplatit několik set Kč za ty dva dny života navíc pro vaši jinak 20 dní přirozeně odumírající kožní buňku? A proč ty dva dny prosím vás vůbec chcete?

Čtěte také: Kdy zpomalíme stárnutí? Za 25 let

Zpomalení stárnutí kmenových buněk stratum basale

Z logiky věci může tedy zpomalení stárnutí buněk pokožky představovat užitek pouze tehdy, pokud se týká zpomalení stárnutí právě kmenových buněk stratum basale. To jsou zárodečné buňky naší pokožky. Jejich zdravotní „kondice“ určuje, jak kvalitní buňky a v jakém množství ze z nich „odlupují“ do první zrající vrstvy stratum spinosum. Dosažení zpomalení stárnutí kmenových buněk stratum basale, by tedy kosmetický význam obecně mělo či mohlo mít. Ale skutečně má?

Uvědomme si, že hypotetický vliv kosmetických krémů na stárnutí těchto buněk může být jen velmi malý. Dosud nikdo nikdy netvrdil, že by kosmetické krémy zastavily procesy stárnutí vašich kožních buněk, ani že by významně zpomalovaly jejich stárnutí. Rozhodně by nic takového nemohl tvrdit žádný výrobce legálně. Napadá mne hned několik odborných medicínských otázek, které by bylo vhodné výrobci v takovém případě položit a na které by nemohl dokázat odpovědět. Kvantifikovat rychlost stárnutí u celoživotně existujících kmenových buněk, aniž bychom dnes vůbec věděli, z čeho všeho se procesy stárnutí vlastně skládají a jak je proto máme měřit – je zkrátka zhola nemožné. Tvrdit cokoliv o zpomalování stárnutí kmenových zárodečných buněk, které „žijí a umřou až s námi samotnými“ je možné pouze bez jakékoliv kvantifikace těchto intracelulárních procesů. Opak by byl odbornou i právní sebevraždou.

U neprolhaných kosmetických výrobců tedy předpokládejme alespoň nějaký, avšak rozhodně poměrně malý vliv jejich výrobků na zpomalení procesů stárnutí vašich kmenových kožních buněk právě z vrstvy stratum basale. Budu nyní velmi optimistický a velmi idealistický, když započítám tento jev jako proces, který při pravidelné aplikaci kosmetického krému zpomalí procesy stárnutí ve vašich kožních buňkách o 10 % oproti přirozenému stavu a vývoji. A nyní trošku počítejme.

Případ slečny Míly a kamarádky Páji

Slečna Míla ve věku 20 let propadne kouzlu kosmetické reklamy. Uvěří, že používáním krému NiceForever® se zpomalí stárnutí jejích kožních buněk. Míla se začne pravidelně na obličeji a dekoltu natírat krémem NiceForever®. Její kamarádka Pája nesprávně tvrdí, že to je nesmysl. Pája si proto nic kupovat nebude a ničím se nebude natírat. NiceForever® však funguje.

Slečně Míle poté vydrží její přesvědčení celých dlouhých 10 let. Tedy až do jejích 30 let a do prvního porodu. Celých 10 let se proto Míla bude mastit proti stárnutí svých zárodečných kožních buněk. (Kdo z vás používá 10 let stejný kosmetický krém?) Pája to dělat nebude. Obě dívky poté společně zestárnou a umřou v požehnaném věku 80 let. Jejich pokožku podrobí zkoumání investigativní žurnalisté.

Protože zárodečné kožní buňky s námi žijí celý život, budou mít zárodečné kožní buňky slečny Míly a buňky její kamarádky Páji formálně úplně stejných 80 kalendářních let. Jaký však mezi nimi bude biologický rozdíl?

Buňky slečny Míly stárly po dobu 10 let pomaleji o 10 %. Slečna Míla tak desetiletou každodenní kosmetickou péčí ušetřila svým zárodečným kožním buňkám ze stratum basale 1 rok jejich biologického života. Investigativní žurnalisté proto budou moci pro titulní stránky svých plátků vydat senzační zprávu. Zprávu, že zatímco kamarádka Pája po stránce své kůže zemřela jako osmdesátiletá babička, slečna Míla dosáhla svou desetiletou kontinuální kosmetickou sebepéčí toho, že zemřela po stránce své kůže jako děvětasedmdesátiletá babička. Chudák Pája!

Chce se vám nyní také přímo zvolat: „A to se vyplatí!“? Asi nechce… Ale ještě si raději vyslechněte příběh paní Jarky.

Příběh paní Jarky

Paní Jarka měla vysoce uvědomělé a odpovědné rodiče, kteří nejen, že ji nechali naočkovat úplně proti všemu, co reklama svého času nabízela, ale mysleli také včas na její krásu. Již od narození ji proto natírali obličej a dekolt krémem NiceForever®. V dospělosti jí ho poté pravidelně kupovali, aby ani jeden jediný měsíc svého života nevynechala.

Paní Jarka proto ve svých dvaceti letech vypadala asi krásnější, protože měla pokožku jako osmnáctiletá dívka. Ve svých čtyřiceti letech byla poté přímo kus, protože její pokožka prozrazovala pouhých 36 let. A v době kdy umřela ve svých požehnaných osmdesáti letech, byla v domově důchodců královnou krásy, protože její pokožka – nevěřili byste tomu – byla na pouhých dvaasedmdesát! Paní Jarka to zkrátka s kosmetickým krémem NiceForever® vyhrála.

Přečtěte si: Melatonin pro mládí jsou vyhozené peníze

Zpomalení stárnutí nebo probuzení znavené a dřímající buňky?

Samotným některým kosmetickým výrobcům přišla varianta o zpomalování stárnutí kmenových kožních buněk buď legrační nebo příliš rizikovou stran použití pohledem práva i medicíny. Přišli proto s tezí o „revitalizaci“ těchto buněk, která spočívá údajně v tom, že se spící kmenová buňka probudí k dalšímu dělení. S věkem údajně dochází k „uspání“ právě těchto buněk, které se proto přestávají dělit. Kmenová buňka nám stářím usne. Když ji nakopneme (zrevitalizujeme) bude sice stejně stará, jako měla být, ale už se zase dělí a naše pokožka z toho profituje.

I kdyby tohle šťastnou náhodou platilo a bylo významné, už to rozhodně není o žádném zpomalování stárnutí buňky. Je to o tom, jak donutit „starocha“ více makat. A to už je jiné téma pro úplně jiný článek o kosmetice. Ačkoliv… ???

Kdo tady skutečně usnul a chrápe?

Pokud tady někdo skutečně hluboce usnul a potřeboval by revitalizovat, jsou to především orgány státního dozoru, které mají kontrolovat legální obsah reklamy a obalů kosmetických přípravků. Tyto věci a teze totiž poměrně standardně úspěšně přehlížejí, nebo jim dokonce bez připomínek procházejí kontrolou. To znamená, že příslušný orgán na těchto tvrzeních neshledal vůbec nic nelegálního. Považuje je tedy za dostatečně vědecky prokázané skutečnosti.Nebo existuje snad i jiné vysvětlení?

Dovolte mi na tomto místě přijít s odvážnou tezí. Je to nová teorie práva ochrany spotřebitele v ČR – teorie legálních kanadských žertíků. Tato teorie zjednodušeně říká asi toto:

Existuje něco jako legální reklama a legální marketing. Při těchto obchodních praktikách lze ve spotřebitelích vyvolávat pouze názory a dojmy, které odpovídají vědecky dostatečně prokázaným skutečnostem o výrobku. Jakmile výrobce začne komunikovat vlastnosti svého výrobku způsobem, který vyvolává očekávání takových vlastností či účinků, které nikdy nikdo vědecky dostatečně nepotvrdil v jejich existenci, jde o protiprávní jednání. Zde samozřejmě odborně zasahují a efektivně fungují naše schopné dozorové orgány.

Pokud však ještě přidáme na nestoudnosti, začne se nám z nechutné protiprávní komunikace klubat poměrně veselá taškařice. Je to takový odborný žertík, na který přece může sednout jenom hlupáček-prosťáček. Pojďme se společně bavit reklamními nachytávkami na prosťáčky-hlupáčky a postavme na tom třeba i malou ekonomiku produkující alespoň nějaké to HDP. No není to potom docela společensky užitečná legrace? Pojďme se společně zasmát všem hloupým slečnám Mílám, které budou v rakvi jednou vypadat stejně hrozivě jako my všichni, ačkoliv jejich kmenové kožní buňky budou možná o nějaký ten týden mladší.

Pokud dokážeme míru svého protiprávního jednání a hrubé společenské neodpovědnosti přehnat svou inteligencí až do podoby vlastně veselého a vtipného navyšování HDP a DPH na úkor důvěřivých prosťáčků, budiž vše odpuštěno. Budiž takové obchodní praktiky v ČR nazývány legálními kanadskými žertíky a nechť nepodléhají pravidlům žádné regulace. Bavme se jimi. Bavme se jimi společně. Podporujme smích u odborníků nad prostotou jejich spoluobčanů. Smích je totiž zdravý – a společnost potřebuje zdravé odborníky.


Autor: autor

Přečtěte si: Manažeři lžou, přísady použité v kosmetice musí být na obalu

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).