Zkontrolujte si kvalitu vody ve studních, doporučují odborníci

Máte svoji studnu? Jednou za rok si nechte zkontrolovat kvalitu vody.

Nejméně jednou za rok by měla projít kontrolou voda ze soukromých studní. „Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Většina vody ze studní nevyhovuje vyhlášce

Laboratoř PVK v loňském roce provedla na čtyři sta rozborů vzorků vod ze soukromých studní. Provedené rozbory vody ukázaly, že 95 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb.), kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Podle mluvčího byly nejčastěji nevyhovujícím parametrem mikrobiologické ukazatele. „V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu zákalu nebo železa,“ říká Tomáš Mrázek.

„Voda ze studní téměř nikdy nesplňuje zákonem stanovené parametry na složení pitné vody z kohoutku. To sice neznamená, že taková voda není pitná, ale riziko zde je,“ uvádí Petr Havel, který se dlouhodobě zabývá problematikou kvality vody a provozuje portál Naše-voda.cz (více v článku Voda ze studny není to samé jako voda z kohoutku). Jak ukázala loni publikovaná zpráva o stavu vodního hospodářství, 84 % podzemních vod je kontaminováno, což může představovat riziko právě pro uživatele vody ze soukromých studní, zejména pokud nemají k dispozici potřebný rozbor složení používané vody.

serial_prilohy

Rozbory vody poskytuje řada firem v různém rozsahu. Přímo PVK nabízejí majitelům studní rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody v akreditované laboratoři (Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 110 nebo info@pvk.cz). „Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody,“ doplňuje mluvčí.

Zdroj: TZ Pražské vodovody a kanalizace, www.pvk.cz

Čtěte dále