Hlavní navigace

Ženy s rakovinou prsu, o kterých se dlouho mlčelo

9. 3. 2018

Sdílet

 Autor: Photo by Pablo Heimplatz on Unsplash, podle licence: Public domain
„Rakovina prsu se navrátí až třiceti procentům pacientek,“ říká odbornice. Jejich čas býval tak krátký, že se o těchto případech ani nemluvilo. To se naštěstí mění.

Rakovina prsu je téma, o kterém toho bylo napsáno mnoho. Často se objevují příběhy pacientek, které nad nemocí úspěšně vyhrály. Pozitivních příběhů je samozřejmě zapotřebí, trochu se ale zapomíná na druhou skupinu nemocných, kterým se nemoc bohužel vrátí.

„Chci věřit, že by se i metastatická fáze karcinomu prsu mohla jednou stát úplně vyléčitelnou, že se objeví tak mocné léky,“ říká odbornice na léčbu karcinomu prsu, docentka Petra Tesařová.


Autor: Archív Vitalia.cz

„Prognóza metastatického karcinomu prsu se lepší, dnes jde o chronické onemocnění,“ uvádí doc. Petra Tesařová

Rakovina prsu se navrátí až třetině pacientek, bohužel se ale o této problematice příliš neví, jak je to možné? 

Ano, máte pravdu. Trochu se opomíjí skupina nemocných, kterým se po úspěšné léčbě rakovina vrátí. Zpravidla je to ve čtvrtém, tzv. metastatickém stadiu nemoci, kdy je už šance na vyléčení málo pravděpodobná.

Stadia rakoviny prsu

Rozlišují se čtyři klinická stadia rakoviny prsu. Kromě nich ještě existují i neinvazivní nádory, které nejsou považovány za zhoubné, nicméně představují vysoce rizikový terén pro možný vznik invazivního neboli zhoubného nádoru.

  • Stadium I označuje malý nádor nepřesahující 2 cm, který se nešíří mimo prs ani do lymfatických uzlin.
  • Stadium II označuje nádor o velikosti 2 až 5 cm, přičemž lymfatické uzliny mohou, ale nemusí být zasaženy. Pokud jsou zasaženy, tak ložisko v tomto stadiu nesmí být větší než 2 cm.
  • Stadium III označuje nádor, který prorůstá do tkání mimo prs, anebo případ, kdy jsou zasaženy lymfatické uzliny. Vzdálené metastázy nejsou prokázány.
  • Stadium IV označuje stadium, kdy se kdekoliv v těle bez závislosti na velikosti nádoru či zasažení uzlin najdou nádorová ložiska (metastázy). Toto stadium se nazývá také metastatická rakovina prsu.

Více v článku: Proč se ženám vrací rakovina? Spící nádorové buňky se probudí

V Česku dnes žije s touto diagnózou asi 3370 žen. O jejich problematice se nehovořilo také proto, že čas od zjištění metastatického onemocnění a ukončení života pacientky býval velmi krátký, to se naštěstí za posledních patnáct let zásadně změnilo. Dnes je metastatický karcinom prsu chronické onemocnění.

Jaké jsou nové možnosti léčby?

Rozlišuje se několik typů metastatické rakoviny prsu podle typu nádoru. Zhruba sedmdesát procent pacientek má hormonálně závislý nádor, což znamená, že růst nádoru závisí na přísunu ženských hormonů. Tyto pacientky byly dosud léčeny hormonální léčbou, která může být nově kombinována s tzv. cílenou léčbou. Tato kombinovaná léčba dokáže významně prodloužit dobu do dalšího postupu nemoci. Ačkoliv je taková terapie v řadě evropských zemí hrazena ze zdravotního pojištění, v Česku některé cílené léky ztratily dočasnou úhradu. Jde přitom o léky, které jsou dostupné ve dvaadvaceti zemích Evropy.

Skrze tuto tematiku odstartovala celoevropská osvětová kampaň s názvem „My Time, Our Time“ (Můj čas, náš čas). Co sleduje?

Tato kampaň odstartovala na podzim loňského roku v Bruselu. Iniciativa, jíž se účastní řada pacientských organizací z Evropy včetně Česka, má za cíl zvýšit povědomí o dennodenní realitě žen s pokročilou rakovinou prsu. Pro ty je život především bojem o čas. V závislosti na tom, jaký druh léčby podstupují, se daří různě oddalovat další postup jejich nemoci. Smysl léčby je jasný: umožnit jim co nejkvalitnější život. Řada z nich dokáže i s touto diagnózou být velkým přínosem pro své okolí, musí ale překonávat značné překážky.

Co pacientkám život znesnadňuje a co naopak zpříjemňuje?

Diagnóza pokročilé rakoviny prsu má širší sociální a ekonomické dopady. Rezervy jsou v současné době v přístupu k novým lékům. V poslední době jste jistě zaregistrovali případ, kdy pacientka vyhrála soud nad VZP. Ta jí nyní musí zaplatit speciální léčbu, jejíž uhrazení předtím odmítla. Lék je také od tohoto února hrazen z veřejného zdravotního pojištění všem pacientům. Jedná se ale pouze o jeden z mnoha účinných léků – pro každou pacientku představuje nejlepší možnou léčbu odlišný lék. A tak zůstává spousta dalších, které se soudí, a často se, bohužel, soudu nedožijí.

O svůj příběh se podělila i Martina Navrátilová, které rakovina prsu zasáhla do života. Plánují se i další podobné příběhy? 

Samozřejmě je spousta žen, které se dělí o své příběhy. Onkologické pacientky často chtějí všem pomáhat. (A také platí, že rakovinu prsu mají často ženy, které o někoho pečovaly.) Úlohou Martiny Navrátilové bylo zvýšit hlas těchto neviditelných žen. Jako světově známé tenisové legendě, která se potýkala s rakovinou prsu v roce 2010, se to podařilo mnohem snadněji nežli ostatním, ne méně důležitým, pacientkám, které nejsou mediálně známé.

Jak jsme na tom s pokročilou rakovinou prsu v tuzemsku ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie? 

Velmi podobně. Od roku 2002 běží v České republice screeningový program, který nám umožňuje zachytit větší počet nemocných v časných fázích nemoci, což snižuje pravděpodobnost návratu nemoci a rozvoje metastáz. Ale počet žen, které primárně přicházejí ve fázi generalizace, se bohužel nijak nemění.

Dokážete předpovědět, co pacientky čeká za takových dvacet let? Jak v té době budeme s léčbou daleko? 

Předpovídat, bohužel, neumím, ale chci věřit, že by se i metastatická fáze karcinomu prsu mohla jednou stát úplně vyléčitelnou, že se objeví tak mocné léky, že budou schopné překonat dosavadní limitaci onkologické léčby, kterou představuje generalizované onemocnění.

Chodí na pravidelná vyšetření stále více žen, nebo je v nezájmu a zanedbání kontroly stále zásadní problém? 

Do mammárního screeningu je zapojeno něco přes šedesát procent žen příslušné vhodné populace. Doufáme, že se to bude ještě zlepšovat.

Galerie: Vyšetření v Mamma centru

Co dalšího plánujete k danému tématu, jak bude osvěta na toto téma dále probíhat?

Problematika léčebných možností metastatické fáze karcinomu prsu se nedotýká jen nás lékařů, ale především samotných nemocných. Je velkou zásluhou pacientských organizací, přestože většinou sdružují nemocné, které jsou pravděpodobně uzdravené, že se snaží bojovat o rozšíření léčebných možností těch žen, které se zhoubným nádorem prsu teprve zápasí. Organizace jako Aliance žen s rakovinou prsu, Mammhelp, Onkounie, ale i Liga proti rakovině a další subjekty mají obrovskou možnost informovat pacientskou veřejnost o léčebných přístupech u karcinomu prsu ve fázi metastáz. Z tisku se veřejnost nedozví nic, protože na účinnou onkologickou léčbu v České republice neprobíhá reklama. A tak si pacienti a jejich blízcí mohou mylně myslet, že to, co jim může prodloužit nebo zachránit život, jsou vitamíny a potravinové doplňky. Zlepšit povědomí běžných lidí o tom, jak vypadá moderní onkologická léčba, je prvním předpokladem k tomu, aby si potom nemocný pohlídal, že ji opravdu dostane.

TIP: Nádor nelze vyhladovět

Jaká je nejlepší prevence rakoviny prsu?

U karcinomu prsu má smysl primární prevence – dostatek pohybu, udržování váhy, nekouřit, nepít alkohol, nezneužívat hormonální léčbu, ale i sekundární prevence, účast v screeningovém programu a povědomí o případné rodinné zátěži karcinomem prsu. V každém případě doporučuji aktivní přístup.

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pracuje na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN. Zabývá se zejména karcinomem prsu a možnostmi jeho léčby. Věnuje se výuce studentů i edukačním projektům týkajícím se mj. onkologické problematiky.

Autor článku

Novinář, který stál u začátku i konce projektu Naše adresa. Byl editorem v Deníku, regionálním redaktorem i hudebním publicistou. V současné době spolupracuje na různých PR zakázkách a externě píše do několika médií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).