Hlavní navigace

Proč se ženám vrací rakovina? Spící nádorové buňky se probudí

9. 11. 2017

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Rakovina prsu je vážná nemoc, kterou se ale poměrně úspěšně daří držet pod kontrolou, zejména při včasném odhalení. Máme preventivní programy, různé formy léčby… Bohužel až u třetiny žen, které nemoc prodělají, se rakovina vrátí.

Přesněji nikdy neodejde, nádorové buňky jsou ukryté v těle a někdy se i po letech znovu probudí ke svému ničícímu dílu. „Co tyto spící nádorové buňky znovu aktivuje k růstu a množení, není zcela známé,“ říká onkoložka Katarína Petráková, primářka z Masarykova onkologického ústavu.

Nádorové buňky se šíří po těle, kde tak mohou vzniknout nádorová ložiska – metastázy. U rakoviny prsu odborníci rozlišují čtyři stadia. Čtvrtému, kdy jsou v těle pacientky nalezeny metastázy, se říká také metastatická rakovina prsu.

Postupuje nemoc vždy postupně od prvního k poslednímu stadiu rakoviny, nebo se někdy objeví rovnou v těžší fázi?

Ne, nepostupuje. Nemoc je vždy diagnostikována v nějakém stadiu a tato informace se již během průběhu nemoci nemění. Je ale pravda, že u časných stadií nemoci může časem dojít k tzv. „relapsu“ onemocnění – to znamená návratu, ve formě metastáz.

Metastázy

Jsou velmi vážnou komplikací zhoubných nádorů. Metastatické stadium rakoviny prsu zatím nelze vyléčit, lze ho ale úspěšně léčit. Díky terapii lze průběh onemocnění zastavit, prodloužit život i zlepšit jeho kvalitu pomocí odstranění obtíží.

Jak dlouho to trvá, než dojde ke čtvrtému stadiu, tedy metastatické rakovině prsu? 

Metastázy mohou být přítomny již v době diagnózy onemocnění a v tom případě mluvíme o stadiu IV. Pokud ale byla nemoc diagnostikována v časném stadiu – tedy nádor byl omezen pouze na prsu a byl odstraněn chirurgicky, mohou se časem objevit metastázy. Nelze ale obecně udat dobu, za kterou k relapsu onemocnění může dojít. Obecně řečeno: agresivnější nádory (např. triple negativní karcinom prsu) můžou mít kratší dobu do vzniku metastáz (tři až pět let) na rozdíl od nádorů méně agresivních (s tzv. nízkou proliferací a pozitivitou hormonálních receptorů, tam to může být osm až deset let, někdy i za delší období).

Stadia rakoviny prsu

Rozlišují se čtyři klinická stadia rakoviny prsu. Kromě nich ještě existují i neinvazivní nádory, které nejsou považovány za zhoubné, nicméně představují vysoce rizikový terén pro možný vznik invazivního neboli zhoubného nádoru.

  • Stadium I označuje malý nádor nepřesahující 2 cm, který se nešíří mimo prs ani do lymfatických uzlin.
  • Stadium II označuje nádor o velikosti 2 až 5 cm, přičemž lymfatické uzliny mohou, ale nemusí být zasaženy. Pokud jsou zasaženy, tak ložisko v tomto stadiu nesmí být větší než 2 cm.
  • Stadium III označuje nádor, který prorůstá do tkání mimo prs, anebo případ, kdy jsou zasaženy lymfatické uzliny. Vzdálené metastázy nejsou prokázány.
  • Stadium IV označuje stadium, kdy se kdekoliv v těle bez závislosti na velikosti nádoru či zasažení uzlin najdou nádorová ložiska (metastázy). Toto stadium se nazývá také metastatická rakovina prsu.

Čtvrté stadium se označuje jako poslední, což zní v této souvislosti hrozivě. Jaké jsou šance? Jaká léčba ženu čeká a co jí může poskytnout?

Čtvrté stadium může být i prvním, v případě, že je nemoc již v tomto stadiu diagnostikována. A naopak – první stadium nemusí – a většinou ani nedospěje do stadia IV. Prognóza jednotlivých podtypů karcinomu prsu, které byly diagnostikovány ve stadiu IV, tedy metastatickém, může být různá. Například pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu můžou při současných léčebných možnostech (pokud jsou dostupné) žít i léta. Podobně tomu může být u pacientek s karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory, a to díky lepším možnostem hormonální léčby. Horší prognózu mají triple negativní karcinomy prsu, kde máme k dispozici pouze chemoterapii.

Jaký je nejmodernější typ léčby? Dostanou se k ní metastatické pacientky v ČR?

Většinou se jedná o cílenou léčbu, například cílené léky proti struktuře genu HER2. Část léků je v ČR hrazená pojišťovnami, ne však všechny.

Léčba metastatického karcinomu

  • Ženy s různým typem metastatického karcinomu prsu mají k dispozici různé typy léčby.
  • Pacientkám s HER2 pozitivními receptory, kterých je 15 %, je prozatím k dispozici cílená léčba ve formě pěti biologických léků. Některé z nich však přestaly být hrazeny, a tím vznikla pro nemocné velmi těžká situace.
  • Největší skupina pacientek s hormonálně pozitivními, HER2 negativními receptory (73 % pacientek) nemá dosud v první linii (na počátku léčby) dostupnou žádnou cílenou léčbu, a to i přesto, že taková léčba byla v EU registrována již v listopadu 2016.

Podle typu nádoru se udává průměrná doba přežití žen s rakovinou prsu v metastatickém stadiu čtyři roky. Jak ženy přijímají takovou diagnózu? Které faktory kromě typu nádoru ovlivňují průběh léčby?

Průměrná doba přežití je hodně neurčitý pojem. Proto nelze pacientkám podávat informace o prognóze takto zjednodušeně. Na délku přežití mají vliv i jiné faktory. Rozsah onemocnění, celkový stav pacientky, přidružené nemoci, tolerance léčby a reakce onemocnění na léčbu.

Co lze považovat za „dobrý výsledek“ léčby v metastatickém stadiu?

To, že léčbou dostaneme nemoc pod kontrolu. To znamená, že se při léčbě nádor zmenší, nebo aspoň stabilizuje a vydrží tak delší dobu (někdy i léta).

Ve třetině případů se rakovina prsu vyléčeným pacientkám vrací. Co lze udělat pro to, aby se tak nestalo, je možné to nějak ovlivnit? 

Největší přínos k snížení rizika návratu nemoci má asi zajišťovací (adjuvantní) léčba. Proto probíhá řada klinických studií, které se snaží najít místo cílené léčby v zajišťovací léčbě. Některé studie prokázaly, že pacientky, které pravidelně cvičí – minimálně třikrát týdně hodinu aerobního pohybu, mají lepší prognózu a menší návrat nemoci.

Jak k tomu ženy, kterým se rakovina vrátí, přijdou, proč onemocní zrovna ony a proč opakovaně?

Onemocnění se vrací hlavně u žen, které mají vyšší riziko návratu nemoci – to znamená, které mají větší rozsah nádoru již v době diagnózy. Tedy větší nádor – více než dva centimetry, větší počet postižených uzlin v podpaží nádorem a agresivnější nádor – například nádory s vyšší proliferací, tedy rychlejším růstem.

TIP: Rakovinu prsu mají často ženy, které o někoho pečovaly, říká onkoložka Alena Bílková z Mamma centra Zelený pruh

Rakovina prsu se může pacientce vrátit i po mnoha letech. Co rakovina mezitím „dělala“? 

Jedná se o tzv. „spící nádorové buňky“, které se mohou ukrýt v kostní dřeni nebo tkáních. Co je znovu aktivuje k růstu a množení, není zcela známé. Opět platí, že větší pravděpodobnost návratu nemoci, tedy množení těchto spících nádorových buněk, je u žen s vyšším rizikem návratu onemocnění.

TIP: Brněnští vědci už vědí, proč se někomu rakovina vrací

Má žena s opakovaným výskytem rakoviny stejnou prognózu, jako když onemocní poprvé?

Pokud by šlo o opakovaný výskyt primárního nádoru – tedy nový nádor přímo v prsu – může mít dobrou prognózu (například pokud se jedná o malý a neagresivní nádor). O jinou situaci se však jedná, pokud by šlo o metastázy. Onemocnění pak zpravidla nelze vyléčit a lze je dostat na nějakou dobu pod kontrolu pomocí léčby.

Jakou roli při léčbě hraje psychika?

Pro léčbu je důležitá spolupráce pacientky a tam hraje psychika velkou roli. I komplikace léčby zvládají lépe pacientky vyrovnané se situací.

Může nemocné ženě pomoci její okolí? V čekárně onkologie jsem například viděla řadu dvojic, kdy ženy doprovázeli jejich partneři. Je to pravidlem?

Okolí je určitě pro pacientky důležité, hlavně to blízké okolí. Partneři mohou být velkou oporou při léčbě i samotném onemocnění. Ne všechny pacientky mají v tomto smyslu ideální podmínky.

Prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Zástupkyně přednosty pro léčebnou a preventivní péči na Klinice komplexní onkologické péče. V Masarykově onkologickém ústavu se věnuje klinické onkologii.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).