Hlavní navigace

Za podporu potravin dal stát 1,5 miliardy, platily se z nich masáže i tenis

11. 8. 2014

Sdílet

 Autor: Vitalia.cz / Isifa.cz
NKÚ se zaměřil na kampaně na podporu značek Klasa, Regionální potravina a Vína z Moravy, vína z Čech. Cíle kampaní byly většinou nekonkrétní a nikdo je nekontroloval.

V kontrolovaných letech 2008 až 2013 vynaložily Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Vinařský fond na tyto kampaně celkem 1,5 miliardy korun, z nichž ministerstvo poskytlo 1,4 miliardy korun formou dotací a zbytek pak zaplatily SZIF a Vinařský fond ze svých prostředků. NKÚ zkontroloval výdaje na komunikační kampaně za celkem 1,3 miliardy korun.

Za klíčový nedostatek kontroloři považují fakt, že cíle kampaní byly většinou nekonkrétní. Pro možné vyhodnocení chyběly jak výchozí hodnoty, tak i ty, kterých mělo být dosaženo. „Jen těžko jde tedy zjistit, do jaké míry přispěly komunikační kampaně k jejich naplnění,“ konstatuje mluvčí NKÚ. Ministerstvo, SZIF a Vinařský fond podle kontrolorů ani nezjišťovaly, jaký přínos a dopad tyto kampaně měly. V posledních třech letech přitom šlo na podporu těchto značek 750 milionů korun a jen za podporu značek Klasa a Regionální potravina zaplatily ministerstvo a SZIF ročně průměrně 215 milionů korun. Jestli a nakolik ale kampaně naplnily požadované výsledky, není ani u jedné z těchto značek zřejmé.

Zakázky bez soutěže

Další problematickou oblastí byly veřejné zakázky, prostřednictvím kterých se komunikační kampaně zadávaly agenturám. Například v letech 2009 až 2011 zadaly ministerstvo a SZIF v rámci podpory značek Klasa a Regionální potravina šest veřejných zakázek a 108 zakázek malého rozsahu, z nichž 78 bylo zadáno formou přímého oslovení – tedy se v nich neutkalo více uchazečů. Kontroloři zjistili, že u všech šesti nadlimitních zakázek ministerstvo a SZIF porušily zákon o veřejných zakázkách, protože zadávací řízení proběhlo netransparentně.

SZIF v letech 2009 až 2013 v několika desítkách akcí na podporu značky Klasa proplatil faktury za práce, které nebyly ukončeny nebo vůbec neproběhly, případně byly nad rámec uzavřených smluv, či vůbec nebyly předmětem dané veřejné zakázky. Celkem šlo o 96,3 milionu korun. SZIF tak například proplatil provizi agentuře a odměnu subdodavateli v celkové výši 840 tisíc korun, i když podle smlouvy žádnou provizi ani odměnu hradit neměl. Dále proplatil tři novinářské exkurze za celkem 171 tisíc korun, jejichž program se značky Klasa týkal jen zčásti. Součástí exkurze v mlékárně tak byla například i návštěva lázní a indická masáž. Výsledkem této akce byly mimo jiné články, v nichž o značce Klasa nebyla ani zmínka.

Vinařský fond zase v letech 2006 až 2009 vůbec nesoutěžil komunikační kampaně na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech. A to přesto, že podle NKÚ byl v pozici veřejného zadavatele. Fond v těchto letech za kampaň zaplatil téměř 198 milionů korun. Kontroloři zjistili, že přes 42 milionů proplatil bez uzavřených písemných smluv.

Investiční a propagační opatření pro vinařské odvětví nedávno zkontroloval i Evropský účetní dvůr. Zaměřil se na příjemce evropských dotací z Rakouska, Francie, Itálie, Portugalska a Španělska. Ve své zvláštní zprávě č. 2009/09 popsal například, jak jeden francouzský příjemce vyúčtoval 3,4 tisíce eur jako výdaje za informativní zájezdy pro novináře a dovozce. Částka ve skutečnosti odpovídala faktuře za tři vstupenky na tenisový turnaj French Open.

Stát platil peníze za nevykonanou činnost

Současné vedení ministerstva zemědělství i SZIF se od zjištění víceméně distancují s tím, že se vztahují k předchozím vedením. Ředitel SZIF Martin Šebestyán, který byl jmenován 31. 12. 2013, například řekl, že SZIF nemůže po výsledcích kontroly přijmout žádná personální opatření, protože ze zaměstnanců zapojených do roku 2011 do schvalovacích procesů už dnes na SZIF nikdo nepracuje. Ministr Marian Jurečka k nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu řekl: „Aby se již nic podobného nestalo, ustanovil jsem pracovní skupinu Klasa 2015+, která má do budoucna připravit koncepci propagace této značky. Totéž plánuji i u značky Regionální potravina,“ a dodal: „Zprávu NKÚ nebere Ministerstvo zemědělství v žádném případě na lehkou váhu a v připravované veřejné zakázce na marketingovou podporu značky Klasa, resp. v současnosti realizované kampani na Regionální potravinu, by se žádné excesy už neměly objevit.“

Z podrobných informací o kontrolní akci (NKÚ ve formátu PDF) vyčtete například, že státní úředníci propláceli faktury, jejich plnění bylo minimálně sporné a nebylo by nijak obtížné si ověřit skutečný stav věcí. Například za kostýmy pro hostesky na podporu značky Klasa zaplatil 40 000 Kč, přičemž ve skutečnosti šlo o osm triček s logem. Dalšího čtvrt miliónu uhradil za propagační akce pro spotřebitelskou veřejnost v hypermarketech, což v pojetí agentury představovalo raut pro úzkou a vybranou společnost atp.

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).