Hlavní navigace

Vyskakovali cestující z rozjetého vlaku, nebo ne – jak to tedy bylo?

Lenka Krbcová

V článku Cestující vyskakovali z rozjetého vlaku, strojvůdce nic nevěděl jsem popsala svoji zkušenost z „výletu s ČD“ – v momentě, kdy cestující vystupovali, vlak se s otevřenými dveřmi rozjel. Zarazila mě především počáteční reakce Českých drah, kterou najdete v článku a z níž vyplývá, že za všechno vždy může cestující. Nyní se zdá, že to bylo přeci jen trochu jinak, za ČD odpovídá Ing. Petr Baroch:

Doba čtení: 2 minuty

V článku Cestující vyskakovali z rozjetého vlaku, strojvůdce nic nevěděl jsem popsala svoji zkušenost z „výletu s ČD“ – v momentě, kdy cestující vystupovali, vlak se s otevřenými dveřmi rozjel.

Zarazila mě především počáteční reakce Českých drah, kterou najdete v článku a z níž vyplývá, že za všechno vždy může cestující. Nyní se zdá, že to bylo přeci jen trochu jinak, za ČD odpovídá Ing. Petr Baroch:

Váš podnět, týkající se výstupu cestujících z vlaku na zastávce Kamenný Přívoz dne 12. 6. 2010 včetně Vašeho upřesnění byl opětovně prošetřen příslušnými vedoucími zaměstnanci naší společnosti.  Dotčená zaměstnankyně a celý průběh jízdy Vámi uvedeného vlaku byly podrobeny opakovanému protokolárnímu šetření. Zároveň byla v našich informačních systémech prověřena související data o jízdě vlaku a frekvenci cestujících.

Jak sama uvádíte, vlak Os 9059 byl toho dne z důvodu odstavování porouchaného vozu v železniční stanici Davle značně opožděn.  Při odjezdu z této stanice činilo zpoždění 41 minut.  V průběhu další jízdy se vlaková četa snažila vzniklé zpoždění zkrátit. V zastávce Kamenný přívoz tak došlo k situaci, kdy vlaková četa dala souhlas s odjezdem vlaku v okamžiku, kdy nikdo nevystupoval, nicméně dříve, než začal Váš výstup. Do Vámi popisované situace jste se Vy a Vaše rodina dostali nezaviněně. Jednalo se o pochybení naší zaměstnankyně, která neměla dostatečný přehled o cílových stanicích jednotlivých cestujících a neumožnila jim prodloužením pobytu vlaku v zastávce bezpečný výstup. Vlakvedoucí byla důrazně upozorněna na možné negativní důsledky jejího jednání a dále bylo vůči ní postupováno podle zákoníku práce a Pracovního řádu ČD. 

Přijměte prosím omluvu za rizikovou situaci, které jste byla ve vlaku Českých drah vystavena. Problematice informování cestujících a především zajištění jejich bezpečnosti věnujeme trvalou pozornost, přesto bude v nejbližší době na tyto oblasti zaměřena zvýšená kontrolní činnost. Také moderní vlakové soupravy vybavujeme systémem zavírání a blokování dveří, které by vznik podobné situace vyloučilo.

Doufám, že Vás tato zkušenost do budoucna neodradí od využívání služeb Českých drah.