Hlavní navigace

Velký průzkum: U jaké pojišťovny dostane celiak nejvyšší příspěvek?

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Která pojišťovna dá celiakům nejvíc peněz a u které utřou nos? Ptali jsme se ve všech českých pojišťovnách a zjišťovali, proč někde přispívají jen dětem i proč vám neproplatí bezlepkový chléb.

Chce-li celiak získat alespoň nějaký příspěvek na svou dietu, musí se probrat komíny lejser, nastudovat kvanta stránek a podmínek sedmi českých zdravotních pojišťoven. Někdo nedá ani korunu, protože prostě ze zákona nemusí, další dá hodně, ale jen někomu. U jaké pojišťovny se vyplatí být, když jste celiak?

Někdo vám dá balík, druhý skrblí

Přijít od lékaře s diagnózou celiakie je za trest. Člověk si říká, co komu udělal, že zrovna jeho tenké střevo si nedokáže poradit s lepkem. Co budu jíst, jak budu vařit a proboha, kolik mě to všechno bude stát? Dost, o tom žádná. Zvláště z počátku, než začnete jinak vařit, péct a vůbec se jinak stravovat. Pomoct by vám, a to nejen v začátcích, mohly příspěvky od pojišťoven. Záleží ale na tom, jakou máte. Protože jestli jste klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny, tak jako celiak nedostanete ani korunu. Letos tam na celiaky nějak zapomněli. To Všeobecná zdravotní pojišťovna je králem, dává až šest tisíc korun ročně, ale zase jen dětem do osmnácti let. Zlobíte se, protože vám je padesát a nic tak nedostanete? Ptali jsme se, proč pro vás peníze nemají.

Zajímalo nás také, proč Vojenská zdravotní pojišťovna sice pár stovek ročně celiakům dá, ale ne na jídlo. Podivná praxe platí i u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která sice potraviny proplácí, ovšem jen ty z lékárny nebo ze zdravé výživy. Bezlepkový chleba z marketu si tak můžete koupit, ale za své. Důvod? Odpovědi jsme hledali na infolinkách všech českých pojišťoven, u všech tiskových mluvčích a pátrali na všech webech pojišťoven. Tady je přehled aktuálních podmínek a příspěvků pro celiaky sedmi českých zdravotních pojišťoven.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Příspěvky do výše šest tisíc za rok jsou určeny pro děti do 18 let nebo studenty do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie.

Příspěvek je určen pro nákup bezlepkových potravin nebo nákup bezlepkových obědů, což musí být prokazatelně uvedeno na originálním pokladním dokladu. Není třeba hledat žádnou specializovanou prodejnu ani lékárnu, je možné nakupovat kdekoliv. „Výše příspěvku je minimálně sto korun, maximálně šest tisíc korun na jeden rok, přičemž se jedná o tři tisíce každého půl roku. Nevyčerpaná částka z jednoho pololetí se nepřesouvá do dalšího. Sběr potvrzení pro letošní první pololetí končí teď 30. 6. Přičemž žádat o příspěvek můžete až mezi 1. 7. – 31. 8.,“ řekli nám na info lince VZP. Ten, kdo bude čerpat příspěvek, musí být členem klubu Pevného zdraví a nesmí mít dluhy na zdravotním pojištění. Pokud budete žádat o příspěvek pro dítě, které nemáte zapsané v občanském průkazu, musíte s sebou na pobočku přinést i rodný list. Příspěvky se nevyplácí v hotovosti, ale jsou zasílány na účet.

A proč VZP tento příspěvek nabízí pouze dětem (resp. nezaopatřeným osobám do 26 let věku)? „Pojišťovna měla na výběr dvě možnosti. Buď celkovou sumu, kterou má na příspěvky na bezlepkovou dietu k dispozici, rozdělit mezi všechny potenciální zájemce, přičemž by ovšem musela být částka poskytovaná každému jednotlivci výrazně nižší, než když se nabídka týká jen omezeného počtu, tj. dětí. Anebo umožnit čerpání vyšší částky (nynějších šest tisíc korun ročně) jen dětem, respektive těm osobám, u kterých lze předpokládat, že ještě nejsou výdělečně činné. VZP se rozhodla, že lepší bude více pomoci těm, kdo jsou ekonomicky nejslabší, resp. nemohou být ekonomicky soběstační,“ vysvětlila nám tisková mluvčí VZP Dana Blahutová.

Informační linka VZP tel.: +420 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

Příspěvky jsou nabízeny pro děti do osmnácti let (v programu Dětská volba) a pro dospělé (v programu Moje volba), u obou skupin jde o příspěvek do výše max. čtyři sta korun za rok.

Příspěvek se vztahuje jen na doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, na bezlepkovou dietu VoZP příspěvek prevence neposkytuje. Bezlepkové potraviny vám tedy nikdo neproplatí. „VoZP ČR vychází z principu, že smysl prevence v konkrétním pohledu na onemocnění celiakií spočívá v předcházení komplikací, které mohou provázet takovéto onemocnění. Tedy v tom, že pokud již je v souvislosti s poškozením zdravotního stavu celiakií nezbytné dodržovat určitý potravinový režim, potom cílem prevence je předcházet, anebo alespoň zmírňovat průvodní jevy, které se mohou v souvislosti s uvedeným onemocněním vyskytovat,“ vysvětluje mediální manažer VoZP ČR Richard Medek.

Propláceny jsou např.: komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 – 5000 mg k podpoře imunitní funkce.

Poskytnutí příspěvku je podmíněno předložením kopie dokladu osvědčujícího, že váš zdravotní stav odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii, je tedy nutné mít potvrzení od lékaře. Dále je třeba poštou či osobně na pobočku doručit originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen. To je třeba doručit do devadesáti dní od zakoupení potravinového doplňku při celiakii, nejpozději však do 31. 12. 2016. Peníze budou následně zaslány složenkou či na účet.

Informační linka VoZP ČR: +420 222 929 199

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

V letošním roce nemá ČPZP pro celiaky žádné příspěvky.

Informační linka ČPZP: +420 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Příspěvek je poskytován všem pojištěncům OZP bez ohledu na věk. Jeho výše se odvíjí od počtu kreditů, průměrně se jedná o šest set padesát korun ročně.

Příspěvek můžete získat v rámci aplikace Vitakarta online na nákup výrobků nebo surovin pro přípravu dietní stravy, řekli nám na zákaznické lince. Tiskový mluvčí OZP Mario Böhme pak doplnil, že příspěvek lze využít na nákup produktů (např. potravinových doplňků) zakoupených v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb. Bezlepkový chléb si v supermarketu dle operátora info linky koupit můžete, avšak není zaručeno, že vám jej pojišťovna následně proplatí.

Skrze Vitakartu online sbíráte tzv. kreditní body, které následně slouží k čerpání příspěvku. Výše peněz, které můžete za bezlepkové potraviny utratit, se odvíjí od počtu „kreditů“ v online bonusovém systému. Strop tedy není stanoven (deset tisíc prý ale nikomu určitě nedají), výše příspěvku je individuální a nedá se zjistit jinak než přihlášením do Vitakarty online. Výši kreditů dle operátorky info linky můžete navyšovat například tím, že nahlásíte nekvalitní péči (100 kreditů) nebo že navštívíte stomatologa (60 kreditů). Odvíjí se ale i od délky pojištění u OZP a míry čerpání lékařských nákladů. „Letos je průměrný příspěvek na všechny aktivity cca šest set padesát korun,“ upřesnil výši příspěvku tiskový mluvčí.

K proplacení je nutno využít buď pobočku OZP, nebo účet Vitakarty online, kam účetní doklady naskenujete a pošlete do pojišťovny. „Ještě bych rád dodal, že v současnosti jednáme se sdruženími celiaků, jaké benefity a jaká jejich forma by jim vyhovovala nejlépe a jak posunout spolupráci dál,“ dodal Mario Böhme.

Informační linka OZP: +420 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

V letošním roce jsou celiakům propláceny čtyři tisíce korun bez ohledu na věk.

Celiaci mají možnost čerpání příspěvků na bezlepkové potraviny, přičemž je jedno, kde a co si koupí. Důležité je, aby na účtence bylo uvedeno, že se jedná o bezlepkové potraviny. „Pojištěnec musí předložit originální doklad (doklady) o zaplacení dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytnosti diety. Náš příspěvek není omezen věkem ani dalšími podmínkami,“ uvedl Petr Kvapil, asistent ředitelky ZPŠ. Příspěvek je možno čerpat jednorázově, doklady je tak třeba přinést kdykoliv během roku, avšak v jeden den, nejpozději do 13. prosince.

Informační linka ZPŠ: +420 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)

Příspěvek je letos jen pro děti od šesti do patnácti let ve výši šest set korun za rok.

Peníze od pojišťovny dostanete proplacené jen za potraviny bezlepkové, zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo v prodejně zdravé výživy. ZP MV ČR vám neproplatí bezlepkové potraviny zakoupené v marketu nebo bezlepkovém pekařství. „Vycházíme ze zkušeností z předchozích let, kdy nebyla garance, že se v běžných prodejnách opravdu jedná o potraviny pro zvláštní účely. Proto takové – z hlediska laika – přísné opatření. Prodejny zdravé výživy jsou naopak pro tyto účely prodeje bezlepkových výrobků provozovány,“ vysvětluje tisková mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.

Pro uznání příspěvku na dietní potraviny je třeba doložit potvrzení od lékaře, který celiakii diagnostikoval. Příspěvek bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP MV ČR do tří měsíců od realizace (např. při nákupu 5. března je poslední termín pro předložení dokladů 4. června), ale nejpozději do 15. prosince 2016. Při nákupu potravin přes internetovou lékárnu je nezbytné předložení dokladu o provedené platbě (včetně výpisu z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby).

A proč je příspěvek určen jen dětem? „U dospělých klientů jdeme jinou cestou – pokud se nechají vyšetřit na intoleranci nebo nesnášenlivost lepku nebo gliadinu, mohou od ZP MV ČR získat příspěvek z Fondu prevence (program prevence civilizačních nemocí) až do výše čtyři sta korun,“ uvedla Hana Kadečková.

Informační linka ZP MV ČR: +420 844 211 211

Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP ZP)

Tři sta korun ročně získá dospělý pojištěnec RBP ZP s prokázanou celiakií (či alergií na lepek), pět set korun získá nemocné dítě do osmnácti let.

Bezlepkové potraviny můžete koupit klidně ve večerce. „Důležité je, abyste měli lékařské potvrzení o tom, že celiakii máte,“ řekli nám na info lince RBP ZP. Avšak někdy přimhouří oko. „Nabízíme příspěvek všem svým pojištěncům, kteří se prokazatelně léčí na celiakii, mají-li doklad o své alergii v mimořádných případech, při prokázání alergie na lepek jsme schopni a ochotni příspěvek poskytnout,“ řekl nám Antonín Polášek z RBP ZP.

Originální doklady k proplacení netřeba předkládat, pojištěnec obdrží uvedenou částku jen na základě potvrzení lékaře. Veškeré příspěvky se vyplácejí do 30. 11. 2016. Není třeba být součástí žádného programu pojišťovny.

Informační linka RBP ZP: +420 800 213 213

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).