Hlavní navigace

Úraz ve škole. Kdo nese odpovědnost?

10. 9. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V prostorech školy, stejně tak i na internátu nebo na studentské koleji, na školním výletě nebo třeba na lyžáku může dojít ke zranění žáka nebo studenta. Jak se na to připravit, bránit a kdy nese odpovědnost škola?

Nejhorší telefonáty jsou ty ze školy. Už v první vteřině je jasné, že se něco stalo. V tom lepším případě se dítěti udělalo nevolno, případně má teplotu. V horším případě si pravděpodobně zlomilo nějakou končetinu při tělesné výuce nebo si rozbilo hlavu na školním hřišti.

Co se dozvíte v článku
  1. Tělocvična, židle, schody…
  2. Za úraz odpovídá škola
  3. Úrazy na výletech a výjezdních akcí
  4. Internát a studentská kolej
  5. Kyberšikana

Tělocvična, židle, schody…

Opomeneme-li minulý rok, kdy se děti vzdělávaly několik měsíců v domácím prostředí, počet nahlášených zranění ve školských zařízeních roste. Po domově a sportování je škola v pořadí třetí, kde se nejčastěji stávají úrazy. Úrazy se stávají v hodinách, o přestávkách, ve školní jídelně, ale také při cestě ze školy a do školy.

To byl i případ dvanáctileté dívky, která s ostatními spolužačkami dováděla v prostoru s cvičebním nářadím. Odrazila se z trampolíny, že přeskočí kozu, ruce jí ale sklouzly a dívka spadla na záda mezi nářadí. V nemocnici se podrobila několika operacím, po kterých nebylo jasné, zda bude opět chodit.

Často dochází k úrazu při houpání se na židli, kdy dítě spadne na hlavu, nebo při honění se na schodech a dalším dovádění a potyčkách.

K újmě na zdraví dochází také často na výjezdních akcích pořádaných školou, zejména na lyžařském výcviku.

Za úraz odpovídá škola

Vznikne-li žákovi či studentovi škoda či újma na zdraví během vyučování nebo v souvislosti s ním, odpovídá za ně škola. Ta hradí takto vzniklé pojistné události ze svého pojištění odpovědnosti. To kryje zejména náhradu škody za ztracené či odcizené věci školáků v prostorech určených k výuce nebo ve školní budově a vztahuje se hlavně na ošacení, obuv, školní tašku s pomůckami a další nezbytné osobní předměty (brýle, glukoměr atp.).

Ovšem za škody na elektronických zařízení, jako jsou tablety, mobilní telefony nebo notebooky, škola zpravidla neodpovídá, s výjimkou případů, jsou-li používány v přímé souvislosti s vyučováním v dané chvíli.

Úrazy na výletech a výjezdních akcí

Vznikne-li škoda či újma na zdraví dětem a mládeži během výjezdních akcí v rámci vzdělávacího procesu, tedy mimo budovu školy i území obce se školou, mají žáci rovněž nárok na náhradu škody za odcizení odložených věcí nebo utrpěný úraz. Zpravidla jde o zranění během sportovního výcviku, výletů, exkurzí nebo reprezentace školy v soutěžích a turnajích.

Školy pro tyto účely sjednávají i skupinové úrazové nebo cestovní pojištění do zahraničí. Ta lze sjednat ad-hoc pro danou akci, anebo ve formě pravidelně obnovovaného ročního krytí. Poškozený žák či student z pojištění čerpá plnění za následky úrazu, popřípadě denní odškodné za hospitalizaci a dobu léčení úrazu.

V případě pobytu v zahraničí se z pojištění hradí i případná záchranná akce, vyproštění, transport a hospitalizace plus následná repatriace domů, je-li nezbytná s ohledem na zdravotní stav. Součástí skupinového cestovního pojištění do zahraničí by mělo být vždy i pojištění odpovědnosti za škody nebo zdravotní újmu, jež žáci mohou během pobytu v cizině neúmyslně způsobit.

Samozřejmě se na zranění ve škole a při výjezdních školních akcích vztahuje i individuální úrazové pojištění žáka či studenta. I z něj tedy lze čerpat pojistné plnění, a to vedle náhrady škody poskytované školou, respektive její pojišťovnou.

Internát a studentská kolej

Vznikne-li škoda studentovi v místě přechodného ubytování, kde se zdržuje kvůli škole (internát, kolej, ale i privátní studentské ubytování), a to například požárem anebo krádeží vloupáním, lze ji hradit i z pojištění domácnosti v místě bydliště studenta (kde má trvalý domov).

Krytí se vztahuje na sjednaná rizika ve smlouvě o pojištění domácnosti až do limitu 100 000 korun, a to i během zahraniční stáže nebo studia kdekoli v Evropě. „Předpokladem výplaty je existence řádné smlouvy o přechodném studentském ubytování v době pojistné události, a v případě krádeže také protokol od policie dokládající, že došlo k překonání překážek bránících vstupu ze strany pachatele, tedy k rozlomení zámku, vylomení dveří, rozbití okna a podobně,“ upozorňuje Zdeněk Hruška, manažer produktů pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA.

Kyberšikana

Některé pojišťovny kryjí v rámci pojištění domácnosti i kyberšikanu. Podle některých zdrojů je vystaven reálnému pronásledování (dehonestace, útoky, kyberstalking, grooming, zneužití identity apod.) na sítích každý desátý mladý člověk. Přitom ale jen méně než každý desátý postižený o tom poví někomu dospělému a požádá ho o pomoc. Skutečnost se dále zhoršila v době pandemie, kdy byly děti odkázané na online svět. 

Průzkum UNIQA na Slovensku ukázal, že bezmála 90 % lidí neví, jak se takovým útokům bránit, přičemž děti jsou nejzranitelnější skupinou. Nejmladším je třeba poskytnout podporu a oporu. Taková situace vyžaduje zásah dospělého a případně i pomoc psychologa. Naše pojištění domácnosti poskytuje pro takové případy asistenci. Ta situaci účinně řeší a závadné informace nebo příspěvky dokáže odstranit. Pomoc je spojená s IT podporou a rovněž právním zastoupením k ochraně osobnosti. Zkušenosti ukazují, že intervence právníka je velmi účinná a útočníka od dalších aktivit odradí,“ dodává Zdeněk Hruška.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).