Hlavní navigace

Pomohla by vám tradiční čínská medicína?

20. 10. 2011

Sdílet

Zatímco západní medicína se vypořádává až s následky, čínská se snaží odhalit příčinu onemocnění. Člověka i s jeho potížemi vnímá jako celek a nedělí ho na „kožní, urologii a internu“.

Principy, z nichž vychází tradiční čínská medicína, znějí lákavě, např. Každý pacient je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Ovšem západní, racionálně uvažující člověk si přeje vidět prokazatelné a změřitelné výsledky. Obstáli by čínští lékaři i v tomto ohledu?

Tradiční čínská medicína (TČM) je komplexní, holistické, orientální léčebné umění, které zahrnuje akupunkturu, bylinnou léčbu, masáže, dietetickou léčbu a cvičení – qigong (čchikung). Čínská medicína prožívá nebývalou renesanci na Západě, kde se nejčastěji využívá akupunktura a bylinná léčba.


Autor: SXC

Proč je základem vyšetření jazyka

Staří čínští filozofové díky pozorování a studiu svého prostředí rozvinuli teorie, kterými vysvětlují přírodu i fungování všech věcí ve vesmíru. Tradiční čínská medicína vychází z předpokladu, že lidské tělo není izolovaným prostředím, ale místem, kde do lidského života vchází celý vesmír. Podle tohoto holistického pohledu nejen že člověk tvoří jednotu s vesmírem, ale i samotné tělo představuje jakousi integraci funkčních systémů, které vzájemně vytvářejí harmonickou jednotu. A podobně jako je tělo mikrokosmem a zrcadlem vesmíru, platí totéž i pro jednotlivé orgány ve vztahu k celému tělesnému organismu.

Vyšetřením jazyka, které patří k základním diagnostickým metodám, dokáže zkušený čínský lékař rozpoznat nejen fyzické potíže, ale i stavy „vnitřního horka“ nebo chladu, vlhkosti orgánů, nebo i emoční bloky. Díky těmto trochu atypickým vyšetřovacím a diagnostickým postupům si lékař dokáže zdánlivě nesouvislé potíže a příznaky poskládat do jednotného obrazu jako Rubikovu kostku.

Jednoty v těle je dosaženo pomocí sítě energetických drah neboli meridiánů, které propojují všechny orgánové systémy a umožňují jejich integraci prostřednictvím komunikace a homeostatické regulace. Tato síť způsobuje ale i to, že porucha jedné složky systému negativně ovlivňuje fungování celého organismu.

K dalším principům TČM náleží jedinečnost každé osoby, koncept Čchi, teorie Jin a Jangu, taoistická teorie pěti elementů, a progrese nemoci podle šesti oddílů těla. Pro představu uvedeme několik pojmů z TČM:

Z čínské terminologie:

  • Čchi – energie, životní síla, základ veškerého života. Všechny jevy jsou projevem Čchi v různých stupních. Energetická povaha Čchi způsobuje pohyby a změny jak ve vesmíru, tak v lidském těle. Čchi tedy nejen vytváří fyzickou manifestaci těla, ale také vitální energii nebo životní sílu, která prochází organismem.
  • Krev – čínská medicína pod tímto pojmem rozumí jednu z forem energie Čchi. Krev je s energií Čchi neoddělitelně spojena.
  • Jin/Jang – protikladné síly, které řídí vesmír. Jang se projevuje jako tvar, světlo, teplo, hluk, činorodost atd. Jin se projevuje jako základ, tma, klid, chlad, nečinnost, smrt, představuje materiální podstatu těla.
  • Jing (esence) – nejjemnější tělesná hmota, která tvoří základ všech tkání.
  • Dráhy (meridiány) – tvoří pomyslnou síť proudící Čchi.
  • Kompost (tan) – něco jako tlející, zahnívající nečistota v těle.
  • Lidské orgány – v čínské medicíně hovoříme o orgánových sítích; každá z nich má svou specifickou intelektuální a emoční funkci.

U čínského lékaře

Čínský lékař zváží celou vaší osobu a váš „vesmír“. Zeptá se vás na vaše vztahy v práci i doma, váš životní styl a návyky. Má to svůj smysl. Zatímco západní medicína se zpravidla vypořádává až s následky, čínská medicína se snaží odhalit příčinu onemocnění.

Přečtěte si: „Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí,“ říká MUDr. Jan Hnízdil


Autor: SXC

A nenachází ji v bakteriích nebo virech, ale v širším životním stylu: v přepracovanosti, únavě, nezdravé stravě apod. Ale širší souvislosti nachází i v samotných fyzických symptomech. Pokud vás třeba bolí hlava, čínský lékař dokáže odhalit, že skutečný zdroj bolesti spočívá někde jinde, a tam je třeba jej odstranit – například v problému s krví.

TČM člověka „nerozkouskovává“ jako západní medicína (s ekzémem běžte ke kožnímu, tlak vám změří na interně atd.), ale člověka i s jeho zdravotními potížemi vnímá jako celek.

Během úvodního vyšetření lékař zjišťuje vaší emocionální konstituci. Brzy pozná, jestli vaše celková přirozenost je buď Jin nebo Jang. Typ Jin má tendenci být chladný, bledý, pohybovat se pomalu a často mívá nadváhu. Tyto široké kategorie ale samy o sobě nestačí k určení odpovídající diagnózy. Z pohledu TČM je každá osoba jedinečná. I když dva pacienti uvedou lékaři stejné údaje, jejich diagnózy se mohou lišit. Proto je vám navržena léčba na míru.

A výsledky?

Rostoucí popularitu čínské medicíny vysvětluje i to, že nabízí účinnou léčbu pro spoustu zdravotních problémů. A jak je to s těmi měřitelnými výsledky, které by měly přesvědčit i západního skeptika?

Speciální klinické pokusy demonstrovaly účinnost čínské medicíny na celou řadu potíží: bylo prokázáno, že akupunktura zmírňuje menstruační křeče (primární dysmenorrhea) a migrény; bylinné medicíny pomohly snížit stopy i symptomy syndromu dráždivého tračníku (IBS – Irritable Bowel Syndrome), a atopických ekzémů.

Především však záruku kvality tradiční čínské medicíny poskytuje tisíciletími prověřená praxe, k níž musíme přičíst skutečnost, že i v současné Číně přibližně 40 % zdravotní péče představuje tradiční medicína (Hesketh & Zhu 1997). A pokud k tomu připočteme i osoby, které v nejlidnatější zemi světa užívají bylinné přípravky pro prevenci i léčbu nemocí, dostaneme se k úctyhodným 80 % (Bensoussan & Myers 1996).

poporodni_deprese

Čínská tradiční medicína stojí na propracovaném filozofickém základě, vychází z tisícileté moudrosti a zkušeností a je široce prověřená praxí. Domnívám se proto, že je dostatečně důvěryhodná a naší moderní západní medicíně by mohla směle konkurovat.

Jaký je váš názor? Svěřili byste se do péče tradiční čínské medicíny? Máte s ní nějaké zkušenosti?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).