Hlavní navigace

Tisíce let života navíc. Přijmeme opatření proti alkoholismu?

3. 8. 2015

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Zpráva OECD přináší informace týkající se alkoholu. Pro Českou republiku žádné dobré zprávy. OECD navrhuje i možná opatření.

Aktuální Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkající se alkoholu (Tackling Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health Policy, OECD, 2015; www.oecd.org) vyčísluje škody páchané alkoholem. Jde nejenom o vztahy a zdraví, ale také o velké peníze.

Úmrtí

  • Podle zprávy OECD je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku. 

Nemoci

  • Alkohol je příčinou více než dvou stovek nemocí a typů úrazů.

Nezaměstnanost

  • Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a nižší mzdou. 

Poškozování okolí

  • Pití alkoholu poškozuje nejen toho, kdo alkohol pije, ale také jeho okolí. Jedná se mimo jiné o dopravní nehody, domácí násilí, antisociální jednání a trestnou činnost, pracovní úrazy nebo poškození plodu, jestliže pije matka alkohol v těhotenství. 

Celková výše škod, kterou alkohol působí zemím OECD se středními až vyššími příjmy, činí jedno procento hrubého národního produktu.

Za zvláště zneklidňující považují autoři zprávy častější pití v tazích u mladých lidí a žen. Zkušenost s alkoholem u patnáctiletých se mezi roky 2002 až 2010 pronikavě zvýšila zvláště v České republice. Čeští dospívající patří ve vztahu k alkoholu k nejohroženějším. 

Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele je v Česku vysoko nad průměrem zemí OECD.

poporodni_deprese

Uvedené skutečnosti by měly vést vlády jednotlivých zemí, aby přijaly ve vztahu k alkoholu energická opatření. Ta by měla zahrnovat soustavné využívání krátké intervence na úrovni praktických lékařů, zvýšení ceny alkoholických nápojů, zejména těch nejlevnějších, a omezení reklamy alkoholu.

Podle odborníků OECD by zmíněná opatření přinesla české populaci ročně navíc dvacet tři až dvacet devět tisíc let života – a prospěla by i české ekonomice.

Autor článku

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

Oddělení léčby závislostí – muži, Psychiatrická léčebna-Bohnice

PhDr. Ladislav Csémy,

Národní ústav duševního zdraví

vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).