Hlavní navigace

Problémy u zápisu ještě neznamenají odklad

Sdílet

Velký den budoucích školáků se blíží. Základka sice není vysoká, ale otázka zápisu do první třídy se v mnohých rodinách řeší důkladně. Nebude našemu Pepíčkovi líp ještě jeden rok ve školce? Má se Bára naučit nějakou básničku? Zvládneme to? Zvládnete.

Traduje se historka. Chlapeček přijde s maminkou k zápisu a má poznat zvířata na obrázcích. Koukne na první list a řekne: „Husa domácí.“ Podívá se na druhý a nezaváhá: „Liška obecná.“ Když to takhle pokračuje u dalších obrázků, učitelka se podiví: „Tebe asi zajímá příroda, když umíš takhle pojmenovat spoustu zvířátek?“ Chlapeček trochu otráveně ukáže dolů na obrázky: „Ne, tady dole je to napsané.“

děti

Ať máte doma „génia“, nebo „zpomalený film“, zápis vás nemine. Školy je pořádají mezi 15. lednem a 15. únorem. Informace o konkrétním datu jsou vyvěšeny na budově základní školy a také je najdete na jejích webových stránkách. Bude-li vašemu dítěti šest let k 31. 8. 2010, je vaší povinností se dostavit, i kdybyste třeba měli v úmyslu žádat o odklad školní docházky.

Zápis bývá obřadem, kterého se kromě rodičů a předškoláka nezřídka účastní i babičky, dědové, sourozenci… Kromě příbuzných sebou vezměte i svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizí státní příslušníci předkládají průkaz totožnosti svůj a dítěte (pas), případně jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu a doklad o bydlišti v České republice. V některých školách chystají pro děti netradiční program a mohou doporučovat třeba cvičební úbor nebo sportovní obuv.

Nebude to bolet

Průběh zápisu je uspořádán tak, aby děti bavil a zároveň nenápadně zkoušel; koneckonců školy jsou už řadu let v pozici, kdy stojí o každého nového žáka. Učitelka s patnáctiletou praxí LEONA MASOPUSTOVÁ ze základní školy A. Jiráska v Lanškrouně popisuje, jak se v jejich škole snaží dát zápisu zábavnou formu. „Jeden rok jsme byli za pohádkové bytosti, nebo byl zápis karnevalový, cirkusový nebo taky z vodní říše. Těší se i páťáci, protože dělají dětem průvodce, vodí je od jednoho stanoviště k druhému. Někdy máme jednotlivé úkoly umístěné v několika třídách, rodiče i děti si tak mohou projít školu a trochu ji poznat.“

Podoba zápisu výmluvně vypovídá o škole a její atmosféře a také o pracovním nasazení sboru. Při výběru školy mívá z praktických důvodů přednost ta nejbližší, ale své dítě můžete nechat zapsat kamkoliv. Jediný problém může nastat při výrazném převisu poptávky na dané škole, povinnost přijmout vás má totiž pouze škola spádová, k níž oblastně patříte. Vzhledem k obecně nízkému počtu dětí je ale tato situace spíše teoretická.

Čtěte téma: Kazí škola vaše dítě?

Při zápisu se například zjišťuje, zda se dítě umí představit, souvisle vyprávět či jestli pozná jednoduché geometrické tvary. „Dítě od nás na začátku dostane průvodní list, na ten mu u jednotlivých zastavení píší, jak si vedlo. Na konci ho čeká odměna, medaile nebo diplom, i když třeba pak rodičům doporučujeme odklad, dítě nesmí mít pocit, že něco nezvládlo.“ Neznámá situace může způsobit, že se i váš statečný syn rozpláče; nepřidávejte se ale k němu v domnění, že tímhle u zápisu skončil. Zkušený kantor si ví rady. „V takové situaci se ptáme rodičů, jak co dítě zvládá, nebereme to, jako že je nezralé na první třídu. Někdy stačí nabídnout, ať si žáček chytí maminku a projde to s ní. Navíc máme zkušenost, že i ty citlivější děti se v prvním týdnu školy otrkají, takže se není čeho bát,“ uklidňuje paní učitelka Masopustová.

Máte na to půl roku

V poslední době jsou nejčastějšími důvody k doporučení odkladu řečová a grafomotorická nezralost. V následujícím půlroce před nastoupením školní docházky můžete ale svému dítěti pomoci právě v té oblasti, v níž mu to u zápisu příliš nešlo.

škola

Odborníci z řad psychologů a pedagogů upozorňují na nepříjemné dopady, které škola může mít na nepřipravené dítě. „Dítě pak nároky školní docházky v některé oblasti dovedností nezvládá, potřebuje doma více procvičovat, což vyžaduje čas a trpělivost. Dítě i rodiče mohou být unavení, nešťastní z neúspěchu. Žáček se může bránit rezignací – už předem úkol vzdá, nebo agresí – vzteká se,“ upřesňuje speciální pedagožka Mgr. LENKA POKORNÁ z pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

Psychologové a speciální pedagogové jsou zde od toho, aby vám při rozhodování o odkladu pomohli, popř. posoudili, jaké jsou dovednosti dítěte. Podobně i pediatr či logoped vyzkoušejí zdravotní způsobilost a vývojovou úroveň dítěte. Metody jsou různé a někdy překvapí: „Našemu Jirkovi řekli, aby se chytil pravou rukou za levé ucho. Nejdřív vůbec nevěděl, co s tím, pak se omotal rukama jak chobotnice,“ popisuje maminka Kamila svoji zkušenost s tzv. Filipinskou mírou. Ta zjišťuje, zda si dítě dosáhne pravou rukou přes hlavu na levé ucho, zkouška je ale jen orientační.

Odklady jsou „in“

V posledních letech se odklad školní docházky stal „trendy“ rozhodnutím, i když k němu není vážný důvod. „Nechám ho ještě rok doma, aby bylo opravdu nachystané,“ praví „trendy“ matka. Dítěti připravenému myšlenkově i sociálně se rozvíjet tím neposlouží. Učitelé upozorňují i na hendikep, který to přináší pro budoucí spolužáky přicházející do školy v řádném termínu. Markantní rozdíly ve výsledcích se neprojevují ani tak v samotném učení, ale především v tělesné zralosti a výkonnosti. V hodinách tělocviku a sportovních soutěžích jsou pak znevýhodněni ti mladší.

„Rodiče doporučení k odkladu školní docházky nedostanou, pokud k tomu nejsou při vyšetření dítěte důvody. Mohou se ale obrátit na jiné pracoviště,“ říká Mgr. Pokorná. Odborníci se většinou v názoru na zralost shodnou. „Já osobně nepovažuji žádnou žádost o odklad za zbytečnou, protože minimálně rodiče potřebují dostat informaci o tom, co dítě zvládá, nebo naopak, co potřebuje ještě procvičit. Konzultace může rodiče jedině obohatit a případně změnit jejich náhled na věc.“ 

Považujete odklady školní docházky za rozumné?

Rodiče mohou žádat o odklad školní docházky celkem dvakrát. U zápisu obdrží formulář, který pak škole předloží zpět vyplněný spolu se žádostí o odklad a vyjádřením dětského lékaře nebo doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.

Mgr. Pokorná upozorňuje také na opačnou situaci,kdy rodiče nemusejí odborné stanovisko vydané poradnou řediteli předat a dítě nastoupí do 1. třídy, aniž by bylo na školu zralé. „Pro budoucího žáka je to nevýhodné. Většinou se s ním potkám v budoucích letech při výukových obtížích. Zkouškou školní zralosti nedělíme děti na více či méně nadané, ale snažíme se pomoci všem dětem uplatnit jejich schopnosti v plném rozsahu.“

V případě, že vedete k zápisu potomka, kterému bude šest až v období od září do prosince 2010, budete i vy potřebovat odborné vyjádření, na jehož základě ředitel rozhodne o nástupu dítěte do školy.

Talentovaný chlapeček z úvodu článku by měl radost. Podle nové úpravy školského zákona mohou podobně šikovné děti školy letos poprvé přijímat již v pěti letech. Této problematice se budeme v nejbližších dnech věnovat v samostatném článku; sledujte dále Vitalii.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).