Hlavní navigace

Pozor na nebezpečná solária

4. 8. 2009

Sdílet

Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 uskutečnila Česká obchodní inspekce v rámci společné kontrolní akce Evropské unie kontrolu u namátkově vybraných provozovatelů solárií za účasti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků. Během kontroly bylo za použití speciálního přístroje měřeno, zda při provozu jednotlivých solárií nedochází k překračování maximální přípustné hodnoty vyzařování 0,3 W/m2 stanovené harmonizovanou evropskou normou…

Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 uskutečnila Česká obchodní inspekce v rámci společné kontrolní akce Evropské unie kontrolu u namátkově vybraných provozovatelů solárií za účasti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků.

Během kontroly bylo za použití speciálního přístroje měřeno, zda při provozu jednotlivých solárií nedochází k překračování maximální přípustné hodnoty vyzařování 0,3 W/m2 stanovené harmonizovanou evropskou normou EN 60335–2–27/A1/A2. V případě vyšších hodnot vyzařování a především pak v těch případech, kdy je limit překročen několikanásobně, dochází ze statistického pohledu ke zvýšení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů (jedná se o tzv. riziko s odloženými následky).

Nebezpečí spočívá v možném vzniku karcinomu kůže, rychlejším stárnutí kůže a dalších dermatologicky nepříznivých jevech. Z deseti kontrolovaných solárií bylo v osmi případech zjištěno překročení stanoveného limitu a ve všech těchto případech bylo kontrolovaným osobám mimo jiné uloženo i opatření spočívající v povinnosti v určeném termínu odstranit zjištěné nedostatky a podat o přijatých opatřeních zprávu České obchodní inspekci. Podezření ohledně rizika ohrožení zdraví spotřebitelů podpořila i zveřejněná zpráva WHO o vztahu použití solárií a vzniku karcinomu kůže.

„Po zhodnocení všech dostupných dokladů prohlašujeme, že bylo zjištěno zvýšené riziko ohrožení zdraví spotřebitelů, a proto se Česká obchodní inspekce rozhodla zveřejnit bližší údaje o výsledcích měření včetně identifikace kontrolovaných subjektů,“ uvádí ČOI a dodává, že kontrolovaná solária byla vybrána namátkově a vzhledem k omezenému rozsahu kontrolní akce nelze z jejích výsledků jednoznačně usuzovat na stav ve všech provozovnách solárií v České republice. Předběžné výsledky kontrol v ostatních členských státech EU však naznačují, že procento solárií, které nevyhovělo stanovenému limitu max. vyzařování, je značně vysoké.

„Výsledky kontrol z konce loňského roku nebylo možné sdělit, neboť tyto kontroly měly převážně charakter osvěty a prověření dokladů k používaným přístrojům v soláriích. Nebylo tedy možné prokázat zdravotní riziko pro spotřebitele,“ uvídá ČOI.  

Česká obchodní inspekce se bude v budoucnu věnovat kontrolám solárií, a to se zvýšenou pozorností, mimo jiné už v rámci další fáze společné kontrolní akce EU, na jejíž přípravě se v současné době intenzivně pracuje. „Současně zkoumáme možnost měření v dalších provozovnách solárií, které bychom již hradili našimi vlastními prostředky,“ tvrdí ČOI.

Seznam solárií, které nebezpečně překročila stanovené normy, uvádí ČOI na svých webových stránkách www.coi.cz.

Autor článku

Své profesní působení v médiích zahájila v týdeníku Reflex. Pracovala v kreativním týmu TV NOVA a vedla sekci Sport a relax serveru Vitalia.cz vydavatelství Internet Info. Podílela se také na jeho dalším projektu, serveru 120na80.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).