Hlavní navigace

Paradoxy a důsledky novely o očkování

9. 3. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
KOMENTÁŘ – Stát chce neočkovaným dětem zakázat vstup do soukromých zařízení. Jaké to může mít důsledky?

V nadcházejících dnech čeká senátory hlasování, ve kterém budou rozhodovat o přijetí či nepřijetí novely zákona o ochraně veřejného zdraví (novela již prošla schvalováním ve sněmovně). Pokud zákon schválí, neočkované děti nebudou moci navštěvovat ani soukromá předškolní zařízení.

Obavy z epidemie

Jedním z důvodů novelizace zákona je údajně obava z rozšíření již téměř neexistujících nemocí a následná epidemie, která by mohla mít fatální důsledky. Na jednu stranu jsou tyto strachy pochopitelné, na stranu druhou nejsou podloženy žádnými fakty.

V zemích, kde je veškeré očkování pouze doporučené, nikoliv povinné, jsou vedle sebe každý den děti očkované i neočkované. Žádné epidemie zde nevznikají a situace je v tomto ohledu mnohdy ještě příznivější než v České republice.

Novinky k očkování v zákoně o ochraně veřejného zdraví

  • Novela mimo jiné upravuje povinnost přijmout pouze očkované dítě i pro další subjekty, v jejichž náplni je péče o dítě starší tří let v předškolních zařízeních.
  • Nově nebude očkování podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě.
  • Zavádí se také bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku.

Neočkovaný předškolák nesmí do soukromé školky, do státní ano

Ačkoliv u nás nemůže být neočkované dítě přijato do mateřské školky, v předškolním ročníku, který je povinný, už toto pravidlo neplatí. Podobně je tomu u pedagogů, kteří nemusejí být pravidelně přeočkováni ani přes skutečnost, že imunita získaná očkováním není celoživotní. U pedagogů se nezjišťují hladiny protilátek, proto by se dalo říct, že jsou pro ostatní stejně „nebezpeční“ jako neočkované dítě. To samé platí s rodiči, prarodiči, ale i všemi ostatními, se kterými se dítě dnes a denně setkává.

Fakt, že dospělí lidé, kteří byli v dětství očkovaní, již nemají protilátky, potvrzují i statistiky Státního zdravotního ústavu, do kterých může každý nahlédnout a zjistit, že drtivá většina osob nakažených spalničkami byla ve věku mezi třiceti a čtyřiceti lety. Nikoliv neočkované děti.

Novela by se měla týkat pouze dětí od tří do šesti let, a to v soukromých zařízeních. U státních školek se nic nemění, takže do předškolního ročníku může nastoupit neočkované dítě, ale zároveň ve stejném věku nemůže navštěvovat soukromé zařízení. Pokud se rodiče rozhodnou vzdělávat dítě doma, může v sedmi letech opět nastoupit do komunitní skupiny.

Výjimku povolil Nejvyšší soud

Očkování je sice v České republice povinné, nicméně Nejvyšší soud udělil tzv. výjimku svědomí, která se týká rodičů, jež neočkují z důvodu svého přesvědčení, náboženství aj. Toto právo zaštiťuje Listina základních práv a svobod.

Stát toto musí respektovat, bohužel mu ale nikdo nebrání v přijetí represivních opatření, jako je právě tato novela. Nejsou to pouze zmiňované důvody. Existuje celá řada rodičů, kteří se například kvůli zdravotnímu stavu dítěte rozhodli očkování pouze odložit.

Důsledky pro děti, rodiče i provozovatele

Přijetí novely, která by měla začít platit už od července letošního roku, může mít dalekosáhlé následky. Děti, které již soukromé zařízení navštěvují, z něj budou muset odejít. Přeruší kontakt s vrstevníky a přijdou o místo, kde se cítily dobře a které příznivě ovlivňovalo jejich psychosociální vývoj.

I přesto, že si rodiče soukromá zařízení sami platili, přijdou i o tuto možnost a s ní i prostor k výdělku. To může být fatální zejména pro matky samoživitelky, které by tímto přišly o jediný příjem. Vzhledem k tomu, že je taková situace nepřijatelná, bude s největší pravděpodobností docházet ke zřizování nelegálních spolků, které jsou z mého pohledu mnohem rizikovější. Děti si budou hlídat matky navzájem, nebude zajištěn odpovídající standard a ani pedagogický dohled.

A v konečném důsledku by se novela dotkla i samotných zřizovatelů. Řada z nich sdružuje stejně smýšlející rodiče, což mohou být právě ti, kteří své dítě z důvodu přesvědčení neočkují, jiní z principu odmítají lékařské potvrzení, protože zastávají názor, že se jedná o svobodné rozhodnutí každého člověka. Nutno podotknout, že příjmy z takové činnosti podléhají dani, o kterou by se tímto stát připravil.

Na místě je otázka, koho se stát snaží tímto opatřením potrestat, čeho dosáhnout? Jsem přesvědčená, že žádná represe nedonutí rodiče, aby svůj názor změnili. Spíše to způsobí, že se rodiče semknou a najdou řešení, které sice nebude nikomu zcela vyhovovat, ale bude jim umožňovat dál žít v souladu se svými hodnotami.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Mgr. Alena Teclová

Vystudovala resocializační pedagogiku na Univerzitě v Pardubicích. Pracuje jako externí redaktorka několika časopisů. Aktivně se zajímá o alternativní léčbu, zdravý životní styl a kontaktní rodičovství.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).