Hlavní navigace

Osteoporózu nelze vyléčit, řídnutí kostí je ale možné zpomalit

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Osteoporóza je onemocnění projevující se řídnutím kostní dřeně. Kosti se tak tenčí, snesou menší zátěž a stávají se náchylnější k deformacím a zlomeninám.

Při osteoporóze nemusíte mít žádné subjektivní obtíže, a pokud pociťujete obtíže například v podobě bolesti páteře, jedná se mnohdy již o následky onemocnění. Samotné zjištění onemocnění není až tak závažné, jako právě následky z něj plynoucí, tj. fraktura kosti. „Například zlomenina kosti stehenní je fatální pro deset až dvacet procent nemocných, pro zbytek znamená osobní utrpení, ztrátu sebeobsluhy a zvýšené úsilí okolí při péči o tyto nemocné,“ vysvětlují lékaři z brněnského Osteocentra. Toto specializované zařízení je schopno jako jedno z mála léčit osteoporózu a další poruchy kostního metabolismu komplexně, od diagnostiky přes farmakoterapii po rehabilitaci, cvičení a řízenou úpravu životosprávy, po vzoru světových osteologických center.

Osteoporóza

  • Je ztráta kostní hmoty a porucha kostní mikroarchitektury, což má za následek zvýšenou lámavost a deformitu kostí.
  • Nemoc je věc kostí, nikoliv kloubů.
  • Hovorově se jí říká „řídnutí kostí“.
  • Zapříčiňuje jednak degeneraci kostní tkáně a jednak snížení jejího objemu.
  • Řadí se mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu.

Co zapříčiňuje zvýšenou křehkost kostí? Proč kosti řídnou?

V průběhu života se kost kvalitou zlepšuje – vyvíjí se až do puberty, kdy by měla být hustota na vrcholu, poté by se měla udržet až do přechodu – klimakteria (u žen cca kolem padesátého roku věku,u mužů o deset i více let později), poté je přirozené – fyziologické, že svoji kvalitu pomalu ztrácí. Proces řídnutí (jak rychle a jak moc) je samozřejmě ovlivněn životním stylem a ev. prodělaným onemocněním a jeho léčbou. Kvalita i hustota kostí může být nedostatečná již před klimakteriem, v tomto případě by se mělo pátrat po důvodech.

Postihuje onemocnění všechny kosti v těle? Popřípadě jaké nejčastěji?

Samozřejmě proces onemocnění je různě rychlý u různých kostí – u trabekulárních (obratel) je rychlejší než ukortikálních (dlouhé kosti).

Jak časté je to onemocnění? Lze říci, zda postihuje více muže, nebo ženy?

S prodlužující se délkou života a stárnutím populace se procento onemocnění úměrně zvyšuje. Postihuje celkem asi dvacet procent populace, více žen.

U žen má vliv i menopauza, kdy snížená hladina estrogenu způsobuje ubývání kostních buněk a kosti se tak stávají křehčími.


 

V jakém věku se onemocnění objevuje?V jaké fázi onemocnění pacienti obvykle přicházejí? Platí, že při včasném záchytu je léčba účinnější?

V poslední době je povědomí o této chorobě stále lepší. V rámci prevence přichází více žen, ty se totiž s větší pravděpodobností své osteoporózy dožijí. K vyšetření se dostavují i ve větším procentu pacienti s již manifestujícím onemocněním, tzn. pacienti po zlomenině (u těchto čím dříve, tím lépe), nebo jsou ošetřujícími lékaři objednáváni pacienti, u kterých se nabízí toto onemocněnív souvislosti s jejich diagnózou a ev. terapií nebo životním stylem.

Existují nějaké rizikové faktory pro vznik osteoporózy?

Rizikových faktorů je několik, ale platí, že zasahují do našeho zdraví nespravedlivě. Jsou to z ovlivnitelných nedostatečná fyzická aktivita, kouření, přemíra alkoholu, nedostatek vápníku a hlavně vitamínu D v jídelníčku, částečně i přespřílišná konzumace masa, nízká tělesná hmotnost. Z neovlivnitelných jde o některé choroby (chronické revmatické a chronické střevní nemoci, chronická nefrologická onemocnění, některé endokrinologické choroby), některé léky nezbytné pro léčbu jistých chorob. Pro osteoporózu jsou i genetické předpoklady.

Jaké potíže by měly člověka varovat a přimět k návštěvě lékaře? Na koho se obrátit? Je potřeba doporučení praktického lékaře?

Při osteoporóze pacient nemusí mít žádné subjektivní obtíže. Pokud jsou obtíže (např. bolesti páteře), jedná se mnohdy již o následky onemocnění (tj. zlomeninu obratlového těla), kterým je však lepší předcházet právě vyšetřením. To je nebolestivé a pro organismus zcelane významně zatěžující.


Autor: Depositphotos.com

Při osteoporóze nemusíte mít žádné subjektivní obtíže, a pokudpociťujete obtíže například v podobě bolesti páteře, jedná se mnohdy již o následkyonemocnění

Na vyšetření mohou odesílat své pacienty lékaři všech odborností – zejména v rámci prevence pacienty v klimakteriu, pacienty, kteří utrpěli nízkoprahovou zlomeninu, při obtížích s páteří (nutno zde myslet i na pacienty, kteří mají nižší tělesnou výšku než za mlada, chronicky nemocné, revmatické, endokrinologické, nefrologické, střevní nemoci), u mladistvých při poruchách příjmu potravy.

TIP: Poukazy na vyšetření mají omezenou platnost. Dejte si na to pozor

Do jaké míry je toto onemocnění vážné? K čemu až může vést? Jak člověka limituje v běžném životě?

Samotné zjištění onemocnění není až tak závažné, spíše ev. následky z něho plynoucí, tj. fraktura kosti. Např. zlomenina kosti stehenní je fatální pro deset až dvacet procent nemocných, pro zbytek znamená osobní utrpení, ztrátu sebeobsluhy, zvýšené úsilí okolí (laické iodborné) při péči o tyto nemocné. Neposledně i zde platí, že prevence je mnohokrát levnější než léčba.

Jak se onemocnění diagnostikuje?

Dnes je nejběžnější vyšetření metodou DXA (dvouenergiová rentgenová absorpciometrie), která pro stanovení kostní hustoty využívá energii emitovaného rentgenového paprsku. Vyšetření je časově nenáročné (cca patnáct minut), není potřeba předchozí příprava pacienta, není nutné provádět nalačno, je nebolestivé, rtg zátěž je nevýznamná.

V čem spočívá léčba onemocnění? Jaká je její úspěšnost? Dochází k úplnému vyléčení, nebo pouze zpomalení nemoci?

Smyslem léčby je udržet množství a kvalitu kostní hmoty, aby se zabránilo zlomeninám a ev. jejich nepříjemným následkům. Základem léčby je vždy přiměřený příjem vápníku (potravou, ev. doplňkymin. 1 g/d), vitamínu D (D3 800 IU/d) a přiměřená fyzická zátěž. Další specifická antiporozní terapie je na základě nálezu DXA snímků, laboratorních výsledků, vždy je nutno přihlédnout k osobní anamnéze léčeného pacienta (včetně lokalizace a množství fraktur), k jeho prodělané i současné terapii, léčeným nemocím, prodělaným operacím.

Hustota kostní density není neměnný stav, nelze si však myslet, že lze osteoporózu zcela vyléčit, lze jen zastavit její další progresi. Terapie je dlouhodobá, musí být komplexní, vyžaduje trpělivost – proto je důležitá prevence, včasné rozpoznání rizikových pacientů – jejich vyšetření, ev. zahájení terapie, dříve než dojde k rozvinutí choroby.

Jaké prvky jsou důležité pro zdravé kosti?

Pro předcházení i léčbu osteoporózy je důležitá zdravá životospráva, dostatek pohybové aktivity, dostatek vápníku (mléčné výrobky, listová zelenina, luštěniny, ořechy, mák i další semínka) a vitamínu D (ryby – zejména mořské), naopak škodí nadměrné přijímání fosforu (limonády, maso, tavené sýry), nadměrné solení, paradoxně vysoký obsah vlákniny v potravě snižuje vstřebávání kalcia střevem.

Čeho je nutné se při osteoporóze vyvarovat (např. určité činnosti, sporty atp.)?

Pokud je již u pacienta diagnóza osteoporózy jasná, doporučujeme nepraktikovat rizikové sporty, zvedání těžkých břemen, poučujeme o bezpečném pohybu v domácím prostředí (vhodné osvětlení, nevhodné pohyblivé koberečky apod.), je třeba upozornit na rizika při užívání léků na spaní. Vhodná je dynamická pravidelná zátěž zaměřená na zvýšení svalové síly, zlepšení koordinace pohybu – tímto se redukuje riziko pádu, a tím i zlomeniny. Je třeba omezit kouření, vyhnout se vyššímu příjmu alkoholu, dodržovat dietu bohatou na vápník a dostatek vitamínu D.

Odbornás polupráce:

Kolektiv lékařů Osteocentra Brno

Osteologické centrum se zabývá diagnostikou a léčbou osteoporózy a dalších poruch kostního metabolismu. Centrum vzniklo v Brně v r. 1994 a od té doby zde bylo vyšetřeno přes sto tisíc pacientů.

Osteologie je poměrně nový obor, který v sobě při léčbě osteoporózy a jiných metabolických onemocnění skeletu spojuje přístup několika medicínských specializací, hlavně vnitřního lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie, gynekologie, klinické biochemie, zobrazovacích metod atd.

Autor článku

Psaní článků pro internetové magazíny se věnuje již od roku 2010. Na serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na zdravotní problematiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).