Hlavní navigace

Očkování v dětství a nemoci v dospělosti: Souvisí spolu?

31. 3. 2016

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Americký publicista tvrdí, že z odborných studií vyplývá souvislost mezi ochranou před běžnými dětskými nemocemi a rizikem smrtelných chorob v dospělosti. Kdo je očkovaný a neprodělá tudíž spalničky či příušnice, má podle něj vyšší riziko civilizačních onemocnění. Jeho závěry jsou nesmyslné a lživé, hodnotí čeští vakcinologové.

Neil Z. Miller je autor známý zejména mezi lidmi, kteří se zajímají o očkování, respektive hledají i jiné než oficiální informace. I v češtině vyšla jeho kniha Co možná nevíte o očkování (orig. Are They Really Safe and Effective?). Coby publicista se problematikou dlouhodobě zabývá, upozorňuje na sporné otázky kolem vakcinace a kritizuje americký systém povinného očkování.

„Pátrající novinář“, který usiluje zejména o šíření informací mezi rodiči, publikoval nedávno článek na serveru Naturalnews.com. Zabývá se v něm možnými souvislostmi mezi očkováním proti dětským nemocem a rizikem civilizačních chorob v pozdějším věku. Se závěry, které Neil Miller vyvozuje z několika odborných studií, naši odborníci nesouhlasí.

Infekce, nebo injekce? Miller dává do souvislosti očkování a nemoci v pozdějším věku

V článku nazvaném Infekce, nebo injekce? Vakcíny, srdeční choroby a rakovina (Infections or injections? Vaccines, heart disease and cancer) Neil Z. Miller píše: „Přestože po zavedení vakcinace proti spalničkám a příušnicím klesl počet případů těchto onemocnění, vědci zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Například velká japonská studie z počátku roku 2015 zjistila, že spalničky a příušnice prodělané v dětském věku výrazně chrání před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti.“

Autor článku uvádí, že z pozorování vyplynulo, že muži, kteří v dětství prodělali spalničky, vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve srovnání s těmi, kteří se s tímto onemocněním nesetkali. Menší pravděpodobnost úmrtí na mrtvici mají mít muži s prodělanými příušnicemi. Pokud muži měli obě zmíněné nemoci, mají dle Millera navíc i snížené riziko úmrtí na srdeční infarkt. Obdobně ženy, jež v dětství prodělaly spalničky i příušnice, vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a jsou i podobně odolnější proti mrtvici. „Tyto výsledky by mohly být vysvětlovány tzv. hygienickou hypotézou, která předpokládá, že infekce prodělané během dětství jsou nezbytné pro normální vývoj buněk imunitního systému,“ píše Neil Z. Miller.

Autor v textu dále probírá možné souvislosti vakcinace a rakoviny. Respektive ochranného vlivu chorob prodělaných v dětství proti různým druhům nádorového onemocnění. „Mladší sourozenci méně často onemocní rakovinou než ti prvorození, protože byli v dětství častěji vystaveni infekcím od svých sourozenců. Také děti, které se brzy dostávají do dětských zařízení, bývají ze stejného důvodu lépe chráněny proti rakovině. Naopak vakcinace nedává dětem příležitost setkat se s přirozenou nákazou – a právě tento ´deficit´ jim může v dospělosti přinášet zvýšení rizika vzniku rakoviny,“ vyvozuje ze studií. Problém je v tom, že studie k podobným závěrům nedošly, alespoň podle prof. Romana Chlíbka z České vakcinologické společnosti.

Co zjistila „japonská studie“

Prvním upozorněním českých vakcinologů je, že Neil Z. Miller nečerpá přímo ze studie, která ve skutečnosti probíhala v letech 1988–1990, ale z poznatků publikovaných v roce 2015 v časopise Atherosclerosis autory Yasuhiko Kubota a spol.

„Není pravda, že by japonská studie potvrdila ´výrazně´ protektivní účinky nákazy spalničkami a příušnicemi před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti,“ říká Roman Chlíbek. „Studie pouze ukázala na to, že výskyt spalniček a/nebo příušnic byl spojen s nižším rizikem úmrtí na onemocnění srdce způsobené aterosklerózou,“ a dále vyjmenovává základní fakta a limitace publikované studie:

  • Studie neprobíhala (jak se píše v článku) v roce 2015, ale v letech 1988–1990. Jedná se také o geneticky specifickou skupinu sledovaných osob, mezi které Japonci patří.
  • Jedná se „pouze“ o tzv. popisnou (deskriptivní) epidemiologickou studii, která neprokazuje žádný příčinný vztah.
  • Přítomnost či nepřítomnost spalniček a/nebo příušnic u sledovaných osob byla zjišťována jenom pomocí dotazníku – tedy podle toho, na co si kdo vzpomene, což nemusí korespondovat s realitou, zvláště jedná-li se o dětská onemocnění, při faktu, že věk dotazovaných byl 40–79 let. Prodělané nemoci nebyly nijak ověřovány.
  • Studie nezískala informace o tom, v jakém věku osoby nemoc prodělaly.
  • Studie si pouze všímala, kdo byl a kdo nebyl vystaven možné nákaze spalničkami a/nebo příušnicemi, nesledovala žádná jiná infekční onemocnění, která také mohou ovlivnit riziko úmrtí.
  • Za sledovaný údaj si studie stanovila úmrtí (end point studie), nikoli samotnou diagnózu kardiovaskulárního onemocnění, což mohlo vést ke špatné diagnóze.
  • Ve studii se připouští, že zvýšená hygiena a malá promořenost jinými, zcela běžnými infekcemi, může mít negativní dopad na ochranný efekt buněk imunitního systému na vznik aterosklerózy.

„Tyto limitace připouštějí ve své publikaci také samotní autoři,“ uvádí prof. Chlíbek.

Vakcinologická společnost s Millerovými závěry nesouhlasí

Neil Z. Miller v článku na serveru Natural News dále odkazuje na svoji další publikaci Miller's Review of Critical Vaccine Studies a v ní uvedené příklady, kterými dokládá ochranné působení dětských nakažlivých nemocí proti různým chorobám v dospělosti.

Roman Chlíbek naopak uvádí práce, které potvrdily např. negativní vliv infekce virem spalniček/pásového oparu na mozkové cévy a s tím související zvýšené riziko vzniku mozkové mrtvice. „Proto např. očkování proti pásovému oparu může snížit riziko vzniku tohoto smrtelného onemocnění,“ uvádí epidemiolog. A ještě doplňuje: „Autorský kolektiv z Japonska mimo jiné také ze stejného souboru japonských dospělých osob (více jak sto tisíc lidí) publikoval další zajímavý závěr, že ve vyšším riziku úmrtí na kardiovaskulární choroby jsou osoby, které trpí zácpou a užívají projímadla, nebo osoby, které nekonzumují ovoce a zeleninu.“

Česká vakcinologická společnost prostřednictvím prof. Chlíbka nesouhlasí se závěry amerického novináře. Neil Z. Miller v článku shrnuje: „Choroby srdce, rakovina a mrtvice způsobují jen v USA více než polovinu všech úmrtí. Můžeme se oprávněně dohadovat o tom, zda ochrana před běžnými nemocemi v dětství a s ní související zvýšení rizika smrtelných chorob v dospělosti je dobrá nebo špatná věc. Tato souvislost tu ale existuje a musí být brána v úvahu, když chceme poctivě zvážit poměr rizik a přínosů při vakcinacích. Tato informace musí být předkládána všem rodičům a ti musí mít volné ruce při volbě vakcinací pro své děti. Jen tehdy budeme moci hovořit o informovaném souhlasu rodičů a o dodržování základních lidských práv.“ 

Čeští vakcinologové považují závěry autora článku za čistě spekulativní a vědecky nepodložené. „Proto mezi jeho lživý závěr patří, že existuje souvislost mezi ochranou dětí před běžnými nemocemi v dětství (rozuměj tedy očkování) a zvýšeným rizikem smrtelných chorob v dospělosti,“ uvádí prof. Chlíbek. Podle jeho komentáře k tomuto závěru nedošli, a ani nemohli dojít autoři popisné studie.

„Podobně bychom mohli uvést, že aplikace živé vakcíny proti spalničkám a příušnicím v dětství stimuluje potřebné buňky imunitního systému, prakticky stejné buňky jako infekce (vakcinace živou vakcínou je vlastně simulace přirozené nákazy) a proto vakcinace přináší ochranný efekt nejenom před spalničkami a příušnicemi, ale také před vznikem aterosklerózy a úmrtí na kardiovaskulární choroby,“ říká vědecký sekretář České vakcinologické společnosti a uzavírá:„Na základě japonské publikace ani autoři ani naše odborná společnost nenalezla žádnou souvislost mezi očkováním proti spalničkám a příušnicím v dětství a vyšším rizikem úmrtí na kardiovaskulární choroby nebo mozkové příhody.“

Neil Z. Miller

Americký novinář zabývající se lékařským výzkumem, autor několika knih o očkování. Ředitel Global Thinktwice Vaccine Institute (www.thinktwice.com), nakladatelství a platformy pro výměnu informací se zaměřením na vakcinaci.

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.

Odborník na očkování a prevenci infekčních onemocnění, epidemiolog. Je vedoucím katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a vykonává funkci vědeckého sekretáře České vakcinologické společnosti. Je autorem řady tuzemských i zahraničních odborných prací a dvou knih.

Odkazy:

Neil Z. Miller: Infections or injections? Vaccines, heart disease and cancer (www.naturalnews.com)

V češtině: Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny, volně dostupné na webu www.zmok.webnode.cz (citace použity se souhlasem autora překladu)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).