Rakovina

azbestóza, nemoc plic, plíce, plicní ventilátor

Nádorové onemocnění, neboli rakovina je označení pro různorodou skupinu chorob, jejichž společným rysem je poškození některé skupiny buněk. Ty se pak vymknou kontrole a začnou relativně autonomně růst.

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká tam, kde se nejvíce množí buňky. To je například dýchací a trávicí soustava,  nebo v buňkách, které jsou stimulovány hormony. Sem patří zejména prostata, vaječníky a prsy.

V některých případech se jedná o poměrně neškodný buněčný růst, například v případě bradavic. V jiných případech, například u nádorů krve (leukémie) může dojít k velmi rychlému zahubení postiženého.

Velkou roli při nádorovém onemocnění hraje vliv prostředí a životospráva a v některých případech je souvislost více než patrná. Například kouření a rakovina plic, nebo nízký příjem vlákniny, nadbytečný příjem energie, málo pohybu a podobně souvisí s jinými druhy rakoviny.

Nádorové onemocnění je jedním z nejobávanějších onemocnění, které může postihnout každého člověka napříč věkovými skupinami. V dětském věku bývají nádory podmíněné vrozenou poruchou některého z opravných mechanizmů DNA.

Část těla: břicho, genitouritální ústrojí, hlava, hrudník, krev, kůže

Délka léčby: dlouhodobá, nevyléčitelná

Způsob léčby: nutná hospitalizace

Věk: děti, dospívající, dospělí, senioři

Vaše zkušenosti s nemocí Rakovina