Hlavní navigace

Obchodní řetězce v ČR – ignoranti zákona

Helena Singerová

Podle nové chemické politiky Evropské unie – REACH,  musejí výrobci a dovozci chemikálií do stanoveného termínu ohlásit jejich vlastnosti (registrace). Děti Země se dotazovaly několika desítek obchodních řetězců, zda jimi vyráběné nebo prodávané zboží obsahuje některou z 15 nebezpečných látek oficiálně zařazených na seznam „látek vzbuzujících mimořádné obavy“ dle zmíněné evropské směrnice. Výsledek byl šokující: Řada firem v zákonné lhůtě vůbec neodpověděla. Jiné sice formálně odpověděly, ale…

Doba čtení: 1 minuta

Podle nové chemické politiky Evropské unie – REACH,  musejí výrobci a dovozci chemikálií do stanoveného termínu ohlásit jejich vlastnosti (registrace).

Děti Země se dotazovaly několika desítek obchodních řetězců, zda jimi vyráběné nebo prodávané zboží obsahuje některou z 15 nebezpečných látek oficiálně zařazených na seznam „látek vzbuzujících mimořádné obavy“ dle zmíněné evropské směrnice. Výsledek byl šokující: Řada firem v zákonné lhůtě vůbec neodpověděla. Jiné sice formálně odpověděly, ale neposkytly informaci o výskytu nebezpečných chemikálií, ačkoli jim tuto povinnost už více než půl roku evropská směrnice ukládá.

Nejlepší hodnocení získala IKEA, která poskytla podrobnou odpověď a prokázala aktivní snahu minimalizovat prodej výrobků obsahujících nebezpečné chemické látky. „Nejhůře hodnotíme firmy Hornbach, Asko nábytek, Koberce Trend, Svět koberců, Kik textil a Non-Food, Rossmann a Schlecker, které dodnes na dotaz vůbec neodpověděly,“ uvedl Hyťha z Dětí Země.