Hlavní navigace

Návrat z dovolené: kdy musíte na testy na covid-19 a kde najdete příjezdový formulář

9. 7. 2021

Sdílet

 Autor: Jeshoots, Jan Vasek / Creative Commons, podle licence: Public Domain
Pro návrat ze zahraničí do České republiky, ať již po dovolené, nebo při cestování z jiných důvodů, platí od 9. července nová pravidla. Závisí na míře rizika nákazy covidem v dané zemi i dalších okolnostech.

Obecně platí, že před příjezdem je třeba vyplnit Příjezdový formulář a dále na vlastní náklady podstoupit test na covid-19. Od 9. července je očkování uznáváno až 14 dnů po poslední dávce. Veškeré skutečnosti a výjimky musí být člověk schopen doložit, například písemným prokázáním, že se na něj vztahuje daná výjimka.

Co se dozvíte v článku
 1. Příjezdový formulář pro vstup do ČR
 2. Příznaky covid-19 musíte hlásit
 3. Covid a dovolená 2021
 4. Zelené a oranžové země – s nízkým a středním rizikem nákazy
 5. Červené země – s vysokým rizikem nákazy
 6. Tmavě červené země – s velmi vysokým rizikem nákazy
 7. Černé země – s extrémním rizikem nákazy
 8. Podmínky samoizolace
 9. Výjimky z opatření

Příjezdový formulář pro vstup do ČR

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění covid-19 je požadováno vyplnění údajů. Mají umožnit orgánům ochrany veřejného zdraví kontaktovat vás v případech, kdy bude zjištěno, že jste mohli být během cesty nakaženi jinou osobou nebo že vy sami jste mohli být zdrojem nákazy pro ostatní cestující.

Příjezdový formulář je dostupný na internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz.

Příznaky covid-19 musíte hlásit

Všichni, kdo od 9. července 2021 vstoupí na území České republiky, mají povinnost neprodleně oznámit jakékoliv příznaky počínajícího infekčního onemocnění. Zejména se jedná o zvýšenou teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu čichu, celkovou slabost, případně další příznaky. Oznámení se provádí telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému lékaři.

Další opatření se liší zejména podle země, ze které se člověk vrací. Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

Covid a dovolená 2021

Zelené a oranžové země – s nízkým a středním rizikem nákazy

Je nařízeno před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář a disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Test lze ve většině případů absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území ČR, pokud necestujete ze zemí se středním rizikem výskytu onemocnění covid-19 hromadným dopravním prostředkem.

Neplatí mj. pro očkované osoby s certifikátem o provedeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 před max. 180 dny.

Červené země – s vysokým rizikem nákazy

Je nařízeno před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář a disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek.

Dále platí povinnost podrobit se po návratu, a to nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky, RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutno podrobit se samoizolaci.

Opět neplatí mj. pro očkované osoby s certifikátem o provedeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 před max. 180 dny.

Tmavě červené země – s velmi vysokým rizikem nákazy

Je nařízeno před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář a disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek.

Nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky platí povinnost podrobit se RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Dále do doby výsledku testu zůstat v samoizolaci.

Neplatí mj. pro očkované osoby s certifikátem o provedeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 před max. 180 dny.

Černé země – s extrémním rizikem nákazy

Z důvodu možného šíření nových variant viru ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací (černá kategorie), pokud to není bezpodmínečně nutné.

Před vstupem na území České republiky je třeba předložit vyplněný Příjezdový formulář a disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Dále potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky.

Do 24 hodin od vstupu na území ČR je povinnost podrobit se RT-PCR testu. Následně nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na naše území podrobit se opět RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku tohoto testu zůstává člověk v samoizolaci. V přesně daných situacích při opuštění bydliště platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek, a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.

Podmínky samoizolace

Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot (s výjimkou po návratu z „černých“ zemí),
 • akutních cest do zdravotnických zařízení,
 • cest do zařízení sociálních služeb (s výjimkou po návratu z „černých“ zemí),
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí (s výjimkou po návratu z „černých“ zemí),
 • pohřbů (s výjimkou po návratu z „černých“ zemí).

Výjimky z opatření

Výše uvedené podmínky pro vstup na území ČR neplatí zjednodušeně mj. pro pracovníky mezinárodní dopravy, v případě tranzitu max. do 12, ev. 24 hodin, pracovníky diplomacie, děti do 6 let a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou. Dále pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty ad.

Podrobnosti ohledně jednotlivých uznávaných testů, certifikátů či výjimek najdete v aktuálním Opatření v plném znění.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).