Hlavní navigace

Prvňák by měl mluvit bezchybně, říká logopedka

22. 8. 2012

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
ROZHOVOR – Šišlání může být chvíli roztomilé. Podle klinické logopedky Ilony Kejklíčkové jsou už tři roky věku dítěte prvním milníkem, kdy je třeba věnovat pozornost úrovni jeho řeči.

Před začátkem školního roku je více než jindy palčivější otázka správné výslovnosti. Dítě, které poprvé vyráží mezi nové spolužáky, může špatné „er“, patlání a šišlání cítit jako svůj hendikep. Obává se reakce učitele a posměchu dětí. Nakolik jsou jeho obavy oprávněné a co se s tím dá dělat?


Autor: Soukromá klinika LOGO

Ilona Kejklíčková: Na to, že se to srovná věkem“, raději nespoléhejte

„Logopedické problémy mohou být závažnou komplikací prosazení dítěte v kolektivu, potíže mohou přerůst i do specifických poruch učení,“ říká Ilona Kejklíčková, která se na klinice LOGO (www.mojeklinika.cz) věnuje nejen běžným vadám řeči, ale pomáhá také dětem s rozštěpovou vadou, autistům i lidem po mrtvici.

Jaké jsou nejčastější vady řeči?

Mezi nejčastější vady řeči u dětí řadíme patlavost (nesprávnou výslovnost jedné či více hlásek), vývojovou dysfázii a poruchy plynulosti tempa řeči. Rovněž se u dětí školního věku stále častěji setkáváme se specifickými poruchami učení – dyslexií, dysgrafií apod.

Dá se o vadách řeči mluvit jako o zdravotním problému? Co řeší zdravotnická logopedie?

Klinická logopedie je samostatná odbornost ve zdravotnických odvětvích a zabývá se diagnostikou a terapií vad řeči, poruchami sluchu a hlasu. Poskytuje odbornou péči pro malé děti, například s rozštěpovou vadou, dětem, které nekomunikují, autistickým dětem až po dospělé klienty například po cévních mozkových příhodách.

Jak mohou rodiče poznat, že je v tomto směru vývoj jejich dítěte správný, a co signalizuje, že je něco v nepořádku?

Vývoj řeči obvykle sledují nejen samotní rodiče dítěte, ale i dětský lékař a paní učitelky v mateřské škole. Mnohdy rovněž rodiče srovnávají řeč svého dítěte s jeho vrstevníky. Pokud dítě do tří let např. netvoří věty nebo jeho výslovnost neodpovídá normě, se kterou se setkají rodiče u dětského lékaře nebo i logopeda, je nutné vyhledat odbornou logopedickou pomoc.

V čem logopedický problém dítě omezuje? Komplikuje spíše vztahy, nebo učení?

Nesprávná výslovnost nebo i jiný logopedický problém může být závažnou komplikací prosazení dítěte v jeho kolektivu, ale i pokud neřešíme opožděný vývoj řeči a další potíže s tím spojené, může tato potíž přerůst do specifických poruch učení a dítě může mít potíže posléze i ve škole.

Můžu se v některých případech jako rodič spoléhat na to, „že se to srovná věkem“?

Tato oblíbená fráze některých rodičů není zcela správná. Pokud dítě koktá nebo např. v pěti letech nevyslovuje správně sykavky, L nebo vibranty R, Ř, je třeba vyhledat pomoc logopeda. Vhodnější je nespoléhat na „ srovnání problému věkem“, ale konzultace u logopeda je velmi vhodným krokem.

Přečtěte si: Klid, dokonalý rodič neexistuje!

Jsou i vady řeči dědičné?

Ano, některé vady řeči mohou být i dědičné nebo alespoň částečně.

Pokud se rodič, buď sám, nebo třeba na doporučení pediatra rozhodne vyhledat odbornou pomoc, jak má postupovat? Čím se jednotlivá pracoviště a logopedi liší?

V České republice je systém logopedické péče takový, že každý klinický logoped je vzdělán ve všech oblastech poruch komunikace, takže by měl zvládat veškeré poruchy a vady řeči. V praxi je to ale trošku diferencované, existují odborníci na některé diagnózy, nebo můžete vyhledat větší pracoviště, kde je několik odborníků, kteří se vzdělávají na specializované případy. Na stránkách odborné společnost klinické logopedie www.klinickalogopedie.cz je možné vyhledat adresář pracovišť a klinik.

Máte nějaký tip, jak poznat vhodného logopeda? Vím jednak o případech, kdy dítě logopedie velmi bavila, ale nevedla k žádnému zlepšení, a naopak o neoblíbených logopedech (ať už dětmi nebo rodiči, kteří dostali vynadáno za špatné cvičení ap.), ale s výbornými výsledky.

To je těžké, nikoho bych nyní nechtěla jmenovat. Pokud ale logoped nenaváže s dítětem i s jeho rodičem dobrý kontakt a spolupráci, a po několika sezeních nevidíte pokrok, hledala bych pomoc jinde. Správný logoped by se měl neustále vzdělávat a rozvíjet svoje schopnosti, nebojte  se svého logopeda zeptat, jaká absolvoval v poslední době školení, popř. kongresy. Ten, který se neustále vzdělává, na váš dotaz rád a obratem se zájmem odpoví…

Kolik stojí logopedie? Platí se vždy, nebo je i „na pojišťovnu“?

Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce. Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem, jako je vyšetření řeči pro přijetí ke studiu, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku. Také pokud je logopedie prováděna častěji, nad rámec úhrad zdravotní pojišťovny, je hrazena pacientem.

Jaký je váš pohled na „kroužky logopedie“ ve školkách nebo školách s proškoleným pedagogem? Setkala jsem se s názorem, že podobné akce dítěti spíše ublíží, ale také s opačným tvrzením v duchu „každé procvičování dobré“.

Logopedie je odborná činnost, která by měla být prováděna pouze odborníky. Nejedná se o činnosti, které se dají lehce nahradit. Navíc, pokud se jedná o vážnější logopedický problém, potom má logopedická reedukace (náprava) svoje pravidla a dané posloupnosti, takže by s dítětem měl pracovat jen jeho logoped a rodič, který je logopedem proškolen.

Kam až může vést zanedbání péče o vady řeči?

Zažila jsem ve své praxi několik zanedbání rozvoje řeči, která v dospělosti jedince handicapovala hlavně po stránce psychické v oblasti jeho sebevědomí. Jednalo se o člověka, který měl zastávat společensky velice významné místo, ale jelikož jeho řeči nebylo rozumět, tuto šanci prohrál…

Na závěr se vrátím k úvodu a blížícímu se začátku školního roku. Pokud jde moje dítě do první třídy, má již mluvit bezchybně, nebo má ještě nárok na nějaké to „šišlání“?

Při nástupu dítěte do první třídy by jeho řeč měla být v pořádku, tedy bezchybná.

PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D
Klinický logoped a soudní znalec ve zdravotnictví – klinické logopedii
Soukromá klinika LOGO s.r.o.
www.moje-klinika.cz

Čtěte dále: Kolik stojí školák? Minimálně pět a půl tisíce

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).