Hlavní navigace

Kontrola: VZP platila dvěma firmám i 40× vyšší částky, než je běžné

27. 1. 2017

Sdílet

 Autor: VZP
Největší česká pojišťovna VZP má problém. Během rozsáhlé kontroly vyšly na povrch závažné nesrovnalosti v hospodaření. Podle výsledků kontroly měla pojišťovna platit kapitálově propojeným poskytovatelům OmniLab a Nemocnici sv. Alžběty téměř čtyřicetkrát vyšší částky, než je běžné. Případem se již zabývá Policie ČR.

Kontroloři Ministerstva financí prověřili revizní systém pojišťovny a úhradu poskytovatelům laboratorní péče, dodržování zákona o veřejných zakázkách a výdaje z Fondu prevence. Zjistili tak, že kapitálově i personálně propojení poskytovatelé ambulantní péče (Nemocnice sv. Alžběty s.r.o.) a laboratorní péče (OmniLab s.r.o.) spolupracovali při vykazování zdravotní péče, která byla pro pojišťovnu extrémně drahá a u níž vše nasvědčuje tomu, že její poskytnutí buď ani neproběhlo, či nebylo provedeno důvodně.

Za každého pacienta odeslaného do OmniLab oddělením imunologie a alergologie Nemocnice sv. Alžběty účtoval OmniLab pojišťovně v roce 2009 více než 25 000 bodů, v roce 2010 více než 43 000 bodů, o rok později již přes 83 500 bodů. V dalším roce se průměrný počet bodů na pacienta snížil na 55 000 bodů, ale již v roce 2013 se opět vyšplhal na rekordních 114 400 bodů a o rok později dosáhl 109 000 bodů. Přitom péče účtovaná pojišťovně za pacienty odeslané do OmniLab ostatními ambulancemi, které nebyly s OmniLab kapitálově propojeny, v těchto letech dosahovala dvou až tří tisíc bodů na pacienta. Péče účtovaná kapitálově propojenými subjekty – Omnilab a Nemocnice sv. Alžběty – tedy byla téměř čtyřicetkrát dražší, než je běžné.

Úhrada za zdravotní výkony společnosti OmniLab od VZP ČR se zvýšila z 19 mil. Kč v roce 2009 na 35 mil. Kč o rok později, 87 mil. Kč v roce 2011, 81 mil. Kč v roce 2012, 121 mil. Kč v roce 2013 až na 138 mil. Kč v roce 2014.

„Kontrola Ministerstva financí odhalila zásadní pochybení a trestuhodnou laxnost Všeobecné zdravotní pojišťovny při revizní činnosti. V důsledku toho přišla pojišťovna o desítky milionů korun z veřejných prostředků,“ konstatoval k výsledkům kontroly ministr financí Andrej Babiš a dodal: „Do budoucna budeme prosazovat, aby zdravotní pojišťovny neuzavíraly smlouvy s poskytovateli péče s nejasnou vlastnickou strukturou.“

Revize VZP podvod také odhalila, ale neřešila

Pochybnosti vzbuzuje i přístup VZP ČR. Pojišťovna svou revizní činností odhalila známky podvodného chování, které dokonce vedlo k výpovědi smlouvy s oběma poskytovateli. Později však bez zjevného důvodu své výpovědi vzala zpět a poté dokonce poskytovatelům prodloužila smlouvu na další období. Před prodloužením smlouvy provedla pojišťovna u poskytovatelů fyzickou revizi, která však svou důkladností zdaleka neodpovídala závažným zjištěním předchozích revizí. Za celou dobu se VZP ČR nezabývala ani otázkou extrémně vysoké nákladovosti OmniLab v případě pacientů odeslaných do laboratoře majetkově propojené Nemocnice sv. Alžběty.

V souvislosti s tím byla odhalena i chybovost v procesu vyčíslování a následného uplatňování výsledků revizí a včasného vykazování škody. Dále kontrola upozornila na významný podíl neřešených stížností pojištěnců regionální pobočky Praha na vykázanou péči, kterou nečerpali. Podle kontrolní skupiny došlo k selhání v systému delegování pravomocí a kontrolních mechanismů uvnitř VZP ČR. Ta přes zjevný, revizí odhalený postup fiktivního vykazování péče umožnila bez průkazného zdůvodnění jeho pokračování.

Preventivní akce VZP mohly být jen marketingového charakteru

Problémy byly odhaleny i ve veřejných zakázkách malého rozsahu, například u zakázky „Dny zdraví – zdravé nohy“. Nabídky byly hodnoceny podle ceny poradenských služeb (sazba za jednoho vyšetřeného účastníka akce). Cena poradenských služeb však tvořila pouze cca jedno procento celkové nabídkové ceny (která dále zahrnovala např. i propagaci akce) a ve skutečnosti pak mohla zvítězit nabídka, která by zdaleka nebyla finančně nejvýhodnější.

Kontrola se dále zabývala odůvodněním účelnosti využívání prostředků z Fondu prevence. Zkoumané preventivní akce byly akce spíše marketingové charakteru. Kontroloři upozornili VZP ČR, že absencí dílčích analýz či obecně vyhodnocení deklarujících přínos jednotlivých preventivních projektů pojišťovna opomíjí zákon o finanční kontrole. Ten jí ukládá povinnost vyhodnocovat, zda vynakládání veřejných prostředků je účelné, efektivní a hospodárné.

A co na to VZP?

„Prakticky všechna významnější zjištění, k nimž kontrola dospěla, spadají do období hluboko před nástupem stávajícího managementu. Odehrála se navíc na nižší manažerské úrovni v jedné z regionálních poboček,“ hájí se VZP v čerstvě vydané tiskové zprávě.
Nové vedení pojišťovny, které nastoupilo v roce 2013, už prý přijalo nápravná opatření, aby se nic z vytýkaných nedostatků nemohlo opakovat. „VZP přivítala, že jí déle než roční práce desítek ministerských kontrolorů pomohla identifikovat několik slabších míst v nastavených procesech. Také proto VZP s kontrolory od počátku spolupracovala s maximální otevřeností a vstřícností,” píše největší zdravotní pojišťovna v Česku.

Zdroj: TZ VZP

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).