Hlavní navigace

Jak je důležité zpívat dětem ukolébavky

15. 8. 2011

Sdílet

 Autor: SXC
Uspat děti je občas maxi výkon. Pomůže vůbec něco z tradičních rad? A jak mohou pomoci ukolébavky? Budete se divit, ale ukolébavky dětem hodně pomáhají…

Ukolébavky jsou nedílnou součástí folklóru, která přežila do dnešních dnů. Tyto prosté, melodické písně od pradávna doprovázely děti do sladkého světa snů a ani v dnešní době neztratily nic ze svého nenahraditelného významu. Používání těchto tradičních – nebo i vlastních, vymyšlených – melodií nejen dokáže maličké uklidnit a uspat, ale pomáhá i matkám. Upevňuje pouto k dítěti a může jim i významně ulehčit břímě každodenní rutiny. Proč je tak důležité, aby matky svým dětem zpívaly?

Matčin hlas je nejlepší


Autor: SXC

Novorozenci a jednoměsíční děti upřednostňují hlas matky před jiným ženským hlasem. Plod se učí již v prenatálním stádiu, a proto prenatální zkušenost s mateřským hlasem může přispět k lepšímu jazykovému vývoji, jakož i k silnějšímu poutu s matkou.

Upřednostňování mateřského hlasu může být způsobeno prenatální zkušeností dítěte během třetího trimestru, ve kterém dítě v lůně slyší mateřskou řeč a začíná ji preferovat. Již po pouhých 12 hodinách kontaktu se svou matkou novorozenci rozlišují mezi hlasem své matky a hlasem jiných žen.

Upřednostňování mateřského hlasu zřejmě ukazuje na to, že krátké poporodní období je zásadně důležité pro vytvoření pouta dítě-matka. Teoretizuje se, že naslouchání matčinu hlasu během prvního týdnu života vede k sociální vnímavosti mezi dítětem a matkou, a to zvláště v případě, kdy se děti nacházejí v inkubátoru, a tudíž jsou zbaveni jiných možností kontaktu s matkou.

Zpěv matky a nedonošené děti

Odborníci se domnívají, že prostřednictvím zpívání matka může ovládat emocionální stavy svého miminka, ba dokonce s ním tyto emoce komunikovat. Zpěvem matka dítěti předává pozitivní emoce a důležitá poselství. Výzkumy naznačují, že tyto emocionální nuance regulují stav dítěte, podle potřeby ho dokážou nabudit nebo uklidnit. Jeden výzkum se zabýval rozdílem mezi mluvením a zpíváním a zjistil, že srdeční tep, nasycení kyslíkem a chování nedonošených kojenců více ovlivňuje zpěv než mluvení.

Existují i důkazy, že nedonošené děti mohou rychleji opustit intenzivní péči, pokud bývají vystaveny hudbě. Medicínské žurnály uvádějí, že kojenci přibírají rychleji na váze a zůstávají v inkubátorech kratší dobu, pokud jsou vystaveni určitému přesně vyměřenému, strukturované­mu zvuku.

Novorozeně rozumí hudbě


Autor: SXC

Sandra Trehub, emeritní profesor z University of Toronto, je autorkou řady průlomových studií týkající se rozvoje jazyka a vnímání hudby u kojenců a malých dětí. Její práce naznačuje, že se rodíme se schopností rozumět hudbě. Výzkumnice prováděla testy poslechu hudby s dospělými i s novorozenci a objevila překvapivé shody. Kojenci přirozeně reagují na změny a dávají pozor na vše nové a odlišné.

Trehub a její kolegové využili této skutečnosti k tomu, aby zjistili, jestli děti reagují na muzikální změny. Při jednom pokusu sedělo nemluvně na matčině klíně a sledovalo loutkové představení. K tomu hrála jednoduchá melodie z postranního reproduktoru. V náhodných okamžicích se jednoduchá nota změnila. Ve většině případů se dítě otočilo k reproduktoru, čímž naznačilo, že si všimlo jemného rozdílu. Podobné experimenty ukázaly, že děti umějí rozeznat rozdíly v tónu, melodii, klíči i rytmu stejně (a někdy i lépe) než dospělí.

Lze namítnout, že se dítě po narození naučilo rozeznávat tóny běžné v západní hudbě. Ale druhý experiment takovou námitku zpochybnil. Druhá melodie měla hudební strukturu postavenou na vymyšlené stupnici, neznámé západnímu člověku. Přesto kojenci dokázali rozpoznat odchylné tóny, a to dokonce lépe než dospělí. „Jsem přesvědčena, že tyto dětské schopnosti mají biologický základ,“ říká Trehub. "Hudba velice napomáhá ovládání dětských stavů a uspávání dítěte, zjednodušuje péči o dítě…“

Proč ukolébavka?

Rytmická struktura ukolébavky je jednoduchá a tempo relativně pomalé. Sluchový systém malého dítěte snadno vstřebá jednoduchou melodii a harmonii. „Máme vrozený předpoklad porozumět emoci a významu hudby,“ říká odborník Tramo. Děti při svém žvatlání experimentují se svým hlasem a učí se vytvářet hlasové zvuky tím, že užívají hlasový aparát jako nástroj, který má svou výšku, melodii i určitý rytmus. Prvním hudebním nástrojem tak byl hlas.

přečtěte si ještě: Mateřství 4. týden

Ukolébavky pomáhají vytvořit silné pouto mezi dítětem a jeho rodiči. V čase ukládání do postýlky je blízký kontakt mezi matkou a dítětem důležitý. Dítě musí cítit, že není samo, že je tu někdo, kdo mu pomáhá zbavit se denních starostí. Tyto jednoduché písničky pomáhají vyjevit upřímné pocity. Melodie ukolébavek obsahují něco kouzelného. Uklidňují, utěšují, dávají zapomenout na bolest a pomáhají ke spánku. V mnoha rodinách jsou ukolébavky tradičním závěrem dne, rituálem, bez kterého se neobejdou.

Ukolébavky podněcují jazykový rozvoj

Doktorka Ruth Hewston z University of Warwick tvrdí, že může strukturovaný program zpívání dětem pomoci nejen dětskému rozvoji, ale i matkám. Ve své studii učila rodiče, zvláště matky, aby svým dětem zpívaly. Nejen proto, aby děti uklidnily, ale také aby pomohly jejich vývoji.

A bylo to velmi, velmi pozitivní. Mělo to pozitivní vliv na dětský hlasový vývoj, natolik zřetelný, že děti, kterým rodiče pravidelně zpívaly, vykazovaly znaky toho, že získávaly jazykové dovednosti a rané komunikační schopnosti mnohem dříve než druhá kontrolní skupina. „Nemusíte nutně zpívat formální, tradiční dětské rýmovačky, můžete improvizovat a experimentovat se svým vlastním hlasem, prostě si vymyslet jednoduché písničky, jenom abyste komunikovaly se svým dítětem.“

„Je to stejně důležité a stejně prospěšné pro rozvoj dítěte i pro rodiče k vytváření pouta,“ sděluje Ruth Hewston.

Matky se učí zpívat dětem

V jiné studii, kterou popsala Felicity Baker, byly matky poučeny, jak mají zpívat ukolébavky, aby vytvořily prostředí bezpečí a klidu a podpořily spánek dítěte. Matkám bylo sděleno, že si mohou vybrat jakékoliv ukolébací písně a opakovat je, jak dlouho chtějí. Zpívat měly podle určité posloupnosti – zpočátku používat zpěv, aby odpovídal stupni emocionální intenzity dítěte, čímž se naváže emocionální kontakt.

Poté měly postupně obměňovat ukolébavky a měnit styl zpěvu, aby došlo k posílení intimního kontaktu mezi matkou a dítětem, uklidnění a spánku. Například měly začít zpívat rychlejší ukolébavku s větším tempem, aby se přizpůsobily emocionálnímu stavu znepokojeného dítěte, poté přejít na jinou melodii zpívanou tichým, milým hlasem, aby dítě navodily uvolněnou pohodu a klid. Matky byly rovněž vedeny k tomu, aby používaly tělesný kontakt, jako poplácávání, kolébání, hlazení, kráčení a houpání se v rytmu zpěvu, aby napomohly multisenzorické uvolňující reakci. Nicméně se měly vyhnout tomu, aby dítě přesytily stimuly.

Matky pak byly požádány, aby o svých zkušenostech se zpíváním ukolébavek podávaly hlášení nejméně 4× týdně po šest následujících týdenních období.

Výpovědi matek

Mia: „… ukládala jsem dítě do postýlky, a když byl ještě čilý, začala jsem mu zpívat, zpočátku hlasitěji a rychleji, dokud se prostě nezklidnil… pak jsem změnila melodii, aby odpovídala tomu, kde zrovna byl, až byla opravdu pomalá. Seděla jsem na jedné straně postýlky, překulil se ke mně, nakonec ke mně zdvihl hlavu, jenom jsem ho pohladila a usnul." 

Kathy: „Určitě to zjednodušilo rutinu ukládání do postýlky. Se zpěvem nových ukolébavek se rutina změnila v něco, nač jsem se těšila, ať už mu to zabralo dvě nebo pět minut, než usnul. Bylo v tom ještě víc, bylo to něco, co těšilo jeho i mě. Noční doba je pro mě vždy něčím, co mě znepokojuje, a myslím, že se to hodně zlepšilo. Umožnilo mi to soustředit se více na něj než na spoustu dalších věcí… Neřekla bych, že to ze mě udělalo lepší matku, ale pomohlo to k hezkým, láskyplným chvílím a umožnilo mi to uvědomit si, jaký to mám poklad a jak byste se z něj měli jenom těšit a zapomenout na všechno to nádobí a jiné věci.“ 

Samantha: „…Častokrát, když jsem mu zpívala, cítila jsem v sobě víc energie a možná i trochu menší únavu. Je to jako nějaký další krok v něčem, co umím – umím ho uspat. Není to náhoda, že usne, když ho krmím. Je to takový pocit, že cítíte, že máte věci pod kontrolou a pravděpodobně to mi umožnilo vůči Geoffreymu získat laskavější pocity. Vidím, že nakonec reaguje na něco, co dělám, takže si myslím, že to pozitivně ovlivňuje mé pocity vůči mateřství.“

Mateřské poslání

Stát se matkou představuje jeden z nejnáročnějších úkolů v životě ženy. Dokáže-li ho přijmout se zpěvem na rtech, pomůže tím nejen svému dítěti, ale i sobě; ukolébavky a další dětské melodie ji pomůžou objevit krásu a radost mateřství.

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).