Hlavní navigace

I ty můžeš být hrdinou!

Redakce

Motto z titulku je hlavním poselstvím letošního 6. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku. Do projektu se mohou zapojit děti, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Děti mohou své příběhy sepsat a zaslat poštou nebo prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz do 25. září 2010.

Doba čtení: 1 minuta

Motto z titulku je hlavním poselstvím letošního 6. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku.

Do projektu se mohou zapojit děti, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily.

Děti mohou své příběhy sepsat a zaslat poštou nebo prostřednictvím internetových stránek www.detskycin­roku.cz do 25. září 2010.

Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten výherce, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, obecně prospěšná instituce, občanské sdružení nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.