Hlavní navigace

Bradavice

Objevili jste na kůži podivný výrůstek, který vám sice nijak nepřekáží, ale na okolí působí neestetickým dojmem? Pak se pravděpodobně jedná o bradavici, což je nezhoubný nádor vyvolaný lidským papilomavirem (HPV). Nejčastěji postihuje nohy či ruce, můžete ho ovšem najít také na genitáliích nebo ve vlasech. Léčba se pak vždy odvíjí od velikosti a umístění bradavice, někdy však mohou výrůstky vymizet samy.

Více k tématu:

Co jsou bradavice?

Bradavice představují nezhoubné výrůstky (novotvary) způsobené lidským papilomavirem, které se objevují na kůži a méně často také na sliznicích. Tyto benigní nádory označované také jako verrucae (počeštěně veruka) obvykle bývají zdraví neškodné a pro pacienty tedy představují spíše kosmetický problém. V některých případech ale mohou nemocným přivodit nemalé obtíže, jelikož mají tendenci se po vyléčení vracet.

Co se týče výskytu bradavic, toto onemocnění postihuje muže i ženy stejnou měrou, ale nevyhýbá se ani malým pacientům. Více ohroženy jsou přitom osoby se sníženou obranyschopností organismu, ale také jedinci, kteří trpí nějakým dalším onemocněním, nebo třeba těhotné ženy.

Příčiny

Za rozvoj bradavic je zodpovědná virová infekce lidským kožním papilomavirem (HPV). Ačkoliv se papilomaviry v populaci běžně vyskytují a většina z nich u člověka žádné onemocnění nevyvolává, některé viry z této skupiny mohou způsobit poměrně závažné zdravotní komplikace. Jedná se například o různé infekční kožní choroby, ale také o rakovinu děložního čípku.

Lékaři jsou dnes schopní rozlišit více než sto různých typů lidských papilomavirů, které spadají do čeledi Papovaviridae. Ty je dále možné rozdělit na formy s nízkým, středním a vysokým stupněm malignity. HPV viry se navíc nevyskytují pouze v lidské populaci, ale setkat se s nimi můžete také u jiných živočichů. Jsou však vysoce druhově specifické, takže se ze zvířete na člověka přenést nemohou.

K přenosu lidského papilomaviru může dojít několika různými způsoby. Velmi často se šíří dotekem, kdy do podkoží proniká především na místě drobných poranění, škrábanců, strupů a oděrek. Rozhodně není náhoda, že největší množství bradavic postihuje ruce, nohy a intimní partie. Na těchto místech se totiž nachází velké množství potních žláz, kterými se může virus HPV snadno dostat dovnitř, a tyto oblasti jsou zároveň často namáhané.

Ačkoliv se virus může rychle rozšířit vlivem přímého kontaktu s nakaženou osobou, za rozvojem často stojí také kontakt nepřímý. V takovém případě jsou na vině infikované předměty a prostory, kde je neustále mokro nebo vlhko a lidé se tam navíc většinu času pohybují bosí. Mezi rizikové faktory pro rozvoj bradavic patří například:

 • používání společného ručníku,
 • používání cizích hygienických potřeb,
 • nošení vypůjčené obuvi,
 • chození naboso po koberci,
 • návštěva bazénu a sauny,
 • návštěva veřejných sprch,
 • pobyt v šatnách sportovních zařízení.

Kromě výše zmíněných možností se bradavice mohou šířit také prostřednictvím tzv. autoinokulace, tedy tak, že si pacient vlastním dotekem roznese virus z jednoho místa na další. Pokud člověk s vytvořenými novotvary navíc špatně manipuluje a snaží se je sám odstranit, může infikovanou krví snadno rozšířit virus i do okolí, kde vzniknou nové bradavice. K přenosu infekce však velice často dochází také při pohlavním styku, kdy do organismu viry vstupují traumatizovanou kůží a sliznicí.

Inkubační doba bradavic

Jednotlivé bradavice mají individuální inkubační dobu, která se může pohybovat v rozmezí od několika týdnů až po několik let. Infekce v buňkách totiž přetrvává a může být aktivována vlivem poklesu obranyschopnosti či hormonální nerovnováhy. Člověk přitom může být přenašečem, aniž by sám na těle nějaké bradavice měl a aniž by o tom věděl.

Rozmístění bradavic

Bradavice postihují zhruba pět až deset procent veškerého obyvatelstva a mohou se objevit prakticky kdekoliv na těle. Nejčastěji si však pacienti stěžují na tyto problémy:

 • bradavice na ruce,
 • bradavice na prstu,
 • bradavice na noze,
 • bradavice na chodidle,
 • bradavice na patě,
 • bradavice na zádech,
 • bradavice v podpaží,
 • bradavice na genitáliích,
 • bradavice ve vlasech.

Mezi poměrně časté a pro pacienty nepříjemné problémy patří také bradavice v obličeji, které jsou nepřehlédnutelné a na okolí mohou působit velmi neesteticky. Výrazné bývají například černé bradavice na nose, jejichž výskyt si lidé spojují s příběhy o čarodějnicích, nebo bradavice na očním víčku, které mohou ztížit mrkání a ovlivnit zrak pacienta.

Druhy bradavic

Podle typického místa výskytu lékaři rozlišují pět hlavních typů bradavic, které se navíc liší také svým vzhledem a odolností. Sem patří bradavice pravé, ploché, plantární, nitkovité a genitální.

Pravé bradavice

Nejčastěji se vyskytující formou jsou obecné (pravé) bradavice, které se označují také jako verrucae vulgares. Ty obvykle trápí pacienty mladší 30 let, objevují se převážně na horních končetinách (typicky na hřbetech rukou nebo na dlaních) a vypadají jako hnědé či šedavé hrbolkovité útvary o velikosti špendlíkové hlavičky.

Postupem času se však mohou pravé bradavice dále zvětšovat, vyklenují se nad pokožku a jejich původně hladký povrch zrohovatí, čímž bradavice dostane typický bradavičnatý vzhled. Ačkoliv často bývají izolované, výjimkou nejsou ani vícečetné skupinky nezhoubných útvarů. Ty většinou nebolí, ale pokud začnou zarůstat pod nehet, může být jejich přítomnost pro pacienty velice nepříjemná.

Plantární bradavice

Zvláštní klinickou formou pravých bradavic jsou plantární bradavice, jinak označované také jako verrucae plantares. Ty se objevují na ploskách nohou, kde je kůže ztluštělá, a jejich podoba je tedy výrazně odlišná. Vlivem tělesné hmotnosti a častého namáhání totiž nemohou růst na povrch, a proto se postupem času zanořují do hloubky. Mají navíc tendenci k rychlému šíření a častým recidivám.

Plantární bradavice mají kruhovitý tvar, jejich okraje tvoří bílý prstenec a střed někdy vypadá jako drobná červená nebo černá tečka. Ačkoliv ji někteří lidé považují za kořen bradavice, ve skutečnosti je způsobena krvácením z drobných kožních kapilár. Čím jsou útvary starší a větší, tím více pacienta trápí a způsobují mu nepříjemnou bolest při chůzi nebo na dotek. Kromě toho jsou také odolné proti léčbě.

Ploché bradavice

Objeví-li se bradavice u dětí, pravděpodobně se jedná o tuto variantu, která je u malých pacientů nejčastější. Ploché bradavice (verrucae planae juveniles) vypadají jako drobné vystouplé útvary, které většinou mají narůžovělou barvu a vyskytují se hlavně na spáncích, na bradě nebo na tvářích. Měří kolem 3 milimetrů, obvykle se shlukují do větších skupinek a na pohmat nebolí, ale děti si je snadno mohou rozškrábat a zanést i na další místa.

Nitkovité bradavice

Tento druh výrůstků lékaři označují také jako střapcovité bradavice nebo verrucae filliformes (digitatae). Jak vypadá bradavice nitkovitého typu? Jedná se o drobné, úzké a nad povrch kůže mírně vystupující útvary, pro které je charakteristické pleťové či narůžovělé zbarvení.

Nitkovité bradavice se nejčastěji nachází na místech, kde mají lidé velice jemnou kůži, jako je například okolí úst, očních víček a nosu, ale výjimkou nejsou ani bradavice na krku. Právě toto umístění člověka často nutí k tomu, aby si postižená místa škrábal a bradavice tak strhnul, čím značně usnadní jejich šíření.

Genitální bradavice

Bradavice na genitáliích, které jsou známé také jako kondylomata či condylomata accuminata, se řadí mezi nejčastější pohlavně přenosná onemocnění (šíří se vaginálně, orálně či rektálně). Zpočátku jde o menší narůžovělé nádory, které se ovšem rychle rozrůstají a splývají do velkých květákovitých útvarů. Ty se mohou vyskytovat jak vně, tak i na vnitřní straně genitálií.

Ženy obvykle trápí vaginální bradavice na malých a velkých stydkých pyscích, v ústí močové trubice, na klitorisu, na hrázi, v pochvě nebo třeba na čípku. Muže většinou do ordinace praktického lékaře přivedou bradavice na penisu, tedy konkrétně na žaludu, na šourku, ale i na předkožce a v okolí močové trubice. Výjimkou ale nejsou ani bradavice na jazyku, bradavice v ústech a bradavice na rtech.

Ačkoliv často bývají novotvary v intimní oblasti bezpříznakové, výskyt genitálních bradavic s sebou někdy přináší i další nepříjemné obtíže. Jedná se například o problémy s močením, vaginální výtok nebo krvácení, ale pacienti mohou pociťovat také zvýšenou vlhkost genitálu, výrazné svědění či bolest při pohlavním styku.

Diagnostika

Jelikož mají bradavice poměrně specifický vzhled, k určení diagnózy většinou nejsou potřeba žádné speciální metody a lékař je obvykle dokáže rozeznat na první pohled. Pokud ovšem nález není jasný, nejspolehlivějším způsobem, jak odhalit kožní bradavice, jsou momentálně molekulárně-biologické metody. Sem patří například:

 • cytologie,
 • histologie,
 • sérologické vyšetření,
 • metody přímé detekce (PCR).

Léčba bradavic

V některých případech bradavice díky přirozené imunitě lidského těla samy odpadnou či vymizí, aniž by bylo nutné zahájit nějakou speciální léčbu. Jindy však výrůstky pacienta výrazně obtěžují, a je proto nutné začít situaci řešit. Jakou lékař zvolí na bradavice léčbu, pak závisí především na věku pacienta a na jeho zdravotním stavu, na lokalizaci lézí, na jejich rozsahu, ale také na tom, jak dlouho se již na místě vyskytují.

V současné době existuje celá řada možností, jak bradavice léčit. Důležité je ovšem to, aby terapie nebyla příliš agresivní a aby po sobě nádory nezanechaly na pokožce nebo na sliznici výrazné jizvy. Ačkoliv léčba bývá často zdlouhavá, klíčem k úspěchu je v tomto případě hlavně trpělivost a také dodržování veškerých lékařských pokynů.

Také doktoři si ovšem musí dát dobrý pozor, aby s vytvořenými novotvary při jejich odstraňování manipulovali velice opatrně a správně. Stačí totiž, aby na těle zůstala drobná část bradavice, což může následně vést k diseminaci (rozšíření) chorobných ložisek do okolí a k růstu dalších nezhoubných novotvarů.

Kryoterapie

Mezi nejúčinnější způsoby, jak se zbavit bradavic, se v současné době řadí kryoterapie, jež spočívá ve vystavení nezhoubných útvarů velice nízkým teplotám. Jakmile lékaři umístí tekutý dusík na bradavice, dojde k jejich zmražení a na daném místě se brzy objeví drobný puchýřek. Společně s ním pak bradavice během několika dní odpadne.

Kryoterapii samozřejmě může provést odborník, ale existují také různé přípravky pro domácí použití. Nejbezpečnější metodou je aplikace kapalného dusíku pomocí bezkontaktního kryospreje, u kterého nehrozí, že by se infekce přenesla také do dalších oblastí těla. Problematické naopak může být použití vatových tyčinek a tamponků, jelikož lidské papilomaviry dokáží překonat i nízké teploty a skrze tento materiál by se mohly snadno rozšířit do okolí.

Léčba bradavic pomocí chladu může pacientům krátkodobě působit bolest, ale ta by měla v nejbližší době odeznít. Zároveň se jedná o velice účinnou a rychlou metodu, jak na bradavice vyzrát, díky čemuž je momentálně velice oblíbená. Pokud se útvary na místě po nějaké době znovu objeví, je nutné ošetření opakovat.

Lokální přípravky

Běžné bradavice lze často odstranit pomocí konzervativní léčby. K tomu slouží třeba přípravek na bradavice v podobě kyseliny salicylové, která způsobuje, že zrohovatělé útvary postupem času měknou a dají se bezbolestně odstranit. Prodává se jako mast na bradavice, ale vhodné jsou také roztoky obsahující kyselinu salicylovou, trichloroctovou a mléčnou.

Další lék na bradavice je fenarová mast, která obsahuje 8% podíl fenolu, salicylátu, resorcinu a naftolu ve vazelíně. K dispozici jsou dále také různé doplňkové přípravky, jako jsou krémy na bradavice, náplasti na bradavice a kuří oka, léky s antivirovým efektem či čertův kamínek (Lapis na bradavice), což je tyčinka z kompaktní masy dusičnanu stříbrného, která podporuje hojení.

Chirurgický zákrok

Další možností, jak nevzhledné výrůstky jednou provždy zlikvidovat, je odstranění bradavic chirurgickou cestou. Takový zákrok je vhodný hlavně v případě, že pacienta trápí bradavice většího rozsahu nebo mu zrohovatělé útvary způsobují další zdravotní obtíže. Operace se většinou provádí v místní narkóze, ale hodně zde záleží na oblasti, kde se bradavice nachází, a také na jejich četnosti.

Co na bradavce lékaři používají? Silně rezistentní bradavice je možné odstranit prostřednictvím laseru. Mezi další metody patří vyříznutí nezhoubného útvaru kyretáží a vypalování bradavic elektrokauterem. Výběr konkrétního postupu je závislý na možnostech pracoviště, ale i na rozsahu a velikosti bradavic.

Babské rady na bradavice

K léčbě bradavic se dříve používaly především různé přírodní produkty, které mají silný antiseptický účinek. Pokud je výrůstek malý a čerstvý, v některých případech dokáží tyto přípravky postižené místo alespoň částečně zahojit. Jedná se například o vlaštovičník na bradavice, který je možné použít i ve formě tinktury. Další možností je propolis na bradavice smíchaný s medem, jablečný ocet, česnek, citron nebo třeba šťáva z pampelišky.

Prevence

Abyste zabránili rozvoji bradavic, je dobré dodržovat několik důležitých opatření. Jelikož se lidské papilomaviry velice snadno a rychle šíří na koupalištích, v saunách či ve veřejných sprchách, nikdy byste zde neměli chodit naboso, ale raději v pantoflích či jiných přezůvkách. Také si nikdy nepůjčujte cizí ručníky a další hygienické potřeby.

Vždy používejte svou vlastní obuv (nejlépe vzdušnou a otevřenou), pravidelně ji dezinfikujte a dbejte na důkladnou hygienu chodidel, která mají tendenci se více potit. Pro posílení imunity je také dobré udržovat zdravý životní styl, dbát na správný přísun tekutin, pravidelně sportovat a dopřát tělu dostatek spánku.

Zdroje: szu.cz, solen.cz, venerologie.cz, hpvinfo.cz

Co způsobuje vznik bradavic?
Bradavice jsou nezhoubné výrůstky, za jejichž rozvoj jsou zodpovědné lidské kožní papilomaviry (HPV). Ty se sice v populaci běžně vyskytují a většina z nich žádné onemocnění nezpůsobuje, ale v některých případech mohou být zdrojem nepříjemných zdravotních obtíží.
Jakým způsobem se bradavice šíří?
K přenosu HPV může dojít několika způsoby. Do podkoží může infekce proniknout pouhým dotekem na místě drobného poranění nebo oděrky. Bradavice se ale šíří také nepřímo, a to hlavně skrze infikované předměty nebo na místech, kde je mokro a vlhko a lidé tam neustále chodí naboso (koupaliště, sauny). Přenos je možný také prostřednictvím pohlavního styku nebo autoinokulací.
Jaké druhy bradavic existují?
Bradavice se mohou objevit prakticky kdekoliv na těle. Podle typického rozmístění, velikosti, vzhledu a odolnosti pak lékaři rozlišují pět různých druhů, kam se řadí pravé bradavice, plantární bradavice, ploché bradavice, nitkovité bradavice a genitální bradavice.
Které léčebné metody dokáží bradavice odstranit?
Léčba bradavic často bývá zdlouhavá, protože tyto nezhoubné útvary mají tendenci se vracet. Mezi nejúčinnější metody patří kryoterapie, tedy vystavení bradavic velice nízkým teplotám. Dále mohou pomoci různé lokální přípravky včetně kyseliny salicylové a různých krémů. Větší výrůstky je pak možné odstranit chirurgickou cestou.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).