Hlavní navigace

Vyhrožování sebevraždou: Když mě opustíš, zabiju se

11. 11. 2013

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Kdo o sebevraždě mluví, ten ji nespáchá… Je to pravda, nebo mýtus? Každopádně vyděračům, včetně těch citových, nelze ustupovat. Slovy: Když mě opustíš, zabiju se, vás drží v šachu.

Kdo o sebevraždě mluví, ten ji nespáchá… říká se. Tak to je příliš kategorické tvrzení. Platí, že většina sebevrahů před tímto aktem své úmysly přinejmenším naznačila. Ještě podstatnější je, že třeba i nešťastnou náhodou se může stát cokoliv. I demonstrativní, vážně nemyšlený pokus, jehož jediným smyslem bylo citové vydírání, se může vymknout z rukou. Náhoda je nevyzpytatelná a někdy zlá.


Autor: Isifa.cz

Vyhrožování sebevraždou může skončit tragicky, i když nebylo míněno vážně

Sebevražedný pokus může být zkratkovitý, ale i dítě jej může delší dobu promýšlet. Častější než bilanční záležitost bývá zbrklé rozhodnutí pod tlakem aktuálního pocitu bezvýchodnosti a obvykle přehnaného strachu z různých následků.

Děti do deseti let se nesebevraždí

U dívek je více pokusů ve věku 15–18 let než předtím. U chlapců s věkem výrazně stoupá počet dokonaných sebevražd. Jsou ovšem i tragické případy z doby na počátku puberty.

Sebevražedné chování u dětí před desátým rokem věku je ojedinělé. Až tehdy dítě pochopí nevratnost konce lidského života. Pouhá 2 % sebevražd školáků připadají na školní prázdniny. Školu – respektive výuku a vyučující – samu o sobě vinit nelze. Velmi riskantní jsou nepřiměřené, tvrdé a ponižující tresty. Výrok „s pětkou nechoď domů“ je, ať si říká, kdo chce, co chce, nabádání buď k útěku z domova nebo přímo k sebevraždě.

U dospělých jsou u žen pravděpodobnější sebevražedné pokusy. U mužů dokonané sebevraždy. Nejčastější příčina u dospělých spočívá v problémech partnerských vztahů. V posledních letech roste počet sebevražd spojených s nesnázemi v zaměstnání.

Čtěte téma: Dg: Nezaměstnanost

Sebevražda, lat. suicidium

 • Suicidium je definováno jako sebepoškozující akt s následkem smrti, který je způsoben sebou samým, s vědomým úmyslem zemřít.
 • Odlišují se suicidální myšlenky a tendence, suicidální pokus a dokonané suicidium.
 • Suicidální pokus je každý život ohrožující akt, s úmyslem zemřít, avšak nikoli se smrtelným koncem.
 • Suicidální myšlenky a tendence jsou charakterizovány slovními i mimoslovními projevy, z nichž je zřejmé, že jejich nositel se zabývá myšlenkami na sebevraždu. Úmysl zemřít však nemusí být jednoznačný, mohou být přítomny ambivalentní postoje ke smrti
 • Parasuicidium bývá definováno jako demonstrativní suicidální pokus, u něhož není přítomen úmysl zemřít, jde tedy spíše o sebepoškození. I to však může skončit smrtí.
 • Pro úplnost ještě: Pokud se dva lidé domluví, že společně spáchají sebevraždu, např. à la „milenci Veronští“ hovoří se o suicidální dohodě.
 • Rozšířené suicidum je takové jednání, kdy nemocný v psychotické motivaci před vlastní sebevraždou usmrtí blízkou osobu, například motivován ochránit ji před zlem tohoto světa.
 • Depresivní presuicidální syndrom naznačuje riziko pozdější sebevraždy. Jde o kombinaci depresivních příznaků představami o vlastním pohřbu. V zahraniční literatuře je věnována značná pozornost tzv. rizikovým faktorům.

Varující příznaky, chování a situace

 • Přítomnost psychického onemocnění, speciálně deprese, bipolární afektivní poruchy, užívání alkoholu a jiných návykových substancí
 • Silný stres, neklid a vyšší sklon k rozčilování
 • Pocity beznaděje a pocity méněcennosti, které často doprovází deprese
 • Suicidální pokus v anamnéze
 • Deprese či sebevražda v rodinné anamnéze (depresivní onemocnění může mít genetické komponenty)
 • Psychické či fyzické týrání, sexuální zneužívání sebevraha
 • Nedostatečná podpůrná sociální síť, nefungující vztahy s rodiči či vrstevníky, pocity sociální izolace
 • Vyrovnání se s homosexualitou nebo s jinou odlišností a nedostatečné pochopení a podpora ze strany rodiny

Jiný, britský přehled předchozí doplňuje o:

 • Impulzivní a/nebo agresivní tendence
 • Snadný přístup k smrtícím prostředkům
 • Zážitek smrti sebevraždou u člena rodiny, přítele či jiné důležité osoby
 • Interpersonální ztráty, právní a disciplinární problémy
 • Nedostatečné zakotvení a úspěch ve škole, v práci

Kdy hrozí riziko sebevraždy

Za rizikové období lze označit jaro a podzim. Ze dnů v týdnu poněkud překvapivě pondělí.

Riziko recidivy existuje. Nebezpečím pro budoucnost je již jednou nebo víckrát uskutečněný sebevražedný pokus.

Rizikové faktory pro opakování sebevražedných pokusů

 • Mužské pohlaví, zvláště u starších mladistvých
 • Dřívější suicidální pokusy
 • Psychická onemocnění
 • Původ z velké rodiny
 • Alkoholismus v rodině
 • Narušené vztahy mezi členy rodiny
 • Odloučení od rodiny
 • Chronické problémy a porucha v chování
 • Zneužívání alkoholu nebo drog
 • Sociální izolace
 • Špatné školní výsledky
 • Depresivní tendence

Všechny rizikové faktory se mohou vzájemně kombinovat, ovlivňovat a tím zvyšovat nebezpečí.

Tvrdí, že si něco udělá…

Mnohokrát jsem v rámci psychologického partnerského poradenství slyšel otázku: „Co mám dělat, když mi on/ona říká, že rozchod (rozvod) nepřežije? Tvrdí, že si něco udělá…“Těžká odpověď.

Nejsem zastáncem tzv. bezradného poradenství a nemám pocit, že přiměřenou reakcí na takový dotaz je zamyšlené: „Hm… co myslíte, že byste měl(a) udělat?“ S obavou hovořím pak o tom, že vyděračům, včetně těch citových nelze ustupovat. Nakonec bychom ztratili právo na svůj názor i na své hodnocení situace. Byli bychom jen jakousi hračkou v jejich rukách. Jedno z asertivních práv proklamuje: Máme právo posoudit, jak dalece jsme zodpovědní za problémy druhých lidí.

Připouštím, že jsem se již se sebevraždami ve zmíněné souvislosti setkal. Ne však u lidí, kteří výhrůžkou suicidia drželi své blízké ve své moci. Šlo o jejich protějšky. S odstupem času si uvědomuji, že to často byly dejme tomu skryté a neprokazatelné sebevraždy. Prokazatelná byla jen diagnóza závažné psychosomaticky podmíněné choroby.

Čtěte dále: Deprese trvá, přestože situace se zlepšuje

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

PhDr. Tomáš Novák – poradenský psycholog, autor řady článků a knižních publikací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).