Hlavní navigace

Antibiotika v medu: pokračování kauzy Včelpo

11. 2. 2016

Sdílet

 Autor: Včelpo / Vitalia.cz
Aktualizováno: SVS: V kauze Včelpo jsme udělali maximum (11. 2. 2016 15:26)
Na českém trhu se v listopadu objevily medy obsahující antibiotika. Dokládají to výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS).

Aktualizováno 11. 2. 2016: Tisková zpráva Státní veterinární správy

V kauze Včelpo jsme udělali maximum

Státní veterinární správa (SVS) považuje za důležité shrnout průběh kauzy Včelpo. Přítomnost antibiotik v medu podléhá pravidelnému monitorování v rámci veterinárního dozoru. Na základě analýzy rizika je v České republice každoročně na přítomnost reziduí antimikrobiálních látek vyšetřeno zhruba 50 vzorků medu. Vzhledem k tomu, že čeští včelaři včely antibiotiky neléčí, nebyly až do této kauzy žádné případy přítomnosti antimikrobiálních látek v medu zaznamenány. SVS reagovala na informaci o zjištění antibiotik v medu ihned po obdržení podnětu a provedla dosud v souvislosti s případem řadu níže uvedených opatření. 

První informaci o záchytu antibiotik v medu obdržela SVS od deníku Blesk dne 4. listopadu 2015. SVS zareagovala okamžitě a hned 5. listopadu provedla ve společnosti Včelpo kontrolu, při které byly odebrány vzorky medu na vyšetření přítomnosti antibiotik. Byl mj. odebrán i záložní vzorek medu, označený deníkem Blesk jako med, ve kterém byla laboratorně prokázána rezidua antibiotik. Vyšetřením těchto úředních vzorků se výskyt antibiotik ve výrobcích společnosti Včelpo potvrdil. V reakci na to bylo Včelpu nařízeno stáhnou z trhu všechny šarže medu, ve kterých byla zjištěna rezidua antibiotik a SVS současně zahájila intenzivní šetření zdroje těchto antibiotik v medu.

Jednorázově během 2 dnů bylo odebráno téměř 50 vzorků medů od českých včelařů – v žádném z nich se výskyt antimikrobiálních látek neprokázal. Současně byly šetřeny i suroviny pro výrobu medů pocházející z jiných zemí. V podstatě shodné spektrum antibiotik jako ve výrobcích společnosti Včelpo bylo zjištěno v medech původem z Ukrajiny. Tři nevyhovující šarže medů z Ukrajiny o celkové hmotnosti 63 tun byly Státní veterinární správou nahlášeny do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské komise (RASFF) a v současné době probíhají jednání s Ukrajinou o nápravě vzniklé situace.

Vzhledem k tomu, že se přítomnost antibiotik prokázala ve značném množství výrobků společnosti Včelpo, vydala SVS dne 25. listopadu 2015 rozhodnutí, kterým se s okamžitou platnosti Včelpu nařizuje pozastavit všechny šarže živočišných produktů, které jsou uskladněny v jejich provozovně a nebyly doposud vyšetřeny na přítomnost antibiotik. Včelpo může med vyrábět a uvádět na trh, ale všechny výrobky musí být před uvedením na trh vyšetřeny v akreditované laboratoři a příznivý výsledek vyšetření musí být před distribucí medu předložen veterinární správě. V reakci na to pozastavilo Včelpo veškerou výrobu a uvádění potravin na trh.

SVS zahájila se společností Včelpo 2. prosince 2015 správní řízení a 8. února 2016 bylo Včelpu písemně oznámeno ukončení sběru podkladů pro správní řízení ve věci uložení pokuty za porušení zákona o potravinách. V současné době běží 7 denní lhůta od doručení oznámení, ve které se Včelpo může vyjádřit k předloženým podkladům.

Aktualizováno 1.12. 2015: V návaznosti na zveřejnění přehledu dvaceti jedné šarže medu od spol. Včelpo, u kterých výsledky laboratorních rozborů potvrdily výskyt antibiotik, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) byly zveřejněny výsledky dalších čtyř šarží společnosti Včelpo. U všech uvedených produktů, které SZPI odebrala v tržní síti, konfirmační analýza potvrdila přítomnost reziduí antibiotik streptomycinu a sulfonamidů (sulfadimidin, sulfathiazol). Jedná se o farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat.

Aktualizováno 26. 11. 2015: U dalších devatenácti šarží medů od výrobce Včelpo s.r.o. potvrdil konečný laboratorní rozbor přítomnost reziduí antibiotik. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejňuje výsledky konfirmačních analýz včetně detailních informací o nevyhovujících vzorcích, informace a tabulku najdete na konci článku.

Med obsahoval například zakázaná antibiotická léčiva chloramfenikol a nitrofurany, které jsou v Evropské unii i v řadě dalších vyspělých zemí zakázány podávat zvířatům, jejichž produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu. Některá antibiotika patří k vysoce rizikovým látkám, které by se neměly v potravinách objevovat.

Uvedené šarže medů s uvedeným datem trvanlivosti je možné vrátit v místě prodeje.

Dozorové orgány jejich konzumaci nedoporučují. Zjištěná stopová množství nepředstavují při obvykle konzumovaném množství medu zdravotní riziko, problémy mohou nastat zejména při větší konzumaci nebo u citlivých osob.

„Falšování potravin je významný problém, na který v důsledku doplácejí nejen spotřebitelé, kteří platí za něco, co neočekávají a nechtějí, ale i poctiví výrobci. Již dříve jsem upozornil všechny, kteří budou potraviny falšovat nebo ohrožovat zdraví občanů, že je budeme tvrdě potírat a zcela otevřeně zveřejníme všechny dostupné informace. V tomto případě inspektoři objevili chloramfenikol, streptomycin, sulfonamidy a nitrofurany,“ uvedl k záležitosti ministr zemědělství Marian Jurečka.

Antibiotika v potravinách a vodě jsou problém, o kterém se dlouhodobě ví, mluví se také o nadužívání antibiotik ve formě léků.

Včelpo nevyhovuje, u zahraničních medů se zatím neví

SZPI odebrala od 16. října do 13. listopadu vícero šarží medů společnosti Včelpo spol.s.r.o. Inspektoři odebrali také šarže zahraničních medů, jejichž výsledky ještě nejsou známy.

U medů společnosti Včelpo se antibiotika prokázala zatím u dvou šarží. Konkrétně jde o Med květový Včelpo a Dědečkův med – Med květový. U obou medů, které se prodávaly v Kauflandu, jde o 900 gramové balení, Med květový Včelpo je šarže a datum minimální trvanlivosti 21. 8. 2018, u Dědečkova medu – Medu květového je šarže i datum minimální trvanlivosti 11. 8. 2018.

„Předběžné výsledky bohužel ukazují, že podobný problém lze očekávat i u dalších šarží,“ říká Hynek Jordán, tiskový mluvčí ministerstva zemědělství.

Antibiotika v medu společnosti Včelpo objevila i SVS, a to v Dědečkově medu a Medu květovém lesním.

Více: COOP, Globus a Kaufland prodávaly med s obsahem nebezpečných látek

Uvedený výrobek bylo možné koupit v prodejnách řetězců COOP, Globus a Kaufland. Zakoupený med s datem minimální trvanlivosti 27. 4. 2018 bude možné vrátit v místě prodeje. SVS následně odebrala více než čtyřicet vzorků od dalších českých včelařů, jejichž výsledky ještě nejsou známy.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa budou v kontrolách samozřejmě pokračovat. Zatím není známo, jakým způsobem se léky do medu dostaly. Oba dozorové orgány fungují na vysoké úrovni. A to nejen při prověřování nejfalšovanější potraviny, kterou je med,“ uvedl ministr Jurečka.

Konečné výsledky kontrol medu budou známy nejdříve koncem listopadu.

Počet kontrol medu

2015

2014

2013

2012

Celkem odebraných vzorků

365

315

268

382

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Celkem vzorků

z toho nevyhovující počet vzorků:

148**
35

98
65

79
44

74
34

Státní veterinární správa

Celkem vzorků***

z toho nevyhovující počet vzorků:

264*
7

217
7

189
5

308
9

* k datu 30. 10. 2015

** k datu 19. 11. 2015

*** zahrnuje hygienický dozor + monitoring cizorodých látek

26. 11.: Analýza potvrdila antibiotika u dalších medů spol. Včelpo

U dalších devatenácti šarží medů od výrobce Včelpo s.r.o. potvrdil konečný laboratorní rozbor přítomnost reziduí antibiotik. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nyní zveřejňuje výsledky konfirmačních analýz včetně detailních informací o nevyhovujících vzorcích v tabulce níže.

Rozbor potvrdil přítomnost antibiotik streptomycin a sulfonamidů – sulfathiazol, asulfadimidin. Zatím v jednom případě byla potvrzena přítomnost chloramfenikolu. Jedná se o farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat. Všechny uvedené šarže SZPI odebrala v síti společnosti Kaufland a pozastavila jejich uvádění do oběhu již minulý týden na základě výsledků orientačních zkoušek. Veškeré podstatné informace SZPI předala partnerskému dozorovému orgánu – Státní veterinární správě.

Přehled analyzovaných vzorků

Název výrobku

Hmotnost balení v g

Šarže

Deklarovaná změně původu

Výsledek lab. rozboru

Med květový Včelpo*

900

21.8.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfadimidinu, sulfathiazolu a streptomycinu .

DĚDEČKŮV MED, MED KVĚTOVÝ*

900

11.8.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua chloramfenikolu, streptomycinu, sulfadimidinu a sulfathiazolu.

Včelpo med květový lesní

900

22.8.2018

směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua  streptomycinu a sulfathiazolu

Včelpo med květový

450

13.7.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu

Včelpo med květový

450

16.6.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a  sulfathiazolu

Med květový Včelpo

450

19.8.2018

směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua  streptomycinu a sulfathiazolu

Med květový lipový

450

13.10.2018

směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu  a sulfathiazolu

Med květový Včelpo

900

5.8.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua  streptomycinu a sulfathiazolu

Vcelpo Med Kvétový Lesni

900

5.6.2018

Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu

Med květový lesní Včelpo

900

3.8.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu

Med Květový lesní

900

3.7.2018

Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfadimidinu

Med květový Včelpo

900

12.5.2018

Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfadimidinu a sulfathiazolu

Med květový Včelpo

450

8.7.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu

Vcelpo Med Kvetovy

900

23.6.2018

směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu, sulfadimidinu a sulfathiazolu

Med Květový lesní Včelpo

900

4.8.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu

Med květový Včelpo

900

21.8.2015

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfathiazolu

Med květový

450

17.7.2015

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua sulfadimidinu a  sulfathiazolu

Med květový

450

13.7.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a  sulfathiazolu

Med květový lipový

900

6.3.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua  sulfathiazolu

Med Květový lesní

900

2.9.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu

Dědečkův med Med květový

900

26.8.2018

ČR

Ve vzorku medu prokázána rezidua streptomycinu a sulfathiazolu

*Tyto vzorky byly již zveřejněny v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství dne 19. 11. 2015

1.12. SZPI zveřejňuje další šarže medu s antibiotiky

V návaznosti na zveřejnění přehledu dvaceti jedné šarže medu od spol. Včelpo, u kterých výsledky laboratorních rozborů potvrdily výskyt antibiotik, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejňuje výsledky dalších čtyř šarží od předmětného výrobce. U všech uvedených produktů, které SZPI odebrala v tržní síti, konfirmační analýza potvrdila přítomnost reziduí antibiotik streptomycinu a sulfonamidů (sulfadimidin, sulfathiazol). Jedná se o farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat.

Informace o zjištění nevyhovujících šaržích medů SZPI již předala dozorovému orgánu s kompetencí ke kontrole výroby medu – Státní veterinární správě.

SZPI aktuálně v tržní síti odebrala šestnáct vzorků medu od zahraničních výrobců. Výsledky analýz jsou dosud známé u pěti z těchto vzorků a ve všech sledovaných parametrech byly vyhovující.

poporodni_deprese

Název výrobku

Hmotnost balení v g

Šarže

Deklarovaná země původu

Výsledek laboratorního rozboru

Med květový Včelpo

900

19.8.2018

Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES

streptomycin, sulfathiazol

Dědečkův med Med květový

900

20.8.2018

ČR

streptomycin, sulfadimidin, sulfathiazol

Dědečkův med Med květový lesní

450

27.4.2018

ČR

sulfadimidin, sulfathiazol

Dědečkův med Med květový lesní

900

22.7.2018

ČR

streptomycin, sulfadimidin

Přehled nevyhovujících vzorků medu od spol. Včelpo, jejichž rozbor byl dokončen po vydání TZ SZPI dne 26. 11. 2015

Zdroj: TZ MZe ČR, SZPI

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).