Hlavní navigace

Typickým pacientem s poruchou příjmu potravy je svobodná dívka ve věku 15–19 let

19. 2. 2010

Sdílet

U onemocnění, mezi která patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem, jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. 

U onemocnění, mezi která patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem, jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. 

Anorexie

Protože se jedná o psychická onemocnění, nemocný člověk již od určitého stádia není schopen ovládat své chování a ani se sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s vrstevníky (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. Středem zájmu se stává jídlo a vlastní postava.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zpracoval údaje z Národního registru hospitalizovaných o péči o pacienty s diagnózami poruchy příjmu potravy (PPP) v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR (celou zprávu najdete na www.uzis.cz). Vyplývá z nich, že v roce 2008 bylo v uvedených zařízeních hospitalizováno celkem 419 pacientů. Téměř 58 % pacientů bylo léčeno s diagnózou mentální anorexie, více než 23 % s diagnózou mentální bulimie a 9 % s diagnózou atypická mentální anorexie. Ostatní diagnózy tvořily necelých 10 % z celkového počtu pacientů s poruchami příjmu potravy.

Oproti roku 2004 vzrostl podíl hospitalizací pacientů s diagnózou mentální anorexie z 53 % na 58 % v roce 2008 a poklesl podíl hospitalizací s diagnózou mentální bulimie z 33 % na 23 % v roce 2008. Při léčení PPP bylo zapotřebí průměrné ošetřovací doby 31,6 dne.

Mezi hospitalizovanými je jen 5 % mužů

Na tuto diagnózu byly častěji ošetřovány ženy. Muži se podíleli na celkovém počtu hospitalizací v průměru 5 %. Dětští pacienti ve věku do 15 let tvořili v průměru 17 % z celkového počtu hospitalizací s diagnózou PPP. Ve věku od 15 do 19 let bylo hospitalizováno v průměru téměř 34 % pacientů. U pacientů nad 19 let bylo zaznamenáno nejvíce hospitalizací ve věkových skupinách 20–24 let a 25–29 let, a to v průměru 35 % z celkového počtu hospitalizací.

U nejčetnějších věkových skupin došlo k největšímu úbytku hospitalizací v roce 2008 proti roku 2004 u věkové skupiny 10–14 let, a to o pětinu a u věkové skupiny 25–29 let (o 39 %). K největšímu nárůstu došlo u méně četných věkových skupin, a to u pacientů ve věku 35–39 let (téměř třikrát více pacientů) a ve věku 45–49 let (o 50 % více pacientů).

Typickým pacientem s PPP je svobodná, studující (popřípadě nepracující) dívka ve věku 15–19 let.

Zdroj: ÚZIS

Ilustrační foto: archív Vitalia.cz

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).