Hlavní navigace

K mání je účinnější vakcína proti pneumokokům. S úhradami je to však složité

12. 1. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Proti pneumokoku je v tuzemsku dostupných pět vakcín. Ty novější cílí už na 15 a 20 typů této bakterie, která dokáže způsobit závažné infekce. Jde o posun, starší fungovaly proti méně kmenům. Tohle očkování ale patří zároveň k těm, u kterých je to s úhradami a příspěvky od pojišťoven nejsložitější.

První tuzemské konjugované vakcíny vhodné i pro nejmenší děti chránily očkované proti onemocnění jedním z 10, respektive 13 tzv. sérotypů pneumokokové bakterie. Loni na trh přišla vakcína s názvem Apexxnar, která chrání již před 20 typy. Zatím je určena pouze dospělým.

„Je k dispozici od května a rozšiřuje spektrum zásahu proti nejběžnějším, ale zároveň nejnebezpečnějším bakteriím, které způsobují těžká pneumokoková onemocnění,“ potvrzuje praktický lékař a místopředseda Společnosti všeobecného lékařství Igor Karen.

Novinkou je také to, že loni na podzim evropský lékový úřad dal zelenou vakcíně Vaxneuvance pro použití u dětí již od 6 týdnů. Tato vakcína je na tuzemském trhu několik měsíců, zkraje se ale mohla používat jen pro dospělé. Toto očkování chrání před 15 pneumokokovými sérotypy, a má tedy širší účinek než původní varianty.

Co se dozvíte v článku
 1. Jakými vakcínami se očkuje v ČR
 2. Proč vakcína nepokrývá všechny typy
 3. Jak je to s úhradami vakcín
 4. Výhody nových vakcín
 5. Prvně cílilo očkování na děti
 6. Kdo je příčinou pneumokokových infekcí

Jakými vakcínami se očkuje v ČR

Konjugované vakcíny:

 • Synflorix – proti 10 pneumokokovým typům, určena pro děti od 6 týdnů do 5 let, podávají se 4, 3, nebo 2 dávky, na trhu je od dubna 2009.
 • Prevenar 13 – proti 13 typům, určen pro děti od 6 týdnů, dospívající, dospělé, očkuje se zpravidla třemi (u dětí), nebo jednou (u dospělých) dávkou.
 • Apexxnar – proti 20 typům, určen pro 18leté a starší, očkuje se jednou dávkou, na českém trhu je dostupný od května 2022.
 • Vaxneuvance – proti 15 typům, dříve určena pouze pro dospělé, od konce roku 2022 je nově určena také pro děti od 6 týdnů a dospívající, očkuje se zpravidla u dětí třemi dávkami, u dospělých jednou, na českém trhu je od srpna 2022.

Polysacharidová vakcína:

 • Pneumovax 23 – proti 23 typům, určen pro děti od 2 let, dospívající a dospělé, očkuje se jednou dávkou, na českém trhu je dostupný od srpna 2020.
Zdroj: VZP, databáze léčiv SÚKL

Proč vakcína nepokrývá všechny typy

Sérotypů bakterie, jež způsobuje pneumokokové infekce, je nicméně mnohem více – kolem devadesáti. Ne každý se ale v tuzemsku vyskytuje a ne každý je tak agresivní, aby člověka dokázal ohrozit na zdraví či životě. „Některé sérotypy se vyskytují častěji a v jejich četnosti výskytu jsou regionální rozdíly,“ popisuje předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý.

vakcín jde proto o to vybrat ty, které jsou nejčastější a dělají největší neplechu. „To se u těch nových podařilo a pokrývají výraznou část spektra sérotypů. Jejich nevýhodou jsou ale problémy s úhradou. Ta je v tomto případě komplikovaná a zmatečná,“ dodává infektolog.

Jak je to s úhradami vakcín

Potíž s novými vakcínami je ten, že nejsou hrazené a jen sporadicky na ně zdravotní pojišťovny přispívají nebo na ně lze čerpat bonus z fondu prevence. Navíc systém úhrad a příspěvků je u vakcín proti pneumokoku poměrně složitý. Potkávají se u něj nejméně 4 možnosti financování vakcín. Jaké jsou?

Komu vakcínu zaplatí pojišťovna

První a nejpříjemnější možností je to, že vám vakcínu i její aplikaci plně uhradí zdravotní pojišťovna a vy nic nedoplácíte.

To je ale nyní možné jen u malých dětí, seniorů a rizikových skupin pacientů. Těm ale zdravotní pojišťovna hradí ovšem vždy jen jednu konkrétní vakcínu, a to tu, která je „nejméně ekonomicky náročná“. To znamená, že kdo chce plnou úhradu, nemůže si vybrat, čím se nechá naočkovat.

Synflorix – je plně hrazen zdravotními pojišťovnami jen u malých dětí. A to jen pokud jim všechny dávky očkovací látky lékař aplikoval do 7. měsíce věku (hrazeno je pak i přeočkování provedené do 15. měsíce věku).

Prevenar 13 – je plně hrazen seniorům od 65 let.

Synflorix nebo Pneumovax 23 – jsou plně hrazené u rizikových pacientů. U první jmenované jde o děti do 2 let, druhou proplácí dětem starším 2 let, dospívajícím a dospělým. Mezi rizikové pacienty patří ti, kteří:

 • mají porušenou nebo zaniklou funkci sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • mají indikovanou nebo provedenou splenektomii,
 • mají provedenou autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, 
 • se léčí se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • prodělali invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.

Prevenar 13 a Pneumovax 23 – jsou povinné a plně hrazené u lidí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech pro seniory a také u těch, kteří trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulinem a jsou umístěni v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Zdroj: odpovědi VZP pro Vitalia.cz

Komu na vakcínu přispěje

Pokud na plnou úhradu rezignujete a chcete si proti pneumokokové infekci vybrat vakcínu, jež dokáže pokrýt 15 a více sérotypů, pak v některých případech vám zdravotní pojišťovna pokryje aplikaci a přispěje i na samotnou očkovací látku. Ale nejvýše takovou částkou, jakou stojí Synflorix nebo Prevenar 13, případně Pneumovax 23.

Prevenar 13, Vaxneuvance – pojišťovna přispěje na tyto vakcíny u dětí do dvou let věku, ale jen do výše plně hrazeného Synflorixu. Rodiče se tak musí připravit, že u lékaře doplatí řádově stokoruny.

Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar – zdravotní pojišťovny přispějí na vakcínu a uhradí její aplikaci v případě rizikových pacientů (u dětí Prevenar, Vaxneuvance, u dospělých Apexxnar). Příspěvek pokryje částku, která se rovná aplikaci a ceně vakcíny Synflorix u dětí do 2 let a Pneumovax 23 u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých.

Kdo si očkování zaplatí ze svého

Dospělí, kteří nespadají mezi rizikové pacienty, si musí očkování či přeočkování proti pneumokoku (jak aplikaci, tak vakcínu) hradit sami, ať už si vyberou jakoukoliv variantu očkování. Je to proto, že u nich je riziko komplikací pneumokokových infekcí malé.

Za své si musí očkování zaplatit také senioři nad 65 let, kteří si vyberou jinou vakcínu než Prevenar 13. V jejich případě totiž na rozdíl od dětí pojišťovny nehradí rozdíl v cenách Prevenaru a zvolené vakcíny. Například u vakcíny Apexxnar je to podle Igora Karena zhruba 2200 Kč. Stačí ovšem jedna jeho dávka.

Příspěvek z preventivního programu

Další možností, jak na financování vakcíny nebýt sám, je požádat si zpětně o příspěvek. Většina zdravotních pojišťoven nabízí v rámci preventivních programů také ty na očkování. S vakcínou proti pneumokoku je to ale složité, protože patří mezi zcela či zčásti hrazené. Přitom preventivní příspěvky míří primárně na očkování nehrazené ze zdravotního pojištění, tedy takové, které si lidé musí celé zaplatit sami. 

Výše příspěvku pro děti a mládež do 17 let včetně je až 1500 korun, klientům nad 18 let pak ČPZP přispívá až 1000 korun. Příspěvek se nevztahuje na doplatky za očkování vakcíny. Pojištěnci, kteří tedy mají očkování proti pneumokoku plně nebo částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a hradí pouze doplatek, nemohou příspěvek z preventivních programů využít, potvrdila například Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. Pokud však jde o pojištěnce, který očkování proti pneumokoku hrazeno nemá, může podle ní požádat o proplacení tohoto očkování v rámci preventivních programů ČPZP.

Podmínky zpětných příspěvků z fondu prevence se navíc u každé zdravotní pojišťovny liší. Například VZP přispívá až 1000 Kč na pojištěncem vybranou vakcínu (vč. aplikace), ale pouze lidem ve věku 50 až 65 let. Bonus lze čerpat pouze v případě, že si očkovaný platí jak vakcínu, tak její aplikaci.

V případě čerpání bonusu je ale nutné u každé pojišťovny počítat s tím, že vakcinaci si musíte celou nejprve zaplatit ze svého. Teprve poté si můžete požádat o příspěvek. Budete ale muset předložit platební doklad, který není starší tří měsíců než datum žádosti o příspěvek.

Před očkováním je proto dobré svoji zdravotní pojišťovnu kontaktovat přes zákaznickou linku a zeptat se, zda máte na bonus nárok, či nikoliv.

Výhody nových vakcín

Komplikovaný systém úhrad ale nemění nic na tom, že lékaři nové vakcíny vítají. „Rozšíření na takový počet sérotypů je skvělé. Znamená to pokrytí výrazné části spektra sérotypů, které se v tuzemsku vyskytují nejčastěji,“ říká Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

„Tyto vakcíny určitě doporučujeme. Zejména u osob starších 65 let je vyšší výskyt komunitních pneumonií (zápalů plic, pozn. red.), a to mluvíme o tzv. zdravé populaci. Pokud má pacient diabetes, ischemickou chorobu srdeční a další komorbidity, riziko se násobí a vzrůstá,“ podotýká Igor Karen.

Benefit z očkování mají především malé děti a senioři. Očkovat by se měli nechat také rizikoví pacienti. Pokud je někdo očkovaný Pneumovaxem, může se po pěti letech přeočkovat. U konjugovaných vakcín přeočkování podle vakcinologa Romana Chlíbka nemá význam. „Imunitní odpověď už tam je a kvůli každému sérotypu není třeba se znovu očkovat,“ podotýká.

Necháte dítě naočkovat pneumokokovou vakcínou?

Vakcinolog upozorňuje, že už dříve byla v tuzemsku pouze jedna vakcína, jež cílila na více než 20 sérotypů. „Šlo o tzv. polysacharidovou vakcínu. Jenže se ukázalo, že má nižší účinnost a musí se přeočkovávat. Proto se začala vyrábět vakcína konjugovaná, která více stimuluje imunitu. Ta se původně vyvinula pro děti a pak se ukázalo, že má benefit i pro seniory,“ popisuje předseda České vakcinologické společnosti. „Konjugovaná vakcína původně pokrývala 13 sérotypů a postupně se to navyšovalo a nyní se to již blíží pokrytí té původní polysacharidové vakcíny pro dospělé,“ dodává Roman Chlíbek.

Z pohledu vakcinologů je zmiňovaná vakcína s názvem Pneumovax 23 do jisté míry překonaná. Paradoxně i přesto s ní současné úhrady zdravotních pojišťoven počítají. A v určitých životních situacích ji plně proplácí.

Podobné je to s očkovací látkou nazvanou Synflorix. Ta pokrývá 10 sérotypů a z tohoto pohledu je rovněž překonaná vakcínami Prevenar 13 i Vaxneuvance. Jenže u nejmenších dětí je Synflorix stále jedinou plně hrazenou vakcínou. „To je špatně a je to dáno tím, že zdravotní pojišťovny ze zákona musí hradit ekonomicky nejméně náročnou variantu,“ vysvětluje Roman Chlíbek. Tři čtvrtiny rodičů proto podle něj v minulosti volily možnost, že dítě nechaly naočkovat Prevenarem 13, za nějž si musí doplácet. Od konce loňského roku jej doplňuje již zmíněná vakcína Vaxneuvance.

Jak upřesňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), ekonomicky nejméně náročnou variantu určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. U seniorů nad 65 let očkovací látku stanovuje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a vydává ji formou sdělení ve sbírce zákonů.

Komu a co pojišťovna zaplatí

Nepovinné očkování:

 • Děti do 7. měsíce věku – plně hrazenou mají vakcínu Synflorix, s příspěvkem lze očkovat také Prevenar 13 a Vaxneuvance, u nichž rodiče doplácí za očkovací látku.
 • Senioři nad 65 let – plně hrazená je vakcína Prevenar 13. „Pokud si pojištěnec zvolí jinou vakcínu, pak si ji musí plně uhradit,“ upozorňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
 • Rizikoví pacienti (bez sleziny, po transplantaci apod., viz výše) – plně hrazen je Synflorix (u kojenců do 2 let) nebo Pneumovax 23 (u pacientů starších 2 let). Rozhodne-li se pacient pro jinou vakcínu (Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar, pozn. red.), musí si doplatit rozdíl v ceně. Úhradu provede přímo v ordinaci lékaře při aplikaci zvolené vakcíny, dodává Viktorie Plívová.

Povinné očkování:

 • Lidé umístění v léčebnách, domovech apod. (viz výše) – plně hrazené jsou vakcíny Prevenar 13 a Pneumovax 23.

První takzvanou konjugovanou pneumokokovou vakcínu farmaceutický průmysl vyvinul v roce 2000. Od roku 2010 hradí v tuzemsku toto očkování všem kojencům zdravotní pojišťovny. O 5 let později začaly hradit vakcínu také seniorům nad 65 let.

Prvně cílilo očkování na děti

Očkování proti pneumokokům existovalo i před rokem 2000, šlo ale o vakcíny polysacharidové. Ty se liší ve způsobu stimulace imunitního systému, ale především v tom, že až s nástupem konjugovaných vakcín bylo možné očkovat děti již od šesti týdnů života, které mají ještě nedostatečně vyvinutý imunitní systém.

Původně vakcíny cílily pouze na malé děti, kterým pneumokokové infekce ubližovaly nejčastěji. Později ale studie prokázaly, že benefit z očkování mají také senioři. V Česku je oběma těmto skupinám vakcinace doporučována a u určitých vakcín také hrazena z veřejných peněz. Není ovšem povinná.

Konjugovaná vakcína: co to je? 

 • Typ vakcíny, která kombinuje slabý antigen se silným antigenem jako nosičem.
 • Silný antigen podněcuje imunitní systém k ráznější odpovědi na slabý antigen.

To ale neplatí ve všech případech. Pravidelná vakcinace proti pneumokokovým infekcím je povinná pro pacienty umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech pro seniory a dále ty, kteří trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulinem a jsou umístěni v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Kdo je příčinou pneumokokových infekcí

Pneumokokové infekce jsou zapříčiněny bakterií, která se nazývá Streptococcus pneumoniae. Do těla člověka se dostává dýchacími cestami, a to ve formě drobných kapének šířených mluvením, kýcháním, kašláním. Nakazit se lze i kontaktem s kontaminovanými předměty.

U části dospělých (5 až 10 %) a dětí (20 až 40 %) se tato bakterie vyskytuje na sliznici horních dýchacích cest jako součást běžné mikroflóry, aniž by způsobovala potíže, uvádí informační portál Nzip. Škodit tato bakterie může začít ve chvíli, kdy je tělo oslabeno jinou nemocí.

Ve „stínu“ chřipkové vakcíny: o očkování proti pneumokokům pacienti moc neví Přečtěte si také:

Ve „stínu“ chřipkové vakcíny: o očkování proti pneumokokům pacienti moc neví

Streptococcus pneumoniae patří mezi hlavní příčiny nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění. Způsobuje závažné infekce v podobě zápalu plic, zánětu mozkových blan (meningitidy) nebo sepse. Stojí také za některými záněty středního ucha, dutin nebo horních cest dýchacích.

Průběh onemocnění způsobeného tímto patogenem ale může mít různé formy. Někdo jej téměř ani nepostřehne, jiného upoutá na nemocniční lůžko. Průběh infekce je závislý na zdravotním stavu člověka, který se streptokokem nakazil, ale také na tom, jaký sérotyp onemocnění vyvolal.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).