Hlavní navigace

Sehnat zubaře v místě bydliště do třiceti dnů? Pojišťovny se ošívají

2. 9. 2010

Sdílet

 Autor: Agentura SXC
Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak pacientům usnadnit hledání nového obvodního lékaře, zubaře nebo specialisty v místě jejich bydliště. Dá to za úkol zdravotním pojišťovnám.

Ministerstvo chce pojišťovnám nařídit, aby svým pojištěncům našly požadovaného lékaře, a to do zákonem přesně stanovené doby.

Návrh sice zatím neexistuje v podobě paragrafovaného znění zákona, ministerstvo zdravotnictví se jím ale velmi vážně zabývá. Nelíbí se mu totiž současná praxe, kdy lidé hledají nového zubaře i několik měsíců. Stomatologické ordinace jsou přeplněné a lékaři nové pacienty nepřijímají. Nově by se o své pojištěnce měly postarat zdravotní pojišťovny: v neakutních případech by podle požadavku klienta musely do určité doby sehnat zvoleného praktického lékaře nebo specialistu v místě jeho bydliště.

Proti operační turistice

Stejně přísné chce být ministerstvo i u čekacích lhůt na operace ve všech regionech České republiky. Každý by měl mít jistotu, že na zákrok bude čekat maximálně určitý počet dní. Tím chce ministerstvo předcházet „operační turistice“, kdy zoufalí pacienti odjíždějí za chirurgickým zákrokem mimo svůj region a ztěžují tak situaci jinde a jiným pacientům. Nový systém by stál na propracovanější smluvní politice zdravotních pojišťoven, lépe uzpůsobené potřebám jejich pojištěnců.


Autor: Agentura SXC

Pokud tedy třeba na Karlovarsku stoupne zájem o stomatologické služby, a pojišťovna ví, že v kraji nemá nasmlouvaný potřebný počet zubařů, bude muset jejich počet navýšit, aby dodržela zákonné lhůty. Pacientovi musí do určité doby, kterou ministerstvo zatím nedefinovalo, doporučit zubaře v blízkosti jeho bydliště, který jej ošetří a případně zaeviduje mezi své stálé klienty.

Pojišťovny se k novému návrhu staví rozdílně. Mluvčí tří z devíti pojišťoven, které oslovil server Vitalia.cz, jsou spíše zdrženliví. Chybí jim konkrétní znění chystaného zákona. „Předně je třeba říci, že všechny zdravotní pojišťovny tuto povinnost mají a také ji plní. Je otázka, jaká bude lhůta a jaká vzdálenost (např. u zubařů je problém čím dál větší)," říká Jaroslav Svozil z nejmladší české zdravotní pojišťovny Média. "Za naši pojišťovnu mohu uvést, že v případě, kdy nastane daný problém u našeho klienta, může se ihned obrátit na jakékoliv naše kontaktní místo nebo bezplatnou infolinku. Zde mu je poskytnut komplexní informační a poradenský servis. Tzn. dle vzájemné dohody domluven lékař i případný termín objednání.“ 

Pro klienty je podle Svozila návrh ministerstva jistě pozitivní, pro zdravotní pojišťovny ale mnohdy obtížný. S tím souhlasí i Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. „Úskalím plánu je nestejnoměrná smluvní síť v regionech České republiky, která neodpovídá všude potřebám zdravotní pojišťovny. Nicméně vzhledem k věkové struktuře lékařů primární péče (praktiků, zubních lékařů) to není možné ze strany pojišťovny vždy zajistit,“ upozorňuje.

Měli jste někdy problém sehnat příslušného lékaře?

VZP: Největší problém je se zubaři

Jiří Rod, mluvčí největší české zdravotní pojišťovny VZP, rovněž argumentuje nerovnoměrnou dostupností stomatologů. VZP však začala tento problém řešit bez ohledu na plány ministerstva. „VZP se domluvila s Českou stomatologickou komorou (ČSK), že zajistí přehled, ve kterých regionech chybějí stomatologové a kde tedy mají noví absolventi možnost otevřít si praxi a uzavřít s VZP smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče,“ popisuje. Pojišťovna přitom vychází jednak z dat v informačním systému, ale také informací z krajských poboček o skutečné situaci v jednotlivých regionech.

„Tento přehled volných míst v síti smluvních poskytovatelů stomatologické péče je zveřejněn jak na webu VZP, tak na webu ČSK,“ informuje mluvčí VZP (www.vzp.cz). Kde je tedy v současné době největší nedostatek zubařů? „V Ústeckém kraji, a v Libereckém kraji na Českolipsku a Frýdlantsku,“ konstatuje Jiří Rod.


Autor: Agentura SXC

V řadě jiných krajů podle něj chybí stomatologové v určitých lokalitách. „Ve velkých městech je ale dostupnost stomatologické péče zpravidla zajištěna dostatečně,“ dodává mluvčí VZP. Pojišťovna podle něj podporuje ve všech okresech generační obměnu, aby nenastávaly situace, kdy stomatologové odcházejí do důchodu, a péče zůstala nezajištěna.

Konkrétní návrh ministerstva však VZP odmítá komentovat, dokud nedostane konkrétní podobu zákona nebo vyhlášky. „Jednotlivé návrhy nekomentujeme. Mimo jiné proto, že se jejich výsledná a schválená podoba často výrazně liší od původního návrhu,“ říká Rod diplomaticky. Mluvčí jiných pojišťoven jsou o něco sdílnější. Například Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny upozorňuje na regionální specifika, která zřejmě nevyřeší ani změna zákona.

Čtěte téma: Lékař si vymýšlel diagnózy, ale léčit může dál

České právo umožňuje lékaři, který byl už jednou odsouzen za špatně odvedenou operaci, vymýšlel si diagnózy, strašil své pacienty, tahal z nich peníze a v nemocnici, kde působil, si připsal neuskutečněný zákrok, aby opět léčil.

Pojišťovnám mohou vzniknout vícenáklady

„Pokud vláda změní zákon 48/1997 Sb. v tomto duchu, pojišťovna bude muset provést analýzu dostupnosti primární péče s ohledem na konkrétní znění zákona (to znamená dostupnost v km, dostupnost časovou), v některých regionech posoudit dostatečné zastoupení smluvních partnerů v síti a doplnit ve všech smlouvách s lékaři povinnost ošetření klienta v regionu – spádové oblasti lékaře. Předpokládáme dojasnění pravidel ve smyslu výše uvedených úskalí jednotlivých regionů ČR a dostupných lékařů v konkrétních regionech a řešení individualit,“ vysvětluje Mazurová postup pojišťovny po případné změně zákona.

Pro pojišťovnu by to mohlo znamenat určité vícenáklady, jejichž výši však zatím není možné ani odhadnout. „Protože neznáme definitivní znění návrhu, nelze nyní říct, jak vysoké budou náklady s akcí spojené. Je ale zřejmé, že v regionech, kde není síť lékařů dostatečná, bude případné nasmlouvání lékaře znamenat další náklady,“ říká Mazurová. Naopak Jaroslav Svozil ze zdravotní pojišťovny Média žádné vícenáklady nepředpokládá. „Pro zdravotní pojišťovny je to již nyní běžná agenda,“ upozorňuje.

Také prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich míní, že zavedení určitých lhůt pro pojišťovny nebude znamenat zásadní problém. „Místní a časovou dostupnost zdravotní péče zajišťují zdravotní pojišťovny již dnes. Pokud ojediněle vznikají problémy, pak jsou to buď mimořádné případy (např. úmrtí lékaře, specifická oblast apod.), nebo problémy vzniklé enormním zájmem pacientů o určité pracoviště. Pokud tedy nějaká právní norma upřesní maximální povolenou místní a časovou dostupnost, pak s tím zdravotní pojišťovny nebudou mít zásadní problém,“ předvídá.

Čtěte téma: Doktoři berou. A hlupáci dávají

Často slyšíte: „Kolik já jsem se nastrkala tomu doktorovi, ale bez toho to nejde…“ nebo „To se musí, něco šoupnout.“ Ze všech těch řečí by se zdálo, že když bohy v bílém nepodmáznete, nechají vás bídně umřít… 

Pozor na regionální specifika, varuje svaz pojišťoven

Problém může podle Friedricha nastat v regionech, které nemají takovou dostupnost zdravotní péče. „Každý právně definovaný nárok musí odpovídat reálné síti zdravotnických zařízení v ČR a reálné výši finančních zdrojů zdravotních pojišťoven. Aby byl vždy dosažitelný pro všechny, musí být hluboko pod dnešním průměrem,“ konstatuje prezident svazu pojišťoven. „Jsem proto přesvědčen, že nelze nastavit jiné hodnoty než takové, které jsou v drtivé většině případů již dnes plněny v mnohem příznivější podobě. V dostupnosti ostatně ČR patří k předním státům v Evropě.“

Skončí tedy ministerský pokus jenom u snahy o mediální zviditelnění u voličů? Ladislav Friedrich si to nemyslí. Horuje ale za zavedení monitorovacího systému a procesu ověřování a řešení jednotlivých případů. „Pokud zůstane tento systém v kompetenci pojišťoven, lze to řešit celkem bez problémů, protože některé pojišťovny už takové systémy mají nebo připravují. Pokud by to měl být nějaký celostátní systém, tak se obávám, aby to nebylo příliš komplikované a drahé,“ varuje.

Ani Friedrich ale nemůže být podle svých slov konkrétnější, protože nezná přesné ministerské představy, jak by měl nový systém zajištění zdravotní péče vypadat. Cesta od hezké myšlenky po schválený zákon je trnitá a zdlouhavá.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zakladatel serveru Vitalia.cz a jeho šéfredaktor v letech 2008 až 2009

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).