Hlavní navigace

Preventivní prohlídky jsou povinné!

6. 3. 2009

Sdílet

Nechci vám sahat do soukromí, nebudu se vás vyptávat, jak často chodíte na preventivní prohlídky, chci vám jen ukázat, co je vám zdarma nabídnuto a jaké výhody kromě potvrzeného zdraví můžete při preventivních lékařských prohlídkách získat.

Nový speciál: PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Pan Josef, kterému je 55 let, k lékaři nechodí vůbec, natož na preventivní prohlídky. Když ho občas zabolí u srdce, tak návštěvu teprve zvažuje. Každý ho v rodině přemlouvá, aby si k lékaři zašel, ale on jen čeká, až bolest přejde a dodává: Doktor mi stejně jen řekne, abych nekouřil, nepil alkohol, zhubl a sportoval. 

Určitě byste i vy vysypali z rukávu podobné příklady. Když někdo řekne, že nebyl deset roků u lékaře, očekává, že mu poklepeme na rameno a pogratulujeme, jak je to zdravý člověk. Jednoho takového sedmatřicetiletého„zdravého frajera“ také znám, jmenuje se David. Po pěti letech přišel k závodnímu lékaři na kontrolu a ten mu změřil tlak. Měl 190/105. Lékař se ho jen zeptal, jestli ještě žije. A hned nato si David „vzpomněl“, že ho občas píchne u srdce, občas ho bolí tam a tam, že se zadýchává a podobně.

A právě díky pravidelným prohlídkám, kterým se chci v tomto článku věnovat, je možné včas odhalit počínající známky onemocnění nebo budoucích potíží pacienta. K nápravě zdravotních potíží často stačí změna životosprávy a životního stylu. V případě, že se odhalí vážná choroba zase platí, že čím dříve se na ni přijde a začne se s léčbou, tím vyšší je šance na úplné vyléčení. Preventivní prohlídky stejně jako očkování jsou povinné, ale nejsou ze zákona vynutitelné a pokud pacient na ně nechodí, nejsou sankcionovatelné, říká mluvčí VZP Jiří Rod a dodává: Samozřejmě je v zájmu každého, aby na preventivní prohlídky chodil pravidelně. Jak často, najdete v následujícím přehledu a přitom se také dozvíte, jak lákají na preventivní prohlídky zdravotní pojišťovny.

Preventivní prohlídky pro děti a dorost

První preventivní prohlídku dítěte by měl lékař provést do 14 dnů od jeho narození. Už při této první návštěvě lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav. Při každé preventivní prohlídce bude vaše dítě zváženo, změřeno, kompletně vyšetřeno včetně psychomotorického vývoje a očkováno podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, by vás měl lékař včas informovat.

0 – 3 měsíce

V prvních 3 měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3×, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. V tomto období proběhnou i první očkování.

3 – 6 měsíců

V následujících 3 měsících věku dítěte je lékař preventivně vyšetří alespoň třikrát, a to ve 4, 5 a 6 měsících, kdy posoudí jeho celkový zdravotní stav, zkontroluje předchozí očkování a dvakrát je přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Počínaje 3. měsícem věku bude dítě také očkováno proti dětské obrně, a to dvěma dávkami vakcíny.

Součástí preventivní prohlídky v šesti měsících je vyšetření možného rizika křivice a podání přípravku zajišťujícího správný růst kostí.

6 – 12 měsíců

V druhém půlroce života dítěte proběhne preventivní prohlídka v 8., 10. a 11. měsíci. Její součástí je v 8. měsíci plně hrazené vyšetření sluchu, v 10. a 11. měsíci je opět opakováno vyšetření zaměřené na křivici a podány přípravky zajišťující správný růst kostí.

Zhruba v tomto období by vám měl lékař doporučit, abyste s dítětem absolvovala první preventivní návštěvu zubního lékaře.

1 – 3 roky

Při dovršení prvního roku života je provedena zevrubná preventivní prohlídka, posouzen růst a vývoj dítěte, změřen puls na stehenních tepnách, posouzen vývoj chrupu, růst kostí a stupeň rozvoje psychických dovedností.

Ve 14. až 17. měsíci bude vaše dítě přeočkováno proti dětské obrně a očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

V 18. měsíci v rámci preventivní prohlídky kontroluje lékař stav vazivové destičky mezi lebečními kostmi, tzv. fontanely, a opět posoudí psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte. Nezapomeňte v tomto období s dítětem opět navštívit zubního lékaře.

Okolo 2. roku bude dítě přeočkováno proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čímž prakticky končí velice intenzivní program očkování malých dětí, který je důležitou složkou preventivní péče a ochrání vaše dítě před nemocemi, které by mohly ohrozit i jeho život.

3 – 6 let

Dítě

Součástí preventivní prohlídky ve 3 letech věku před možným nástupem dítěte do mateřské školky je kromě celkového interního vyšetření také kontrola všech očkování, vyšetření zraku, dutiny ústní, řeči, hlasu a sluchu, vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu a vyšetření pohlavních orgánů. Součástí prohlídky je také rozhovor s rodiči dítěte o jeho celkovém vývoji.
V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař provede i vyšetření vnímavosti všech barev a měření celkového cholesterolu.

6 – 18 let

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7., 9., 11. a 13. roce. Kromě celkového interního vyšetření a rutinního vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu, změření výšky a váhy, vyšetření zraku, sluchu, řeči a vyšetření lymfatických uzlin a štítné žlázy, může být například provedeno i vyšetření leváctví.

Ve 13 letech bude vaše dítě přeočkováno proti dětské obrně a okolo 14. roku věku bude očkováno proti tetanu. Očkování proti tetanu je třeba provádět v desetiletých cyklech v průběhu celého života a je vždy pojišťovnou plně hrazeno.

Je doporučeno očkování proti klíšťové encefalitidě. Zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na toto nepovinné očkování a na přeočkování, a to až do 19 let věku. Příspěvek je vyplácen v hotovosti na základě předložení dokladů o zaplacení očkovací látky a její aplikaci.

I další preventivní prohlídky prováděné v souvislosti s přípravou na budoucí povolání, včetně odborných a gynekologické prohlídky u dívek od 15. roku jsou prohlídky většinou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Péče o zuby:

Poprvé byste měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života, a dále pravidelně dvakrát ročně až do 18 let věku. Ošetřující lékař nebo zdravotní pojišťovna vám poskytnou seznam zubních lékařů v okolí vašeho bydliště, včetně odborníků, specializujících se na péči o dětský chrup. Zubní lékař vám poskytne všechny důležité informace o ústní hygieně a správném čištění zubů.

Pravidelnost návštěv zubního lékaře je důležitá i u prvního chrupu, jehož stav ovlivňuje i druhé zuby. Zejména významné jsou kontroly ve 3, 6, 12 a 15 letech věku, kdy se provádí nácvik a kontrola správného způsobu čištění zubů a péče o chrup, onkologická prevence a kontrola správného růstu zubů. Všechna tato preventivní vyšetření jsou opět hrazena pojišťovnami, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař vaše dítě v případě potřeby pošle. Příspěvek získáte i na zubní rovnátka.

Péče o zrak:

Zrak je u dítěte sledován už od narození. Pojišťovny hradí preventivní oční prohlídky a přispívají na brýle.

Ortopedická péče:

Základní součástí preventivní péče je ultrazvukové vyšetření kyčelních kloubů a sledování správného vývoje. V případě odhalení jakékoli odchylky nebo podezření na ni doporučí praktický lékař vyšetření u odborného lékaře.

Péče při alergiích:

Už i u nejmenších dětí se může vyskytnout potravinová a jiná alergie. Pojišťovny hradí vyšetření, přispívají různou částkou na vhodnou dětskou výživu a podílejí se na částečné úhradě pobytu u moře.

Preventivní prohlídka pro dospělé

Preventivní prohlídka pro dospělé je celkovým vyšetřením, na které přijdete jedenkrát za dva roky (nejdříve však 23. měsíc po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže. Její součástí je anamnéza, kdy praktický lékař zjišťuje cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky předpokládaná zdravotní rizika. Kontroluje očkování proti tetanu. Provádí vlastní vyšetření pohledem na kůži a sliznice, např. spojivky. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, spočítá tep a změří krevní tlak, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, zváží vás nebo i změří, orientačně vyšetří sluch a vidění. Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař provede vyšetření moči, konečníku, varlat a prsů, spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování.

Další prohlídky podle věku pacientů

– od 40 let se provádí vyšetření EKG (v čtyřletých intervalech),
- v 18, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi,
- od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi v dvouletých intervalech,
- od 50 let se provádí v intervalu dvou let preventivní vyšetření stolice na přítomnost krve, což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku.

U žen ve věku od 45 do 69 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo, doporučuje jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

Co je výsledkem preventivních prohlídek?

Jsou to konkrétní závěry. V případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče. Je samozřejmé, že preventivní prohlídky jsou zaměřeny především na vyhledávání závažných onemocnění, která jsou předmětem zdravotních programů zaměřených např. na onemocnění srdce a cév, nádory, cukrovku, dále pak na onemocnění, která vyžadují zdravotní péči v rámci dispenzární péče a zachycují i nemocné se vzácně se vyskytujícími onemocněními, která vyžadují specializovanou péči.

Preventivní prohlídka u zubního lékaře

Obsahem preventivní prohlídky, kterou provádí registrující stomatolog, je opět zjištění anamnézy, vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, stanovení závěru, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potřeby stanovení léčebného plánu k další stomatologické péči.

Navržená péče může být hrazená ze zdravotního pojištění plně, částečně, nebo je nehrazená.

Stomatologické preventivní prohlídky jsou zaměřeny i na vylučování onemocnění patřících do dispenzární péče nebo zařazených do zdravotních programů (např. do onkologického). Při zjištění změn v dutině ústní, které jsou projevem celkových onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborností, vás stomatolog s touto skutečností seznámí a předá tyto informace praktickému lékaři nebo příslušným odborníkům.
Do ordinace zubního lékaře byste měli vstoupit alespoň 2× za rok.

Preventivní prohlídka u ženského lékaře

Provádí se počínaje 15. rokem věku každý rok. Jejím účelem je včasné zjištění všech odchylek od normy.

Gynekologie

Obsahem preventivního vyšetření je zjištění příslušných osobních i rodinných údajů a vlastní vyšetření (s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu). Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem. Podle potřeby se provádí odběr materiálu na mikrobiologické nebo cytologické vyšetření. Výsledkem prohlídky je závěr s návrhem na další postup. Její součástí je také vyšetření prsů, nácvik samovyšetření prsů a u žen ve věku od 45 do 69 let doporučení ve dvouletých intervalech mamografického vyšetření na některém z akreditovaných pracovišť.
Nemělo by také chybět poučení o správných hygienických návycích a podle potřeby zajištění dispenzární nebo další specializované odborné péče. I v rámci těchto prohlídek je vyšetření zaměřeno na vyloučení nebo včasné zjištění onemocnění, která jsou předmětem onkologického programu nebo dalšího odborného vyšetření a léčení. Při zjištění postižení, které je známkou celkového onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborných lékařů, gynekolog informuje praktického lékaře nebo předá pojištěnku do příslušné odborné péče. Při zjištění těhotenství je žena svým gynekologem sledována.

Jak motivují pacienty a lékaře k docházce na pravidelné prohlídky zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovna nemůže nijak sankcionovat pojištěnce, kteří na preventivní prohlídky nechodí. Zároveň nemá možnost své klienty do těchto prohlídek nutit. Své pojištěnce upozorňují na výhody prevence a vyzývají je, aby ji nezanedbávali. Stejně tak motivují i lékaře.

Tak například Všeobecná zdravotní pojišťovna platí lékařům více peněz za body v případě prevence a očkování, než u jiných vyšetřeních. A dále mluvčí Jiří Rod dodává: A existují i revizní lékaři, kteří kontrolují činnost lékařů.

Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, uvádí dva roky starou oslovovací kampaň, kdy rozeslali klientům dopis s vysvětlením, jak jsou preventivní prohlídky nutné a s výzvou, aby na ně nezapomínali. Mezi oslovenými byly mimo jiné také ženy, které už více než 2 roky nebyly na preventivní gynekologické prohlídce (prevence karcinomu děložního čípku). Z celkem oslovených 147 000 těchto žen ve věku 25 až 65 let, na prohlídku přišlo 38 400 z nich. Výsledkem bylo 22 pozitivních záchytů, uvádí čísla Hana Kadečková. A navíc přidává, jaký je přístup klientů nad 50 let: Ze 160 000 našich pojištěnců – mužů nad 50 let přišlo v letech 2006 a 2007 na preventivní prohlídku celkem 125 600. Ze 177 000 žen – pojištěnek nad 50 let na preventivní prohlídku přišlo 136 800. Součástí této preventivní prohlídky je také screening kolorektálního karcinomu (vyšetření na okultní krvácení). A tady je výsledek zatím nepříliš optimistický. Z uvedeného množství mužů, kteří přišli na prevenci, toto konkrétní vyšetření absolvovalo 39 797 a z počtu žen, které přišly na preventivní prohlídku, jich toto vyšetření absolvovalo 47 129.

Menší zdravotní pojišťovna Škoda zase vyplácí roční příspěvky ve výši od 300 do 1000 korun. Děti tyto příspěvky dostanou v případě, že s nimi rodiče absolvují pravidelné prohlídky, povinné očkování a návštěvu stomatologa. Ženám jsou příspěvky vypláceny, jen pokud mají za sebou pravidelnou prohlídku u stomatologa, praktického a ženského lékaře. A muži prohlídku u praktického lékaře a stomatologa.

A přidám ještě jeden příklad z praxe. Osmadvacetiletá Pavla chodila na pravidelné prohlídky ke gynekologovi. Na žádné z prohlídek ji lékař nezkontroloval prsa, ani nepoučil, jak si je má sama kontrolovat. Jen tak náhodou se jí do ruky dostal časopis, kde obrazně ukázali, jak si správně prsa zkontrolovat. Pavla si nahmatala pod pravým podpaždím malou bulku. Na nic dlouho nečekala a rovnou zašla do mamografické poradny. Tam ji diagnostikovali nález, naštěstí nezhoubný, který později operativně odstranili.

Nestála by za řeč ani teď jedna taková preventivní prohlídka? Nechci vás k ničemu nutit…

O preventivní prohlídce u tělovýchovného lékaře se dočtete v článku Podcenění prohlídky u sportovního lékaře může vést až k úmrtí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).