Hlavní navigace

Naučná stezka Chrastecka

22. 5. 2009

Sdílet

TIP NA VÝLET – Zavítáme na úpatí Českomoravské vrchoviny, kde navštívíme město Chrast. Procházka okolními lesy, podél místních rybníků a po březích řeky Žejbro tvoří zdejší nedávno otevřenou naučnou stezku. Za zmínku stojí i Podlažický klášter a jeho spojitost s Ďáblovou biblí – největší knihou světa.

Naučná stezka strategicky začíná na chrasteckém vlakovém nádraží a končí na nádraží ve Vrbatově Kostelci. Trasa vede na náměstí, kde se náchází zámek a kostel Nejsvětější trojice – jeden z charakteris­tických znaků města. V zámku v současné době sídlí městský úřad. 

Stezka pokračuje směrem na Podlažice, avšak v zatáčce odbočuje doleva. Vede skrz klidné město až do městské části Chrašice. Tam můžeme vidět Kostel sv. Martina, starou vodárenskou věž a biskupskou sýpku. Budeme pokračovat rovně až k Chrašickému rybníku, kde svůj volný čas tráví rybáři. Asfaltová silnice se mění v cestu, po které pokračujeme směrem doprava kolem rybníku a tak postupně obcházíme kamennou vodárenskou věž. O kousek dál se před našimi zraky objeví nová vodárna a městečko.

Horecký rybník

Přejdeme hlavní silnici a ocitneme se před vstupem do upravené zámecké zahrady, ve které si prohlédneme původní růže, vzácné stromy i keře. Zahradu projdeme směrem k zámku a za jejím východem se setkáváme s další zastávkou naší naučné stezky. Zde nabíráme směr vlevo lipovou alejí, která byla částečně poničena při loňské vichřici. Před námi se otevírá okolní krajina s lesy, do kterých míříme. Na konci lipové aleje narazíme na kapličku sv. Jana Nepomuckého, pod ní je strmá stráň a přírodní divadlo, které je ovšem už dlouhou dobu nefunkční.

Podlažický klášter a Horecký rybník

Pokračujeme cestou z kopce než narazíme na odbočku a projdeme přes zmíněné přírodní divadlo. Přibližujeme se ke kostelu sv. Markéty, který už z dálky prosvítá mezi stromy. Kostel sv. Markéty, bývalý podlažický klášter, je známý díky největší rukopisné knize Codex Gigas (Ďáblova bible). Ta prý byla sepsána mnichem právě v tomto klášteře. Archeologicky je místo dosud neprobádané.

Naše cesta se ubírá směrem k hlavní silnici, tam se vydáváme doprava po cestě mezi podlažickými domky. Dojdeme až k Horeckému rybníku, rozsáhlé vodní ploše. Pokračujeme podél rybníka po kamenité rozbourané cestě až k hlavní silnici, odbočíme doleva a poté nás šipka svede na boční cestu směrem k chacholickým chatkám. Projdeme kolem nich a poprvé se zde setkáváme s říčkou Žejbro. Naše cesta pokračuje přes železný most, nahoru do vesnice. U hřiště na nás čeká další zastávka.  Turistická značka nás navádí na lesní cestu, po které přicházíme k Chacholickému rybníku. Od hladiny se odrážejí stromy z protějšího břehu, voda je zde stojatá a vzduchem se šíří nepříjemný zápach rybiny. Podél průzračného náhonu můžeme dojít až k válcovému mlýnu.

Podskala – křižovatka turistických tras

Kostel sv. Jana Křtitele

Proti proudu řeky Žejbro pokračujeme až k místu, kterému se dnes lidově říká „U Vany“. Vana je hluboká tůň mezi velkými balvany. Cesta tudy vede po úzké lesní pěšině a poté se táhne nahoru po stráni až na hlavní silnici, která spojuje obce Chacholice a Skála. Po pár metrech opět klesáme po lesní cestě k řece a přicházíme na Mikanovu louku. Pokračujeme po asfaltové cestě a můžeme obdivovat strmé opukové skály, na kterých se nachází vesnice Skála. Dorazíme do Podskaly, ve které se sbíhají turistické trasy. My střídavě už od Chrasti křížíme modrou, která dále povede shodně s naší naučnou stezkou až do Vrbatova Kostelce. V Podskale si prohlédneme kostel sv. Jana Křtitele, u něj si můžeme na chvíli odpočinout na lavičce. V této chvíli zbývá do konce naší cesty už jen kousek.

Po březích řeky Žejbro

Nyní se ubíráme zpět do lesa. Lesní cesta se brzy opět změní v pěšinu. Nejdříve vystoupáme, poté prudce klesáme do údolí k řece do jedné z posledních zastávek. Koryto řeky je plné kamenů a i kolem něj můžeme pozorovat skalní útvary. Lesy jsou zde smíšené, v létě určitě plné hub a pokud máme štěstí, můžeme z lesů slyšet projíždějící vlak. Naučná stezka nás směruje ven z lesa, podél něj dojdeme až do Vrbatova Kostelce. Na hlavní silnici se můžeme vydat doprava a podívat se na jeden ze středů Evropy. Cesta nás zavede k poslední zastávce na náves do Vrbatova Kostelce. Vlakem se pak můžeme vrátit zpět do Chrasti.

 • Celková délka: 12, 47 km
  Doba výletu:
  4 hod
  Na kole:
  Trasa je z větší části nesjízdná
  Stoupání a klesání:
  Cesta střídavě klesá a stoupá
  Značení trasy:
  Trasa je dobře značena

Vaše tipy na výlet nám posílejte na vylet@vitalia.cz.

Další tipy na výlet:

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).