Hlavní navigace

Nakupování potravin na internetu

Autor: SXC
Redakce

V době, kdy je internetové nakupování značně rozšířené, přestávají být výjimkou i takto pořízené potraviny. Ale pozor, platí pro ně trochu jiná pravidla než pro ostatní zboží.

Doba čtení: 4 minuty

Pro nákupy na internetu platí obecně platná pravidla, vycházející ze zákonných norem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zpracovala rady, které spotřebiteli pomohou nenaletět a orientovat se ve svých právech. V plném znění je najdete zde: Praktická příručka pro spotřebitele: Nakupování na internetu.

Obecné základní zásady pro nákup na internetu

 • Zjistěte si co nejvíce informací o obchodníkovi
  - každý obchodník povinen na své webové prezentaci uvést své identifikační údaje a každá webová stránka musí obsahovat informaci o tom, kdo ji provozuje
   – další informace o provozovateli lze získat například na stránkách obchodního rejstříku (www.justice.cz), živnostenského rejstříku (www.rzp.cz) nebo rejstříku ekonomických subjektů (http://wwwin­fo.mfcr.cz/ares)
   – pokud se vám nepodaří zjistit základní informace o provozovateli, a to ani na uvedených kontaktech, lze předpokládat, že bude komunikace s takovým obchodníkem velice obtížná a nákup rizikový
 • Informujte se o možnostech reklamace, možnosti a postupu vrácení zboží
  - informace o reklamaci, postupu při nedodání zboží, dodání s prodlením nebo třeba dodání jiného zboží by měly být na webových stránkách uvedeny srozumitelně, jasně a v případě nesrovnalostí by vám tyto informace mělo poskytnout například zákaznické centrum nebo sám prodejce
   – jakékoli odchylky od zákonem stanovených práv spotřebitele jsou relativně neplatné
   – trvejte na poskytnutí informací o podmínkách reklamace a informací o zboží v písemné formě
 • Seznamte se důkladně se záručními a obchodními podmínkami
 • Informujte se o všech nákladech spojených s nákupem
   – mezi časté nekalé praktiky internetových obchodů patří snaha zastřít existenci dalších nákladů a příplatků spojených s nákupem jejich zboží nebo služeb
   – trvejte na potvrzení kupní ceny jako ceny konečné nebo na informaci o všech dalších nákladech, poplatcích, příplatcích nebo jiných skrytých částech celkové ceny
 • Informujte se o podmínkách a termínech dodání, vyzvednutí zboží
 • Chraňte své osobní údaje

Práva spotřebitele – neobjednané zboží nemusíte vracet, ani platit

Za zákona vyplývají práva, na které máte coby spotřebitel nárok. Například právo na informace ohledně dodavatele, podmínkách odstoupení od smlouvy, o službách po prodeji a o zárukách.


Autor: SXC

Pro „pizza-home“ pravidla o odstoupení od smlouvy neplatí

Máte nárok odstoupit od smlouvy (kromě výjimek uvedených v příručce) uzavřené „na dálku“ (e-mailem, faxem, mobilním telefonem ap.) do 14 dní od převzetí zboží, a to i bez udání důvodů a bez toho, že by vám za to hrozily jakékoli (tedy především peněžní) sankce ze strany prodávajícího. Tato lhůta může být až tříměsíční, a to v případě, že vám prodávající neposkytl povinné informace písemně. Právo na odstoupení máte i v případě, že smlouvu uzavřete na dálku, ale zboží si vyzvednete osobně v prodejně.

Pokud vám bylo zasláno zboží, které jste si neobjednali, nejste povinni o tom prodávajícího informovat a nejste ani povinni za takové zboží zaplatit. Máte právo si neobjednané zboží bezplatně ponechat.

Pozor – pro potraviny uvedené zcela neplatí

Ochrana poskytovaná spotřebitelům v případě uzavření smlouvy na dálku se však nevztahuje na některé případy, podrobněji je vyjmenovává uvedená příručka spotřebitele, nás zajímají speciálně potraviny.

„Nakupujete-li přes internet potraviny, dbejte především na to, jakým způsobem prodávající zaručí jejich jakost, požadovanou čerstvost a složení,“ doporučuje SZPI. Dále se zajímejte, jak je schopen zabezpečit nároky na skladování a balení potravin.

„V případě uzavření smlouvy na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, dodávaného stálými doručovateli do domácností nebo sídla spotřebitele, se neuplatní všechna práva tak jako u ostatních smluv uzavíraných na dálku,“ říká SZPI. Co si pod tím představit? Jde například o doručování pizzy nebo o rozvoz obědů apod. Za těchto okolností nemáte například právo od smlouvy odstoupit v uvedeném rozsahu. Zajímejte se tedy také o to, jak dodavatel zajišťuje požadavky správné přepravy do místa určení (např. zachování teplotního řetězce). Omezený je také rozsah informací, na které máte předem právo.

Vitalia_narozeniny

Nezapomeňte ale, že ohledně prodeje potravin prostřednictvím internetu platí stejná pravidla a zákonné předpisy jako ohledně klasického prodeje v kamenných obchodech (především tedy předpisy vztahující se k požadavkům jakosti, balení, označování potravin atd.).

Na koho se obrátit při potížích?

V případě, že se setkáte s internetovým obchodem, který nerespektuje vaše práva nebo jinak porušuje platné předpisy, neváhejte se se svým podnětem obrátit na státní instituce, které se otázkou kontroly internetového prodeje zabývají. Jedná se především o dále uvedené orgány státní správy, kontaktovat můžete také nevládní organizace nebo sdružení zaměřená na ochranu spotřebitele, případně přímo advokáta.

 • Česká obchodní inspekce
  www.coi.cz
  Na ČOI se obracejte především v situaci, kdy prodávající porušuje vaše práva na informace, právo na odstoupení od smlouvy nebo jinak omezuje vaše právní postavení spotřebitele.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  www.szpi.gov.cz
  SZPI je příslušná především ohledně bezpečnosti a jakosti potravin neživočišného původu. Do její působnosti patří též potravinové doplňky.
 • Státní úřad pro kontrolu léčiv
  www.sukl.cz
  SÚKL je příslušným ve věcech dohledu prodeje léčiv a léčivých přípravků. SÚKL kontroluje a postihuje především prodej padělaných nebo falešných léčiv.
 • Státní veterinární správa
  www.svscr.cz
  Úkolem SVS je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, prevence veterinárních nákaz území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.
 • místně příslušný živnostenský úřad nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu
  www.mpo.cz
  Živnostenské úřady dozorují především dodržování zákazu klamavé reklamy, splnění náležitostí označování prodejce atd. MPO může pomoci při řešení spotřebitelských sporů – aktuálně i formou arbitráže nebo mediace.