Hlavní navigace

Nakupování potravin na internetu

27. 12. 2011

Sdílet

 Autor: SXC
V době, kdy je internetové nakupování značně rozšířené, přestávají být výjimkou i takto pořízené potraviny. Ale pozor, platí pro ně trochu jiná pravidla než pro ostatní zboží.

Pro nákupy na internetu platí obecně platná pravidla, vycházející ze zákonných norem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zpracovala rady, které spotřebiteli pomohou nenaletět a orientovat se ve svých právech. V plném znění je najdete zde: Praktická příručka pro spotřebitele: Nakupování na internetu.

Obecné základní zásady pro nákup na internetu

 • Zjistěte si co nejvíce informací o obchodníkovi
  - každý obchodník povinen na své webové prezentaci uvést své identifikační údaje a každá webová stránka musí obsahovat informaci o tom, kdo ji provozuje
   – další informace o provozovateli lze získat například na stránkách obchodního rejstříku (www.justice.cz), živnostenského rejstříku (www.rzp.cz) nebo rejstříku ekonomických subjektů (http://wwwin­fo.mfcr.cz/ares)
   – pokud se vám nepodaří zjistit základní informace o provozovateli, a to ani na uvedených kontaktech, lze předpokládat, že bude komunikace s takovým obchodníkem velice obtížná a nákup rizikový
 • Informujte se o možnostech reklamace, možnosti a postupu vrácení zboží
  - informace o reklamaci, postupu při nedodání zboží, dodání s prodlením nebo třeba dodání jiného zboží by měly být na webových stránkách uvedeny srozumitelně, jasně a v případě nesrovnalostí by vám tyto informace mělo poskytnout například zákaznické centrum nebo sám prodejce
   – jakékoli odchylky od zákonem stanovených práv spotřebitele jsou relativně neplatné
   – trvejte na poskytnutí informací o podmínkách reklamace a informací o zboží v písemné formě
 • Seznamte se důkladně se záručními a obchodními podmínkami
 • Informujte se o všech nákladech spojených s nákupem
   – mezi časté nekalé praktiky internetových obchodů patří snaha zastřít existenci dalších nákladů a příplatků spojených s nákupem jejich zboží nebo služeb
   – trvejte na potvrzení kupní ceny jako ceny konečné nebo na informaci o všech dalších nákladech, poplatcích, příplatcích nebo jiných skrytých částech celkové ceny
 • Informujte se o podmínkách a termínech dodání, vyzvednutí zboží
 • Chraňte své osobní údaje

Práva spotřebitele – neobjednané zboží nemusíte vracet, ani platit

Za zákona vyplývají práva, na které máte coby spotřebitel nárok. Například právo na informace ohledně dodavatele, podmínkách odstoupení od smlouvy, o službách po prodeji a o zárukách.


Autor: SXC

Pro „pizza-home“ pravidla o odstoupení od smlouvy neplatí

Máte nárok odstoupit od smlouvy (kromě výjimek uvedených v příručce) uzavřené „na dálku“ (e-mailem, faxem, mobilním telefonem ap.) do 14 dní od převzetí zboží, a to i bez udání důvodů a bez toho, že by vám za to hrozily jakékoli (tedy především peněžní) sankce ze strany prodávajícího. Tato lhůta může být až tříměsíční, a to v případě, že vám prodávající neposkytl povinné informace písemně. Právo na odstoupení máte i v případě, že smlouvu uzavřete na dálku, ale zboží si vyzvednete osobně v prodejně.

Pokud vám bylo zasláno zboží, které jste si neobjednali, nejste povinni o tom prodávajícího informovat a nejste ani povinni za takové zboží zaplatit. Máte právo si neobjednané zboží bezplatně ponechat.

Pozor – pro potraviny uvedené zcela neplatí

Ochrana poskytovaná spotřebitelům v případě uzavření smlouvy na dálku se však nevztahuje na některé případy, podrobněji je vyjmenovává uvedená příručka spotřebitele, nás zajímají speciálně potraviny.

„Nakupujete-li přes internet potraviny, dbejte především na to, jakým způsobem prodávající zaručí jejich jakost, požadovanou čerstvost a složení,“ doporučuje SZPI. Dále se zajímejte, jak je schopen zabezpečit nároky na skladování a balení potravin.

„V případě uzavření smlouvy na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, dodávaného stálými doručovateli do domácností nebo sídla spotřebitele, se neuplatní všechna práva tak jako u ostatních smluv uzavíraných na dálku,“ říká SZPI. Co si pod tím představit? Jde například o doručování pizzy nebo o rozvoz obědů apod. Za těchto okolností nemáte například právo od smlouvy odstoupit v uvedeném rozsahu. Zajímejte se tedy také o to, jak dodavatel zajišťuje požadavky správné přepravy do místa určení (např. zachování teplotního řetězce). Omezený je také rozsah informací, na které máte předem právo.

Nezapomeňte ale, že ohledně prodeje potravin prostřednictvím internetu platí stejná pravidla a zákonné předpisy jako ohledně klasického prodeje v kamenných obchodech (především tedy předpisy vztahující se k požadavkům jakosti, balení, označování potravin atd.).

Na koho se obrátit při potížích?

V případě, že se setkáte s internetovým obchodem, který nerespektuje vaše práva nebo jinak porušuje platné předpisy, neváhejte se se svým podnětem obrátit na státní instituce, které se otázkou kontroly internetového prodeje zabývají. Jedná se především o dále uvedené orgány státní správy, kontaktovat můžete také nevládní organizace nebo sdružení zaměřená na ochranu spotřebitele, případně přímo advokáta.

 • Česká obchodní inspekce
  www.coi.cz
  Na ČOI se obracejte především v situaci, kdy prodávající porušuje vaše práva na informace, právo na odstoupení od smlouvy nebo jinak omezuje vaše právní postavení spotřebitele.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  www.szpi.gov.cz
  SZPI je příslušná především ohledně bezpečnosti a jakosti potravin neživočišného původu. Do její působnosti patří též potravinové doplňky.
 • Státní úřad pro kontrolu léčiv
  www.sukl.cz
  SÚKL je příslušným ve věcech dohledu prodeje léčiv a léčivých přípravků. SÚKL kontroluje a postihuje především prodej padělaných nebo falešných léčiv.
 • Státní veterinární správa
  www.svscr.cz
  Úkolem SVS je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, prevence veterinárních nákaz území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.
 • místně příslušný živnostenský úřad nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu
  www.mpo.cz
  Živnostenské úřady dozorují především dodržování zákazu klamavé reklamy, splnění náležitostí označování prodejce atd. MPO může pomoci při řešení spotřebitelských sporů – aktuálně i formou arbitráže nebo mediace.

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).