Hlavní navigace

Na Moravě se čtyři roky zkoumaly zmrzliny. Proč?

Sdílet

 Autor: Photl.com
V provozovnách stravovacích služeb Moravskoslezského kraje se sledoval obsah syntetických barviv u zmrzlin, které nebyly vyrobeny průmyslovou cestou. Máme pro vás výsledky z laboratoře.

V provozovnách stravovacích služeb Moravskoslezského kraje byl v letech 2007 – 2011 sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou. V těchto dnech přišel Státní zdravotní ústav (SZU) s finálními výsledky. Počet nevyhovujících vzorků se pohyboval v rozmezí 0,0 – 10,7 %. 

Ve zmrzlinách nesmí být E123 a E127

Laboratorní rozbory byly zaměřeny především na barviva, u kterých platí určitá omezení pro použití ve zmrzlinách. Jednalo se buď o barviva nepovolená při výrobě zmrzlin, což je E123 Amarant a E127 Erythrosin.

E123 – je přísada nevhodná pro děti, může být příčinou alergie, způsobit poruchu plodnosti, poškodit ledviny a játra, vyvolávat horečky, astma či hyperaktivitu

– vyrábí se synteticky z kamenouhelného dehtu

E127 – množství studií dokázalo vliv na neurologické a reprodukční změny na testovaných zvířatech, Může způsobit astma, horečky, hyperaktivitu, poruchy učení, postihuje játra, srdce, rozmnožovací orgány, štítnou žlázu, žaludek. Existuje podezření na karcinogenitu.

- vyrábí se z kamenouhelného dehtu

Čtěte také: Většina zmrzlin obsahuje místo smetany kokosový tuk

Průzkum se dále zaměřil na barviva se stanoveným nejvyšším přípustným množstvím (NPM) ve zmrzlině. Hlídalo se množství E160b Annato, bixin, norbixin s NPM 20 mg/kg. Bedlivému oku neunikly ani skupiny barviv E110 Žluť SY, E122 Azorubin, E124 Ponceau 4R a E155 Hněď HT, která mohou být do zmrzlin přidávána jednotlivě do NPM 50 mg/kg, přičemž celková suma všech použitých barviv nesmí překročit NPM 150 mg/kg. Ostatně tak, jak to stanoví vyhláška číslo 4/2008 Sb.

A jak zmrzliny dopadly?

Během sedmdesáti čtyř kontrol, bylo odebráno sto sedmdesát dva vzorků zmrzlin. U třinácti vzorků bylo zjištěno překročení hodnot nejvyššího povoleného množství barviv stanovených vyhláškou. Ve čtyřech případech bylo zjištěno překročení limitu pro celkovou sumu barviv, v jednom případě bylo do zmrzliny přidáno nepovolené barvivo.

Dále čtěte: Do správného ovocného nanuku patří kus prasete

poporodni_deprese

V současné době je základním předpisem, platným ve státech EU, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. V ČR dále platí Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. 

Zdroj: Tiskové materiály bezpečnostpotravin.cz

Autor článku

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).