Hlavní navigace

Mým idolem je Satan

14. 1. 2011

Sdílet

 Autor: cirkevsatanova.com
Moderní satanismus podporuje požitkářství. Středobodem všeho je člověk a jeho uspokojení. Měřítkem chování není spravedlnost, ale vlastní prospěch. Kdo dnes uctívá Satana?

Co znamená v dnešní době satanismus? Odhlédneme-li od různých senzačních zpráv popisujících tajemné rituály s lidskými oběťmi, zneužívání dětí, týrání zvířat či jiné způsoby páchání zla a vezmeme-li v potaz výhradně učení oficiálních satanských církví, objevíme filozofii, která dává volný průchod přirozeným instinktům, oslavuje sílu a nezávislost jednotlivce a také – bezbřehý egoismus.

Moderní satanismus

Vznik „moderního satanismu“ se obvykle datuje do 60. let 20. století a je spojen se jménem Američana maďarského původu Antona Szandora LaVeye.

Anton Szandor LaVey

Anton Szandor LaVey

Anton Szandor LaVey(1930–1997), velekněz církve Satanovy. Je autorem Satanské bible a zakladatelem vlastní verze satanismu jako syntézy svého chápání lidské přirozenosti a pohledu filozofů stavících na materialismu a individualismu, k nimž patří zejména Friedrich Nietzsche, ale také Aleister Crowley nebo i spisovatel Jack London. LaVeyův systém se neodvolává na žádnou nadpřirozenou inspiraci. Satan v pojetí LaVeye je pouhým symbolem, nikoliv reálnou démonickou bytostí jako u jiných satanských směrů (Sétův chrám).

O Valpuržině noci r. 1966 si LaVey po vzoru starověkých popravčích rituálně vyholil hlavu a ohlásil založení církve.

Filozofie satanismu

Ve svých textech LaVey neguje křesťanství a podporuje požitkářský způsob života. Středobodem všeho se stává člověk a jeho uspokojení. Měřítkem chování nemá být spravedlnost, soucit nebo absolutní dobro, ale míra pozitivních pocitů a prospěch jednajícího. Církev Satanova neprovozuje žádné krvavé lidské rituály, nicméně podle některých kritiků může svým důrazem na vlastní uspokojení vybízet ke kriminálnímu jednání.

Podobnou filozofii zastává i český satanista Jiří Walter alias Big Boss. Zpěvák metalové skupiny Root v rozhovoru pro Rock&Pop (1990) sděluje své názory (zkráceno): „Je to otázka přesvědčení a zdravého rozumu. Protože všechno, co dřív církev zakazovala, byl v podstatě návrat k přírodě, uvědomění si vlastního těla. Čili stát se satanistou znamená stát se přirozeným a normálním člověkem. Satanismus nikoho nevybízí k vraždění a ničení, to je jedna z pověr, které o nás křesťani rozšiřují. Pochopitelně ale taky nevybízí k láskyplnému objímání, protože i to by bylo proti lidské přirozenosti. Protože když ti někdo jednu vrazí, tak je přirozené mu vrátit raději hned tři, aby si to zapamatoval. Je to normální, přírodní boj o život, nic jiného.“

Spisovateli a amatérskému filozofovi s obdivuhodným rozhledem Jaroslavu A. Polákovi se zase na satanismu líbí (dnes už spíše „líbilo“) „to, že je nedogmatický, pragmatický a nabízí srozumitelnou a praktickou životní filosofii založenou na seberealizaci podmíněné zodpovědností, a v neposlední řadě temná satanská estetika,“ jak uvádí na svém myšlenkově inspirujícím blogu kojot.name.

Satanské devatero

 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoliv odříkání!
 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální báchorky!
 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam!
 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoliv lásku vyplýtvanou na nevděčníky.
 5. Satan znamená pomstu, nikoliv nastavení druhé tváře!
 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoliv péči o psychické upíry!
 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepší, mnohem častěji však horší než ta, která kráčejí po čtyřech; člověka, jenž se díky „božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji“ stal nejzkaženějším zvířetem!
 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

Picasso okultizmu

Proslulý mág Aleister Crowley (1875–1947) nebyl satanistou v pravém slova smyslu a satanské organizace jako celek jej nenásledují na své cestě. Přesto v něm mnoho současných satanistů nalézá svou inspiraci.

Aleister Crowley

Aleister Crowley

Crowley byl nazván Picassem okultizmu. Za svého života byl tím nejvšestrannějším a nejznámějším mágem svého věku, jeho život připomínal spíše pohádky Tisíce a jedné noci než biografii. Experimentoval s drogami i s výstředními sexuálními praktikami. Prohlašoval se za „nejzkaženějšího člověka na světě“. Systém jeho učení se nazývá thelemismus a jeho zásady lze vyjádřit dvěma citáty z jeho Knihy zákona: „Čiň, co chceš, to ať se stane veškerým tvým zákonem“ a „Láska je zákonem, láska pod vůlí“.

Znalec ezoteriky Hans-Dieter Leuenberger označuje Crowleyho za geniálního ezoterika, který se nicméně nevymanil z nejnižší roviny ezoterismu a nevystoupil na hermetickou cestu, protože na ni vystoupit nechtěl.

Většina Crowleyho žáků nebyla schopna zvládnout vyvolané síly, jak se to do jisté míry dařilo jejich Mistrovi. Následky jejich počínání se nemusely projevovat v natolik nápadné podobě jako sebevraždy, choroby či požáry, mohlo se jednat rovněž o zásah do nevědomí vedoucí k drogové či jiné závislosti, sociální izolaci atd. Ezoterního žáka, který se řídí Crowleym, přirovnává Leuenberger k dítěti, které si hraje s nevybuchlou­ minou.

Z rad, jak provádět magické rituály

„Pokud jde o zkázu: Než vyšlete kletbu, ujistěte se, že JE VÁM JEDNO, jestli vaše oběť žije nebo ne; pokud jí přivodíte zkázu, radujte se a nepodléhejte výčitkám svědomí.“

Satanská bible (vydání z r. 1991)

Litanie k Satanovi

Ty, jenž všech andělů jsi hezčí, všeho znalý,
ty Bože zrazený, pro něhož není chvály,

měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou!

Ó kníže vyhnanství, ty, jemuž křivdí svět,
jenž, zmožen, silnější se vždycky zvedneš hned,

měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou!

Ty, jenž vše dokážeš, ty, Králi temné říše,
jenž léčíš nešťastné, žal lidských smutků tiše,

měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou!

Báseň Charlese Baudelaira „Litanie k Satanovi“ ve zpracování Jiřího Waltera 

Statistiky:

 • Čísla ohledně počtu satanistů se rozcházejí. Podle některých odhadů se na celém světě nachází méně než 6000 satanistů. Většina z nich si vytváří svůj vlastní styl satanismu. Jde převážně o teenagery, jejichž zájem obvykle nepřežije několik měsíců. (Publikace Satanism autorů: Bob Passantino, Robert Passantino, Gretchen Passantino) 
 • Církevní zdroje odhadují, že asi půl miliónů Italů, především mladých lidí, se dostalo do kontaktu se satanistickými sektami.
 • Ve Velké Británii má církev Satanova 4000 členů (Zenit, Sunday Telegraph, 2005). Druhou největší satanskou organizací ve světě je Sétův chrám Michaela Aquina.

Přečtěte si: Církev a sex – bez obalu

Sexuální skandály vyplouvají na veřejnost jeden za druhým a budí zájem o téma katolické morálky. Jak to tedy je s předmanželským sexem či masturbací?

Kde loví Satan

Jaký typ lidí satanismus přitahuje nejvíce? Určitě především teenagery, kteří při svém hledání sebe sama a ujasňování si vlastních hodnot snadno začnou experimentovat i s tím, co se jeví obzvláště tajemně a přitažlivě.

Lze si snadno představit, že v satanismu nacházejí inspiraci ti, jejichž ideálem je silné, nezávislé ego a osobnost s nekomfortním myšlením a jednáním, která se bouří proti náboženstvím s jejich pokryteckým potlačováním přirozených lidských instinktů.

Není ale těžké domyslet si, že v satanismu se rychle naleznou i takoví jedinci, pro něž zlo znamená sílu a kteří jednání motivované nenávistí, egoismem a nižšími pudy chápou jako projev zralé a silné osobnosti.

Oslovuje vás něčím filozofie satanismu?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).