Hlavní navigace

Mamograf: kdy máte nárok na vyšetření zdarma

Helena Singerová

Cílem mamografického screeningu je včasný záchyt menších zhoubných nádorů prsu. Následná léčba by měla být méně náročná. Pojišťovny jej proplácejí i některým ženám bez příznaků nemoci. Preventivní vyšetření umožňuje též záchyt přednádorových stavů. Kolik za vyšetření prsou zaplatíte a kdo všechno má nárok na bezplatné vyšetření?

Doba čtení: 2 minuty

Příznaky, které by vás měly varovat

Přestože ne každá anomálie musí nutně znamenat zhoubný nádor, je dobré zvýšit pozornost, objeví-li se následující příznaky:

Varovné příznaky rakoviny prsou

 • krvavý výtok z bradavky
 • zčervenání prsu
 • hmatný útvar v prsu
 • vpáčení bradavky
 • na pohled patrná změna kůže prsu či změna kůže bradavky a okolního dvorce

Drtivá většina zhoubných nádorů, které objevíme v počátečním stádiu, jsou vyléčitelné. Je nezbytné, aby se ženy nebály pravidelně chodit a měly na paměti, že prevence je nejlepší způsob obrany, říká prof. Jan Daneš z Mamodiagnostického centra Beroun.

Kdo má nárok na mamograf zdarma

Nárok na úhradu screeningové mamografie z prostředků veřejného zdravotního pojištění, včetně případných doplňujících vyšetření, mají:

Mamograf zdarma:

 • automaticky každé dva roky všechny ženy ve věku nad 45 let
 • pacientky s velmi vysokým rizikem na základě sekundární prevence (tedy již diagnostikované pacientky)
 • ženy mladší 45 let v případě, že patří do rizikové skupiny – viz dále

Ženy pod 45 let

Ženy mladší 45 let mají nárok na bezplatné vyšetření prsou v případě, že patří do rizikové skupiny.

Jde o ženy:

 • se zárodečnou mutací genů, spojenou s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu
 • dědičnou predispozicí ke vzniku karcinomu prsu bez prokázání genové mutace s kumulativním rizikem vyšším než 20 % (dle genetického vyšetření)
 • histologickým nálezem atypické hyperplazie nebo lobulárního in situ karcinomu
 • prodělanou radioterapií na oblast hrudníku do 18 let věku

Kam jít na bezplatnou mamografii

Pacientky – pokud chtějí mít vyšetření hrazené pojišťovnou – si musí vybrat pouze z akreditovaných mamografických pracovišť na základě doporučení lékaře (obvykle onkolog, chirurg, praktický lékař nebo gynekolog).

Výjimku představují pacientky tzv. symptomatické – tj. s hmatným tumorem nebo rezistencí, která je podezřelá z tumoru, nebo i při jiných klinických známkách onemocnění prsu. V tom případě se mamografie provádí kdykoli, na jakémkoliv mamografickém pracovišti v ČR, není omezena věkem a je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Pojišťovny mohou proplatit mamograf i mužům

Příčiny rakoviny prsu u mužů jsou obdobné jako žen, svoji roli hraje genetika, výživa, životní prostředí a mnoho dalších faktorů, například alkoholismus a obezita, které mohou v mužském těle podmínit tvorbu estrogenů, které mají vliv na vznik rakoviny prsu, říká Alena Bílková, vedoucí lékařka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště Mamma centrum Zelený pruh.

Podmínky pro muže:

 • U pacientů s hmatným tumorem nebo rezistencí, u kterých je podezření, že jde o tumor, nebo i při jiných klinických známkách onemocnění prsu.
 • Uvedené pacienty lze vyšetřit kdykoli a v jakémkoli věku. 
 • Pacient si může vybrat jakékoli mamografické pracoviště v ČR.

Kolik stojí vyšetření?

 • Nespadáte do žádné kategorie? Mamograf si můžete zaplatit.
 • Mamografické vyšetření mohou ženy i muži podstoupit na vlastní žádost.
 • V tom případě nebude hrazeno ze zdravotního pojištění. 
 • Obvyklá cena mamografického vyšetření ve screeningových mamografických centrech se pohybuje v rozmezí od 600 do 800 Kč.

Odpovězte na následující věty buď „ano“ (souhlasím, tak to je), nebo „ne“ (nesouhlasím, tak to není).
A uvidíte, na čem jste. Nejen na Silvestra.

Za každou kladnou odpověď si připočtěte jeden bod.

1.Nepříjemnosti a únavu je nejlépe spláchnout alkoholem.
2.Stalo se, že vám během posledního měsíce někdo vytknul chování v podnapilém stavu.
3.Bavit společnost dokážete až po několik skleničkách.
4.Měl/a jste někdy výčitky v souvislosti s pitím alkoholu.
5.Alkohol ničí národy, ale jednotlivcům neškodí.
6.Nesnášíte ty věčné morality o škodlivosti alkoholu.
7.Souhlasíte s rčením: „Alkoholik je ten, kdo pije víc než jeho lékař.“
8.Měl/a jste někdy potíže v souvislosti s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
9.„Napil jsem se vody, je mi zle…“ to se vám 31. 12. stát nemůže.
10.Teprve s třetím, čtvrtým pivem je žízeň krásná.
11.Máte doma patřičnou zásobu alkoholu.
12.Co by to bylo za Silvestra, kdybychom se nepokusili domácí zásoby alkoholu zlikvidovat.
13.„Pít na žalost nebo na radost“ je na konci roku vlastně jedno. Hlavně, že je co.
14.Když to někdy s pitím přeženete, platí: „S čím ses pokazil, tím to i naprav.“
15.Pokud se nenapiji, sex obvykle nestojí za nic.
16.Pil/a jste v průběhu roku něco podřadného, třeba nevalné víno. Okena to zrovna být nemusí, ale může.
17.Měl/a jste minulý měsíc kocovinu.
18.Na Silvestra se mají opít i abstinenti.
19.Pijete nejen ve společnosti, ale i sami.
20.První skleničku vypijete vždy na ex.

0 bodů

Stará píseň z legendárního Apolináře dí: „Skálou, docentem Skálou, chci se stát…“ Co do abstinence máte šanci vyrovnat se legendárnímu lékaři. Stejně jako on si o silvestrovské půlnoci můžete jít zaběhat.

1-4 body

Zdá se, že velké problémy s pitím nemáte, a pokud ano, do jisté míry je zvládáte. Leč staří latiníci říkali: „Omnis alcoholicus mendax“ - každý alkoholik lže. Rozumí se v tom, kolik toho vypil a jaké měl problémy s pitím.

5-15 bodů

Pijete první ligu.

16-20 bodů

Jste na samé špici první ligy. Máte velkou šanci k účasti v lize mistrů. Jmenuje se „Delirium tremens liga“.

Bonus

Odpověď „ano“ v položkách 3, 9, 12, 13, 18 + další 1-4 body vás opravňuje k užívání titulu „alkoholik amatér“.