Hlavní navigace

Lékař nesmí prodávat léky, a už vůbec ne v ordinaci

Autor: Isifa.cz
Redakce

Lékař smí poskytnout pacientovi lék přímo v ordinaci pouze v přesně daných případech. Stejně tak pro lékárníky platí pravidla, kdy mohou léky předepsané lékařem zaměnit za jiné.

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud vám lékař prodává léky, je něco špatně. Jaká jsou pravidla pro poskytování léčiv, co platí pro lékaře a lékárníky, objasňuje Tom Philipp, náměstek pro zdravotní pojištění ministerstva zdravotnictví.

Může lékař prodat pacientovi lék přímo v ordinaci?

Lékař nemůže v žádném případě léčivé přípravky prodávat a už vůbec ne ve své ordinaci. Tento zákaz je zřejmý z § 82 zákona o léčivech, který taxativně vymezuje, které osoby jsou oprávněny vydávat léčivé přípravky, respektive prodávat tzv. vyhrazené léčivé přípravky. Těmi jsou takové léčivé přípravky, o nichž bylo rozhodnuto, že je lze prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny. Mezi vyhrazené humánní léčivé přípravky lze zařadit například léčivé čaje a směsi, multivitaminy nebo léčivé přípravky k odvykání kouření obsahující nikotin.

Pokud však zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a jeho výdej není možný vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče, může ošetřující lékař pacienta tímto léčivým přípravkem vybavit. K tomuto účelu lze poskytnout pouze léčivý přípravek, který je v obalu, jehož celistvost nebyla narušena, nebo v tuhých nebo polotuhých dělených lékových formách; takový léčivý přípravek se poskytne v dobře uzavřeném obalu, na němž se uvede název léčivého přípravku včetně síly a způsobu jeho použití a podmínky jeho uchovávání.

Může lékař předepsat lék, který není v ČR registrován?

Ano, může, avšak opět za současného splnění určitých podmínek, které jsou uvedeny v zákoně o léčivech.

Těmito podmínkami jsou:
  • účel, kterým je poskytnutí optimálních zdravotních služeb ošetřujícím lékařem;
  • léčivý přípravek, odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, není distribuován nebo není v oběhu v České republice;
  • tento léčivý přípravek musí být registrovaný v jiném členském státě Evropské unie anebo se jedná o léčivý přípravek pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv;
  • takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky;
  • nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organizmus.

Smí lékárník zaměnit lékařem předepsaný lék za jiný?

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může lékárník vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek. Ovšem pouze v případě, že pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Léčivý přípravek také musí obsahovat stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem.

Nevyznačí-li předepisující lékař, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku, může lékárník při splnění zákonných podmínek vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek.

Zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě může lékárník pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí a záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem.

Záměna předepsaného léku

Lékárník může zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný tj. vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek, avšak pouze za současného splnění následujících podmínek:

  1. v lékárně není k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné;
  2. pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti;
  3. léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem;
  4. předepisující lékař nevyznačí na receptu, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku;

Pokud by se jednalo o záměnu za léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě, ta je rovněž možná pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí, a dále, že záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem. Ve všech případech musí lékárník provedenou záměnu vyznačit na receptu, včetně uvedení dávkování.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR
a lékař pro léčebnou péči v Thomayerově nemocnici 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).