Hlavní navigace

(Korona)virus domácího násilí

27. 10. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Domácí násilí nenajdeme v žádném z výčtu příznaků nemoci COVID-19. Přesto v řadě států včetně ČR doprovází právě tento jev koronavirovou pandemii.

Pro ilustraci v Anglii se na specializovanou poradenskou linku pro oběti domácího násilí obrátilo v inkriminované době téměř o padesát procent více lidí než ve srovnatelném období „bez koronaviru“. Podobný trend popsaly pro server Vitalia.cz i české instituce zabývající se touto problematikou.

Proč s koronavirem roste i agrese

Příčiny nárůstu agrese nejsou virové, ale psychologické a sociální (podrobněji v článku Home office jako sud se střelným prachem. K agresi je mnohem blíž). Úzkost, napětí, obavy, katastrofické zprávy, ztráta výdělku, stísněné podmínky v bytě, odkud po dlouhé dny vycházíme minimálně, rozličné druhy stresu… Ideální by bylo věrně si stát bok po boku proti nepřízni osudové situace.

Člověk ovšem mívá k ideálu daleko. Navíc platí Murphyho zákon: „Co se může pokazit, to se také pokazí.“ Jak známo, optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen. Lepší je být víceméně realistickými pesimisty.

Předpokládejme, že všechno je možné. Tudíž ani agresi ze strany blízkých osob nelze vyloučit.

Zjistěte míru ohrožení napadení partnerem

Psycholožka Glynis Breakwellová je autorkou dotazníku zaměřeného na zjištění míry ohrožení napadením partnerem. Předkládám zde jeho upravenou verzi. Na jednotlivé položky odpovídáme buď ano (souhlasí, je to tak), nebo ne (nesouhlasí, není to tak).

Dotazník můžete vyzkoušet zde:

Čím více kladných odpovědí, tím větší je riziko napadení. Hodně záleží na intenzitě zaznamenaného projevu. Může stačit pouhé jedno ano a katastrofa je na spadnutí. Jindy vše napovídá explozi násilí, leč ta kupodivu nenastane. V každém případě již pětkrát ano je přinejmenším varující. Deset a více souhlasů lze považovat za doporučení typu „dokud je čas, raději vezmi nohy na ramena“…

Zkušenost ukazuje, že lidé mají spíše sklon riziko agrese podcenit. Platí to jak u sebe, tak i u protějšku.

Fyzická varování: Funí? Naznačuje kopnutí?

Mimoslovní projevy obvykle říkají ještě víc než pouhá slova. Výše uvedený dotazník proto v tomto směru rozšíříme:

Mimoslovní projevy

 • Svírá pěsti?
 • Výhružně či vztekle gestikuluje, eventuálně funí?
 • Podupává, naznačuje kopnutí?
 • Upřeně se nám dívá do očí?
 • V konfliktní situaci se ke mně přibližuje velmi blízko – „ruší mé kruhy“.
 • Jeho tvář působí rozčíleně?
 • Objevuje se agresivní úšklebek?
 • Zrudl, nebo naopak zbledl?
 • Rty jsou zlostně semknuté, eventuálně se tzv. kouše do rtů?
 • Objevují se neobvyklé záškuby, pomrkávání, tiky?
 • Objevují se gesta připomínající útok? Například údery pěstí do dlaně, švihání nějakým předmětem?
 • Jedná způsobem omezujícím možnost potenciální oběti dovolat se pomoci? Například vyvěsí telefon, utěsní okna, zamkne a ponechá si klíč?
 • Chová se způsobem, který v minulosti předcházel jeho útočné chování, byť třeba nebylo zaměřeno proti mé osobě?
 • Chová se jinak, než je obvyklé, a to určitě ne v kladném slova smyslu?
 • Intuice mi říká: Dej si pozor, to nemusí dobře dopadnout…

Každý souhlas s těmito položkami výrazně zvyšuje závažnost zaznamenaných souhlasů u položek uvedených v dotazníku Míry rizika napadení partnerem.

Jak jednat dál?

Situaci nevyhrocovat. Raději s potenciálním násilníkem nediskutovat. Nejednat stylem „na hrubý pytel hrubá záplata“. O blahodárnosti „braní noh na ramena“ již byla zmínka.

Poté hledáme pomoc. „Pomáhat a chránit“ je všeobecně známé heslo policie. Méně se ví o telefonické aplikaci jménem Bright Sky, vyvinuté Nadací Vodafone ve spolupráci s dalšími společnostmi. Je volně dostupná v řadě zemí, mimo jiné i v ČR. Z jejich stránek cituji:

„Umožňuje ohroženým osobám nebo osobám, které mají podezření na výskyt domácího násilí, získat přístup k poradenství, informacím a nejbližším podpůrným službám. Proto organizace UN Women zařadila Bright Sky mezi klíčové nástroje pro boj s domácím násilím během karanténních opatření, kdy stoupá riziko ohrožení. V České republice Nadace Vodafone informovala tisíce pracovníků doručovatelských služeb a pošt, aby dokázali rozeznat známky domácího násilí, a pokud to bude možné, informovat oběti o existenci aplikace. Ta vznikla primárně jako pomoc pro oběti domácího násilí a pro osoby, které mají obavy, že někdo z jejich blízkých je domácímu násilí vystaven.“

Agresivita je zlá nemoc. Hrozí-li, není čas na riskantní hrdinství, falešný stud ani na víru v plané sliby.

Kam se obrátit pro pomoc

Neziskových organizací nabízející informace a služby pro oběti domácího násilí je v České republice několik, například tyto:

Acorus

Bílý kruh bezpečí

 • bkb.cz
 • linka pomoci obětem: 116 006

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Persefona

proFem

Rosa – Centrum pro ženy

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

PhDr. Tomáš Novák – poradenský psycholog, autor řady článků a knižních publikací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).